Älyliikenne

Älyliikennetoimija, tule kehittämään kanssamme! Autamme uusien älykkään liikenteen ja liikkumisen ratkaisujen kokeilemista ja kehittämistä oikeassa kaupunkiympäristössä ja yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Mitä kokeilualustatoiminta tarjoaa älykkään liikenteen yrityksille?

Helsinki tunnetaan älykkään liikenteen edelläkävijänä niin avoimen datan ja rajapintojen, uusien palveluiden kuin automaationkin suhteen. Meillä on pitkä kokemus datan avaamisesta ja hyödyntämisestä, korkean teknologian osaajia sekä toimiva ja mahdollistava toimintaympäristö uusien ratkaisujen testaamiselle ja toteuttamiselle. Uusia palveluita ja teknologioita kehitetään ja pilotoidaan yhteistyössä kaupungin, yritysten, tutkimustahojen ja kaupunkilaisten kanssa.

Älykkään liikenteen kokeilualustatoiminta pohjautuu Jätkäsaari Mobility Lab -hankkeeseen,  jossa rakentuvan Jätkäsaaren ja Länsisataman alueet toimivat älyliikenteen kokeilujen testiympäristönä.

Millaisia ratkaisuja kehitämme?

Älykkään liikenteen ja liikkumisen kokeilualustatoiminta tarjoaa mahdollisuuksia ensireferenssejä hakevista startupeista aina isoihin yrityksiin ja tutkijoihin. Kokeiltavien ratkaisujen tulee edistää liikenteen ja liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä torjua ilmanlaatuun ja päästöihin liittyviä haittoja. Kokeiltavien ratkaisujen valintaan vaikuttaa lisäksi niiden uutuusarvo ja niistä saatava uusi tieto.

Älykkään liikenteen kokeilutoiminnan keskiössä ovat digitaaliset ratkaisut ja älykkäät palvelut – oli kyseessä sitten IoT-ratkaisut, tekoäly, MyData, datan tuottaminen tai analyysipalvelut, liikenteen tilannekuvan kehittäminen tai uudenlaiset liikkumisvälineet. Kohderyhmänä voivat olla ratkaisujen loppukäyttäjät, yritykset tai julkinen sektori.

Vuodesta 2022 alkaen fokusalueeksi on nostettu liikenteen digitaaliset kaksoset: liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvän datan tehokkaampi ja helpompi yhdistely muuhun kaupunkitietoon ja -malleihin.

Kokeilutoiminnan tukeminen

Edistämme kokeilutoimintaa ja uusien ratkaisujen kehittämistä erilaisin keinoin. Näitä ovat mm.

 • oikeiden osapuolten löytäminen kaupunkiorganisaatiosta kokeilujen toteuttamiseen ja hyödyllisyyden arviointiin
 • sopivien kokeilu- ja toteutuspaikkojen etsiminen kaupunkiympäristöstä ja katutilasta
 • apu alueen asukkaiden osallistamisessa ja kokeilun viestinnässä sekä näkyvyydessä
 • kohtaamispaikka ja yhteistyötila startup-keskittymä Maria 01:ssä
 • ajoittain järjestettävät avoimet haut nopeille kokeiluille

Edistämme ensisijaisesti yrityslähtöisten ideoiden ja ratkaisujen testaamista mahdollistavan kokeiluympäristön ja yhteistyön kautta. Älykkään liikenteen kokeilualustatoiminnan kautta ei rahoiteta kokeilijoita. Poikkeuksena tästä ovat nopeiden kokeilujen haut, joissa parhaiden ehdotusten kokeilusta aiheutuvia kustannuksia korvataan kokeilijoille. Älykkään liikenteen kokeilualustatoiminta ei ole myöskään ohituskaista julkisiin hankintoihin.  Edistämme kuitenkin mielellämme parhaiden ratkaisujen mahdollisimman laajaa käyttöönottoa yhdessä kehittäjäkumppaneidemme kanssa.

Kuva: Jussi Hellsten

Lisätietoja

Lisätietoa toiminnasta ja mahdollisuuksista löytyy Mobility Lab Helsingin verkkosivuilta. Toimintaa koordinoi Business Helsinki yhdessä kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin kanssa.

Ota yhteyttä, jos sinulla on kehitteillä uusi liikenteen tai liikkumisen ratkaisu, jota pitäisi päästä testaamaan aidossa kaupunkiympäristössä!

Ajankohtaista

Kaipaatko lisätietoa?

 • Juho Kostiainen

 • Projektipäällikkö
  Mobility Lab Helsinki
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut