Terveys ja hyvinvointi

Terveys- ja hyvinvointialan yritykset, haluatteko tulla kanssamme kehittämään hyvinvointia Helsingissä? Edistämme terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien innovaatioiden kokeilua yhteiskehittämällä uusia ratkaisuja aidossa toimintaympäristössä yhdessä loppukäyttäjien, kaupungin henkilöstön ja yritysten kanssa.

Hyvinvointia kaikille kaupunkilaisille

Hyvinvointia ajatellaan Helsingissä laajasti ja kaikille kaupunkilaisille halutaan tarjota hyvän elämän edellytyksiä. Kaupunki edistää hyvinvointia ja terveyttä esimerkiksi sosiaalisen hyvinvoinnin, terveyden, hyvän elämänlaadun, sekä liikkumisen ja fyysisen aktiivisuuden saroilla.

Uusilla teknologioilla pyritään vastaamaan terveyteen liittyviin haasteisiin, ja erilaiset hyvinvointiin liittyvät innovaatiot ovatkin lisääntyneet huimaa vauhtia. Digitaaliset ratkaisut, kuten virtuaalitodellisuus, robotiikka ja tekoäly tehostavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja tarjoavat ratkaisuja yksilön hyvinvoinnin tukemiseen.

Mitä kokeilualustatoiminta tarjoaa yrityksille?

Terveys- ja hyvinvointiteknologiayritykset sekä innovaatio-organisaatiot voivat kokeilla ja kehittää ratkaisuaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä kulttuurin ja vapaa-alan toimialan toiminnoissa. Kokeilualustatoiminnalla haluamme tarjota mahdollisuuksia perehtyä toimialamme tarpeisiin yhteistyössä ammattilaistemme ja asiakkaidemme kanssa normaalissa päivittäisessä työssämme. Kaupungin kanssa toteutetusta kokeilusta yritys saa arvokkaan referenssin, jota voi hyödyntää yrityksen ja yhdessä kehitetyn ratkaisun markkinoinnissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin kokeiluympäristöt

Sosiaali- ja terveystoimialalla uusien tuotteiden ja teknisten ratkaisujen testaamisessa ja käyttöönotossa ovat mukana Kustaankartanon ja Myllypuron seniorikeskukset, jotka tarjoavat päivätoiminta- ja palvelukeskuspalveluja. Toiminnassa painottuvat vanhustyön ja gerontologisen hoidon kehittäminen sekä teknologian hyödyntäminen.

Myös kotihoito sekä kotihoidon etäpalvelut ovat merkittävä kehittämisalue. Mukana kehittämis- ja kokeiluyhteistyössä on Palvelukeskus Helsinki, joka tarjoaa etähoitoa ja -hoivaa sekä virtuaalikuntoutusta helsinkiläisille 24/7.

Terveys- ja päihdepalveluissa Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus on yksi keskeisiä yritysyhteistyön kehitys- ja kokeilualustoja. Sosiaali- ja terveystoimialalla on myös muita mahdollisia kehitys- ja kokeiluympäristöjä esimerkiksi perhe- ja sosiaalipalveluissa.

Valitsemme yhteistyökumppanimme ja kohteen tapauskohtaisesti. Koska sosiaali- ja terveystoimialan tärkein tehtävä on tarjota hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta helsinkiläisille, siksi myös kehitys- ja kokeilualustatoiminta on tarvelähtöistä ja sen toteutus riippuu käytettävissä olevista henkilöstöresursseista.

Kehittämis- ja kokeilumahdollisuuksia yrityksille tarjoaa myös terveysalan ekosysteemi Health Proof Helsinki, jossa teemme yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan kanssa.

Kokeilualustatoiminta liikkumisen innovaatioiden edistäjänä

Myös liikkuminen ja fyysinen aktiivisuus ovat terveyden ja hyvinvoinnin kokeilualustatoiminnan keskiössä. Kaupungin kehitysympäristöt tarjoavat liikkumisteknologiaa ja -palveluita tarjoaville yrityksille aidot kokeiluympäristöt.

Kokeilualustatoimintaa tehdään tiiviissä yhteistyössä Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiantuntijoiden kanssa.

Kenelle ratkaisuja kehitetään?

Ratkaisuja kehitetään ensisijaisesti loppukäyttäjiä eli kaikkia Helsingin asukkaita varten. Lisäksi kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstö on keskeinen kohderyhmä.

Ajankohtaista

Kaipaatko lisätietoa?

 • Sanna Hartman

 • Erityissuunnittelija
  Terveys- ja hyvinvointipalvelut, Health Capital Helsinki -yhteistyö
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut
 • Roope Töllikkö

 • Projektipäällikkö
  KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut
 • Tiina Inki

 • Projektiasiantuntija
  KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut