Kiertotalous

Edistämme rakentamisen kiertotalouden innovaatioiden kokeilemista yhteiskehittämällä uusia ratkaisuja yhdessä loppukäyttäjien, kaupungin henkilöstön ja yritysten kanssa. Rakennus-, purku-, ja suunnittelualan yritykset, haluatteko tulla kanssamme kehittämään kiertotaloutta Helsingissä?

Helsingistä kiertotalouden suunnannäyttäjä

Helsingin kaupungin kiertotalouden klusteriohjelman tavoitteena on edistää sekä kiertotalouden mukaista innovaatio- ja liiketoimintaa että ilmastotavoitteita. Kaupunki kutsuu mukaan yrityksiä, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja sekä muita organisaatioita, jotka haluavat yhdessä edistää kiertotaloutta konkreettisin toimin.

Kiertotalousklusteri keskittyy erityisesti rakentamisen kiertotalouden edistämiseen, koska Helsingin kaupungilla on vahva rooli tilaajana, rakennuttajana ja rakentajana. Esimerkiksi materiaalivirtojen hallinta ja hyödyntäminen edellyttävät monialaista kehittämistä sekä koordinoitua yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Myös digitaalisilla ratkaisuilla ja alustapalveluilla on suuri merkitys kiertotalouden ja siihen perustuvan uuden liiketoiminnan edistämisessä.

Kiertotalousklusterin jäseneksi?

Liity lomakkeella mukaan klusterin toimintaan tai tilaa uutiskirje. Voit myös aina olla yhteydessä asiantuntijoihimme!

Rakennusalan yrityksistä suuri osa toimii pääkaupunkiseudulla tai laajemmalla metropolialueella. Alueen materiaalivirrat ovat suuret ja toiminnot sijaitsevat melko lähellä toisiaan, jolloin materiaalien kuljetuskustannukset ovat kohtuullisia. Lisäksi kiertotalouden uusia ratkaisuja kehittävistä ja tarjoavista toimijoista merkittävä osa toimii täällä. Metropolialueella jos missä materiaalien uudelleenkäyttö, kierrätys ja jalostus uusiomateriaaliksi voi kehittyä kannattavaksi liiketoiminnaksi. 

Ensimmäiset kehittämistoimenpiteet jo käynnissä

Kiertotalouden klusteriohjelmaan osallistuvat toimijat edistävät yhdessä rakennusmateriaalien sekä rakennusosien kierrätystä ja saatavuutta. Yhtenä ensimmäisistä toimenpiteistä kehitetään materiaalien kierron alustaekosysteemin konseptia ja toimintamallia Vattuniemen pilottikohteiden avulla. Alueella on 16 purettavaa kiinteistöä, jotka ovat yksityisten yritysten omistuksessa. Tilalle tullaan rakentamaan pääosin asuinrakennuksia.

Tässä pilottihankkeessa tarkastellaan, miten purkukartoitusten ennakointi vaikuttaa rakentamisen kiertotalouteen sekä kehitetään tietojen avulla materiaalien kierron alustaekosysteemiä, joka ohjaisi sekä purkutoimintaa että materiaalien uudelleenkäyttäjiä kiertotalouden mukaiseen rakentamiseen.

Ajankohtaista

Kaipaatko lisätietoa?

 • Mira Jarkko

 • Projektipäällikkö
  Kiertotalouden klusteriohjelma
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut
 • Eeva Jalovaara

 • Erityissuunnittelija, arkkitehti
  Kiertotalouden klusteriohjelma
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut
 • Ronny Rantamäki

 • Erityissuunnittelija, startup- ja korkeakouluyhteistyö
  Kiertotalouden klusteriohjelma
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut
 • Mette Hiltunen

 • Projektiasiantuntija
  Testbed Helsinki, Kiertotalouden klusteriohjelma
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki