Rakennettu ympäristö

Oletko kiinnostunut yhteiskehittämään fiksua ja kestävää kaupunkiympäristöä? Ota yhteyttä! Edistämme uusien puhtaiden ja älykkäiden ratkaisujen kokeilua ja kehittämistä kaupunkiympäristössä. Ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi rakentamiseen, energiatehokkuuden edistämiseen, energiantuotantoon, ilmanlaatuun sekä uusien teknologioiden (esim. IoT, 5G) hyödyntämiseen urbaanissa ympäristössä.

Mitä kokeilualustatoiminta tarjoaa yrityksille?

Tarjoamme eri kokoisille ja eri kehitysvaiheessa oleville yrityksille sekä TKI-toimijoille mahdollisuuksia kehittää, kokeilla ja pilotoida älykkäitä ja kestäviä ratkaisuja kaupunkiympäristössä yhdessä kaupungin asiantuntijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. Kehitettävissä ratkaisuissa korostuvat erityisesti sujuva arki sekä ympäristö- ja ilmastotavoitteet.

Rakennetussa kaupunkiympäristössä älykästä ja puhdasta liiketoimintaa edistetään yksittäisinä pienempinä kokeiluhaasteina sekä laajempina skaalattavina ratkaisuina kilpailujen ja markkinavuoropuhelujen avulla.

Rakennetun ympäristön kokeiluympäristöt

Helsingin kaupunki edistää aktiivisesti omissa korjaus- ja täydennysrakentamiskohteissaan älykkäitä, energiatehokkaita ja ilmastoviisaita ratkaisuja. Niitä kehitetään ja otetaan käyttöön asunto- ja palvelurakennuskohteissa, sekä yksittäisissä rakennuksissa että korttelitasolla. Keskeisiä toimijoita näissä hankkeissa ovat kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupungin asuntotuotanto (ATT) ja Helsingin kaupungin asunnot (Heka) Oy.

Helsingin kaupunki on yhteistyössä eri yrityskumppaneiden kanssa tehnyt lukuisia rakennetun ympäristön kokeiluja, jotka liittyvät älykkäiden teknologioiden, kuten 5G:n ja lisätyn todellisuuden, hyödyntämiseen kaupunkiympäristössä. Tavoitteena on löytää skaalattavia ratkaisuja uusiin käyttökohteisiin.

 • Tapahtuma-alalle haettiin uusia konsepteja Helsingin kaupungin, Fullsteam Agencyn ja Helsinki XR Centerin yhteisessä innovaatiohaasteessa. Virtuaalista ja lisättyä todellisuutta (VR/AR), kamerateknologiaa ja liikesensoriikkaa hyödyntävät kokeilut ovat testattavana kesän 2022 tapahtumissa.

 • Helsingin kaupungin ja Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) yhteistyönä etsittiin nopeiden kokeilujen haasteen avulla uusia äänimajakkaratkaisuja metroasemille ja muihin kohteisiin. Kokeilujen toteuttajat tuottivat ratkaisuja esteettömämpään julkiseen tilaan helpottamalla erilaisten käyttäjäryhmien itsenäistä liikkumista ja toimimista.

 • Euroopan rakennerahastojen Urban Innovative Actions -ohjelman rahoittamassa Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE -hankkeessa kehitettiin muun muassa ilmanlaadun mittausteknologiaa ja Helsingin ilmanlaadun mittausverkostoa. Hanke avasi myös uutta reaaliaikaista paikallistason mittausdataa yrityksille liiketoiminnassa hyödynnettäväksi yhdessä kumppaniensa kanssa.

Kenelle ratkaisuja kehitetään?

Uusien, kestävien ja älykkäiden rakennetun ympäristön ratkaisujen avulla rakennetaan helsinkiläisille toimivampaa ja viihtyisämpää kaupunkia. Kokeilualustatoimintaan osallistuvien yritysten liiketoiminta kehittyy, kun niiden tuotteiden ja palveluiden tarvelähtöisyys ja laatu paranevat. 

Ajankohtaista

Kaipaatko lisätietoa?

 • Mikko Martikka

 • Erityissuunnittelija
  Kestävät ja älykkäät kaupunkiratkaisut
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut
 • Petteri Huuska

 • Innovaatioagentti
  Rakentaminen, energiatehokkuus
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut
 • Osmo Mattila

 • Projektipäällikkö
  Yritysyhteistyö, uudet palvelut
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut