Menesty tekoälyä hyödyntämällä: Helsinki auttaa yrityksiä FAIR-hankkeessa

Finnish AI Region eli FAIR tarjoaa yrityksille asiantuntijuutta tekoälyn, laajennetun todellisuuden, suurteholaskennan ja kyberturvallisuuden saralla. Helsingin kaupunki on hankkeen koordinaattorina vahvasti mukana kehittämässä yhteiskunnallista tekoälyosaamista.

Voisiko tekoälyä käyttää tuotteen tai palvelun optimointiin, tuotannon tehostamiseen, laadun parantamiseen tai vaikkapa asiakaspalvelun sujuvoittamiseen? Moni yritys on kiinnostunut tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksista, mutta tietoa ja osaamista tarvittaisiin lisää.

FAIR eli Finnish AI Region tukee pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä suuryrityksiä tekoälyn käyttöönotossa. Euroopan komission, Business Finlandin ja Helsingin kaupungin innovaatiorahaston rahoittama FAIR tarjoaa asiantuntijuutta myös liittyen laajennettuun todellisuuteen, suurteholaskentaan ja kyberturvallisuuteen. FAIRin monipuoliset palvelut ovat pääosin maksuttomia, ja niiden avulla yritykset voivat kehittää ja testata ratkaisujaan.

– Pyrimme laajentamaan ja nopeuttamaan tekoälyn käyttöönottoa pk-yrityksissä ja siten kehittämään yhteiskunnallista tekoälyosaamista. Haluamme parantaa yritysten kilpailukykyä niin Suomessa kuin globaaleillakin markkinoilla, kertoo FAIRin projektipäällikkö Solja Sulkunen Business Helsingiltä.

Suomessa toimii yhteensä neljä eurooppalaista digitaalista innovaatiohubia eli EDIHiä, joista FAIR on yksi. EDIHit ovat osa Euroopan unionin Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa.

FAIR auttaa yrityksiä kehittymään

FAIRin asiakkaaksi on hakenut jo yli sata yritystä, joista jokaisella on omanlaisensa tarpeet ja toiveet tekoälyn käyttöönotossa. FAIRin palveluvalikoimaan kuuluu muun muassa datan keräämiseen ja algoritmeihin liittyvää tukea, liiketoiminnan kehittämisen ideointia, huippuluokan laskentatehoa sekä testialustoja. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi Helsingin kaupungin kokeilualustatoiminnan kanssa.

– Otamme jokaisen yrityksen yksilöllisen tilanteen huomioon. Näin pystymme kattavan tarveanalyysin pohjalta räätälöimään tukisuunnitelman ja palvelut, joiden avulla yritys pystyy parhaalla mahdollisella tavalla hyötymään asiantuntemuksestamme ja kehittymään omia tavoitteitaan kohti, kertoo Elisa Laatikainen, FAIRin Customer Manager.

AIATELLA uudistaa radiologiaa

Tekoälyn avulla on mahdollista tehostaa lääkäreiden ja radiologien työtä lääketieteellisten poikkeamien havaitsemisessa. Startup-yritys AIATELLA rakentaa pilvipohjaista ohjelmistoa automaattiseen lääketieteellisen kuvantamisen analysointiin. AIATELLAn tavoitteena on nopeuttaa ja tarkentaa kuvantamisen prosessointia tekoälyn avulla, jotta lääkärit voivat tarjota entistä tarkempaa lääketieteellistä hoitoa potilailleen entistä varhaisemmassa vaiheessa.

– Yhteistyö FAIRin kanssa käynnistyi täydelliseen aikaan ja auttaa meitä optimoimaan kehitystyötämme. Tämä puolestaan mahdollistaa tekoälyn hyötyjen nopeamman tuomisen potilaille, kertoo Jack Parker, AIATELLAn toimitusjohtaja.

Biila optimoi logistiikkaa

– Yhteistyö FAIRin kanssa on ollut merkittävää: heidän tekoälyasiantuntemuksensa on ollut arvokasta skaalautumistamme ajatellen, iloitsee Aapeli Kallunki, Biilan toimitusjohtaja.

Biila tarjoaa autojen siirtopalveluita yksityishenkilöille ja yrityksille. Tekoälyalgoritmeista ja tekoälyn kyvystä analysoida suuria tietomääriä on hyötyä myös logistiikan alalla. Biila on panostanut tekoälyn hyödyntämiseen muun muassa reittien suunnittelussa, mikä helpottaa myös aikataulutusta ja ajojen ketjutusta. Tekoälyyn perustuvat ratkaisut ovat Biilalle kilpailuetu.

Wointi: parempaa dataa, parempaa terveydenhoitoa

Tiedonhallintaa tehostamalla voi mullistaa terveydenhuollon, uskoo startup-yritys Wointi. Wointi pyrkii siirtämään fokuksen pelkästä oireiden parantamisesta kokonaisvaltaisiin terveystarpeisiin ja parempaan ymmärrykseen yksittäisen potilaan tilanteesta – ja tässä tekoälystä on apua. FAIR tukee Wointia tekoälymallin kehittämisessä.

– Visiomme on kehittää luotettavaa tekoälypohjaista analytiikkaa terveydenhuollon johdolle ja kliiniseen hoitoon jokapäiväisiin tarpeisiin. Haluamme parantaa prosessien tehokkuutta ja potilaitten hoidon laatua. FAIR on auttanut meitä tämän vision toteuttamisessa, pohtii Wointi Oy:n toimitusjohtaja Jorma Winter.

Kiinnostaako tekoäly? Tule FAIRin asiakkaaksi

FAIR tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi Helsingin kaupungin kokeilualustatoiminnan kanssa. Parhaillaan kaksi FAIRin asiakasyritystä – Make a BIM ja Studio MPRA Arkkitehdit – on mukana kokeilemassa aidossa kaupunkiympäristössä. Olemme myös mukana järjestämässä MetaversEnergy Hackathonia: kesäkuussa 2024 järjestettävässä haasteessa etsimme ratkaisuja rakennusten energiansäästöön. Mukaan voi ilmoittautua 12.06.2024 asti. Järjestämme FAIRin kanssa yhteistyössä syksyllä 2024 myös AI IN MOBILITY –haastekisan, jossa etsitään ratkaisuja tekoälyn käytöstä älyliikenteen edistämiseksi. Pysy kuulolla! 

Oletko jo tutustunut tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin, mutta tarvitsisit tukea yrityksesi tarpeiden tunnistamisessa, tekoälyn käyttöönotossa tai konseptin luonnissa? Ota yhteyttä ja tutustu FAIRin tarjoamiin palveluihin!

Kiinnostuitko FAIRin aiheista ja haluaisitko saada tietoa muun muassa relevanteista tapahtumista? Tilaa uutiskirje!

Kaipaatko lisätietoa?

  • Solja Sulkunen

  • Projektipäällikkö
    FAIR EDIH (Finnish AI Region European Digital Innovation Hub)
    AI, XR, High Performance Computing, Cyber Security
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut