Helsinki on älykkään liikenteen edelläkävijä – tule kuulemaan kaupungin älyliikennekokeiluista 10. joulukuuta

Helsingin kaupunki kehittää kaupungin kehitys- ja kokeilualustatoimintaa tarjoamalla ympäristöjä, joissa eri toimijat voivat kokeilla palveluitaan ja tuotteitaan aidossa kaupunkiympäristössä. Kokeilutoiminta tarjoaa valtavasti etuja kaupungille, yrityksille ja muille toimijoille. Älyliikenteen osalta kokeiluja on keskitetty Jätkäsaaren kaupunginosaan ja kokeiluympäristöjä tarjotaan erityisesti Jätkäsaari Mobility Labin kautta.

Helsinki on tunnettu älykkään liikenteen edelläkävijänä niin avoimen datan ja rajapintojen, uusien palveluiden kuin automaationkin myötä. Helsingissä on myös paljon korkean teknologian osaajia sekä toimiva ja mahdollistava toimintaympäristö uusien ratkaisuiden testaamiselle ja toteuttamiselle. Uusia palveluita ja teknologioita kehitetään ja pilotoidaan yhteistyössä kaupungin, yritysten, tutkimustahojen ja kaupunkilaisten kanssa.

Jätkäsaari Mobility Lab järjestää seminaari- ja verkostoitumistilaisuuden perjantaina 10.12.2021 klo 13-16. Tilaisuus järjestetään etänä Teams-yhteyden kautta. Tervetuloa kuulemaan mitä Jätkäsaari Mobility Labissä on tehty viimeisen parin vuoden aikana.

Ohjelmassa on esityksiä yritysten älyliikennekokeiluista ja -kokemuksista sekä tietoa, mitä on tuleman tämän vuoden jälkeen. Tutustu ohjelmaan tarkemmin täältä. Ilmoittautuminen tilaisuuteen on mahdollista tästä linkistä.

”Jätkäsaari Mobility Labissä on vuodesta 2019 saakka toteutettu iso joukko monipuolisia älyliikenteen kokeiluja. Näitä on tehty niin alueen toimijoiden tarpeiden pohjalta määriteltyjen kokeiluhakujen kuin yritysten ideoidenkin pohjalta. Kokeilualusta on toiminut myös hyvänä keinona tukea ja toteuttaa mm. EU-hankkeiden pilotteja sekä asukkaiden osallistamista kehitys- ja testitoimintaan”, kertoo Jätkäsaari Mobility Labin projektipäällikkö Juho Kostiainen.

Jätkäsaari Mobility Lab tukee uusien älyliikenteen innovaatioiden testausta

Jätkäsaari Mobility Labin tavoitteena on tukea ja edesauttaa älykkään liikenteen kokeiluita ja uusien innovaatioiden testausta. Tavoitteena on myös tukea kokeilujen skaalaamista ja mahdollistaa yritysten liiketoiminta sekä saada sen myötä asukkaille ja muille käyttäjille parempia palveluita. Tärkeä tavoite on myös edistää liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä ilmanlaatuun liittyvien ratkaisuiden löytämistä.

Älykkään liikenteen ja liikkumisen kokeilualustatoiminnassa ratkaisuiden tavoitteena on liikenteellisiin haasteisiin vastaaminen. Jätkäsaaressa on esimerkiksi kehitelty ja kokeiltu kuluttajapalveluita kuormapyöristä jakelurobotteihin ja dronekuljetuksiin, teknologioita katuun asennetuista älykkäistä suojatiemerkeistä avointa dataa tuottaviin liikennetutkiin sekä kaupungin liikenteenhallinnalle ja Helsingin Satamalle suunnattuja liikenteen tilannekuvan ja ‑ohjauksen palveluita.

Jätkäsaari Mobility Lab on Helsingin kaupungin elinkeino-osaston koordinoima hanke. Helsingin innovaatiorahaston rahoittaman hankkeen koordinaatiokumppanina toimii Forum Virium Helsinki. Lisäksi Jätkäsaari Mobility Labiin kuuluu sekä suoraan että yhteistyön ja muiden hankekokonaisuuksien kautta joukko yrityksiä, tutkimustahoja sekä useita kaupunkitoimijoita, kuten Helsingin Satama, HSL, HKL, Helsinki Business Hub, Metropolia, VTT, Aalto-yliopisto ja neurotieteen tutkimuksen FCAI-verkosto.

Lisätietoja tilaisuudesta täältä.


Kaipaatko lisätietoa?

  • Juho Kostiainen

  • Projektipäällikkö
    Mobility Lab Helsinki
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut