Jätkäsaari Smart Junction – uutta avointa dataa ja liikennemallinnusta

Liikennetutkat tuottavat Jätkäsaaressa avointa dataa tutkijoille ja kehittäjille

Jätkäsaari Smart Junction on yksi keskeinen alueen älyliikenneprojekti, joka tuottaa paitsi uusia ratkaisuja myös avointa dataa pohjaksi uusille ideoille. Projektissa on saatu ensimmäiset laiteasennukset sekä rajapintatoteutukset valmiiksi. Conveqs Oy:n toteuttaman rajapinnan kautta Aalto-yliopiston tutkijat saavat liikennevirrasta kaistakohtaista tietoa mm. ajoneuvojen määristä ja nopeuksista. Kyseisen projektin lisäksi data on myös muiden halukkaiden toimijoiden hyödynnettävissä uusien ratkaisuiden kehittämiseen.

Aalto kehittää projektissa mallinnusta liikennevirroista ja liikennevalo-optimoinnista alueella. Ajatuksena on se, että tarkka ja realistinen tieto mahdollistaa valo-opastuksen simulaatiomallien kehittämisen ja testaamisen. Tutkadatan lisäksi malliin on tarkoitus yhdistää seuraavassa vaiheessa myös liikennevalotiedot sekä esim. ratikkaliikenteen paikkatiedot. Kehitettävien valo-ohjausmallien pohjalta pyritään jatkossa sujuvoittamaan alueen liikennettä ajoittaen ja priorisoiden liikennevalojen ohjausta mm. sataman rekkaliikenne huomioiden.

Ensimmäinen asennettu tutka sijaitsee Clarion-hotellin lähellä ja tuottaa dataa Jätkäsaarenlaiturin tieosuudelta. Loppuvuonna asennuksia jatketaan vähitellen seuraaviin risteyksiin, lopulta ensi vuonna kattaen risteykset reitillä Jätkäsaarenlaiturilta Länsiväylälle.

Tutkadata on saataville halukkaiden kehittäjien hyödynnettäväksi. Rajapinta edellyttää varmenneavaimia, jotka ovat saatavissa Conveqs Oy:n kautta. Lisätietoa käytettävissä olevasta tutkadatasta ja rajapinnoista löytyy täältä.

Lisää tietoa muista älyliikennekokeiluista Jätkäsaaressa ja Länsisataman alueella löytyy Jätkäsaari Mobility Lab -hankkeen sivuilta.

  • Juho Kostiainen

  • Projektipäällikkö
    Mobility Lab Helsinki
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut