Kokeiluissa kehitettiin Helsingin digitaalista kaksosta: “Yritysten osaaminen ja kaupungin tarpeet kohtasivat”

Helsingin liikkumisen digitaalisen kaksosen kehittämiseen osallistuneet yritykset saivat kokeiluissa muun muassa teknistä tukea, tietoa verkoston tarpeista, varmuutta oman tekemisen tarpeellisuudesta sekä mahdollisuuden kehittää ja testata ratkaisujaan aidossa kaupunkiympäristössä.

Business Helsingin ja Forum Viriumin yhteishanke Mobility Lab Helsinki tukee uusien liikenteen palvelujen ja teknologioiden kokeilemista aidossa kaupunkiympäristössä yhdessä yritysten, kaupungin, tutkimuslaitosten ja asukkaiden kanssa. Järjestimme vuoden 2023 lopussa kokeiluhaun Helsingin digitaalisen kaksosen kehittämiseksi. Kokeiluissa oli tarkoitus muun muassa tutkia tekoälyä katujen liikennetilan ja varusteiden tunnistamisessa ja luokittelussa sekä kehittää nykyisten paikkatietojen yhdistämistä uusiksi aineistoiksi. Kokeilun toteuttivat kolme yritystä: Gispo Oy, Webion Oy ja Sitowise Oy.

Digitaalisen kaksosen kehitystyö

Meri Malmari Gispo Oy:ltä kertoo digitaalisen kaksosen käsitteestä osuvasti:

– Digitaalisen kaksosen määritelmä ja tulkinnat vaihtelevat hieman kontekstista ja puhujasta riippuen, mutta lähtökohtaisesti kyse on reaalimaailman ilmiön, kohteen tai prosessin mallintamisesta digitaaliseen maailmaan. Fyysisen maailman digitaalisen version tuottamisessa tuotoksena on usein kolmiulotteinen maailma ruudulla. — Esimerkiksi kaupunkiympäristössä on paljon muutakin kuin fyysiset rakenteet ja pinnanmuodot: siellä on toimijoita ja toimintoja sekä näiden liikettä. Todellisesta digitaalisesta kaksosesta voidaankin puhua vasta, kun fyysisen ympäristön digitaaliseen malliin tuodaan myös siellä tapahtuvia toimintoja ja prosesseja. Tämä tarjoaa monipuolisen työkalun esimerkiksi kaupunkiympäristön suunnitteluun tai vaikka poikkeustilanteisiin varautumiseen.

Gispo Oy tarkastelee 3D-ilmiöitä paikkatietojen näkökulmasta, ja kokeilussamme heidän tavoitteenaan oli kasvattaa kaupungin 3D-aineistojen käyttöpotentiaalia mahdollistamalla 3D-datan hyödyntäminen laajemmalle käyttäjäkunnalle kaupunkiorganisaation sisällä.

– Arvostan kovasti sitä, että tällaisia kokeiluja järjestetään. Oli mielenkiintoista olla mukana ja kerrankin päästä aidosti kokeilemaan ja testaamaan sellaista asiaa, johon todella haluamme syventyä. Tuki ja tekninen asiantuntemus, jota saimme Mobility Lab Helsingiltä kokeilun aikana, oli ihan ylivoimaista. Pystymme kokeilun myötä oppimaan ja kouluttamaan toiminnallisuuksia eteenpäin sekä osallistumaan kehittämiseen. Tuntuu merkitykselliseltä olla mukana kehittämässä Helsingin digitaalista kaksosta oikeaan tarpeeseen, iloitsee Malmari.

Mobility Lab Helsinki kokeilualustana

Webion Oy osallistui kokeiluun tavoitteenaan kehittää kaupunkitilan mittaamista, ja pitkän tähtäimen suunnitelmana on edistää kaupunkien digitaalisten kaksosten sekä kunnossapidon kehittämissä. Kokeilussa muun muassa jalostettiin katutason kuvamateriaalia tekoälyn avulla.

– Kaikkein hyödyllisintä kokeilussa oli päästä tutustumaan kaupungin eri tekijöihin ja keskustelemaan niiden tahojen kanssa, jotka tulevat hyödyntämään teknologiaamme ja joilla on aito tarve kehittää. Tuntuu siltä, että meidän kykymme ja osaamisemme todella kohtasivat kaupungin tarpeet, pohtii Peter Tapio Webionilta.

– Kokeilu tukee kehitystämme ja tuottaa kaupungille jotain oikeasti hyödyllistä. Onnistuneessa kokeilussa saimme uusia ideoita siitä, mitä voisi kehittää edelleen ja miten ratkaisujamme voi tuoda muiden saataville, hän lisää.

Sitowise Oy kehitti kokeilussa uutta ja helposti skaalautuvaa menetelmää, jossa liikenneinfran omaisuudenhallinnan kehittämiseksi mobiilikuvantamisen aineistoa analysoidaan ja luokitellaan automaattisesti kaupallisten työkalujen ja tekoälyalgoritmien avulla.

– Kannatti ryhtyä mukaan kokeiluun. Oli arvokasta saada tietää, että osaamisellemme on tarvetta. Kehitysmielessä tämä oli meille todella mahtava mahdollisuus kokeilla uutta ja kehittää ratkaisuamme eteenpäin. Opimme paljon aidossa kaupunkiympäristössä kokeilemalla, pohtii Jouni Rantanen Sitowiselta.

Pilottien tuloksia esiteltiin Mobility Lab Helsingin tapahtumassa – katso video!

Kuvat: Jussi Knuuttila, Forum Virium Helsinki & Ella Niemi, Testbed Helsinki

Kaipaatko lisätietoa?

  • Juho Kostiainen

  • Projektipäällikkö
    Mobility Lab Helsinki
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut