Mobility Lab Helsingin älyliikenteen datakatalogi tuo jatkuvuutta innovaatioiden kehitykselle

Uusi Mobility Data Catalog kerää yhteen älyliikenteen kehitykselle relevantteja tietoaineistoja.

Mobility Lab Helsinki on Business Helsingin ja Forum Virium Helsingin yhteishanke, joka edistää uusien liikkumisen palveluiden syntymistä tarjoamalla yrityksille mahdollisuuden kehittää uusia ratkaisuja aidoissa kaupunkiympäristöissä. Nyt julkaistu Mobility Data Catalog kokoaa yhteen liikkumisen ja liikenteen tietolähteitä.

Yritykset, tutkimuslaitokset ja muut toimijat voivat jakaa tietoa ja yhteistyömahdollisuuksia datakatalogin avulla. Datakatalogi tuo tukea ja jatkuvuutta innovaatiokokeilujen jälkeiselle ajalle. Lue lisää Mobility Data Catalogin roolista uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä Forum Viriumin artikkelista.

Kuva: Jussi Hellsten, Helsingin kaupunki

Kaipaatko lisätietoa?

  • Juho Kostiainen

  • Projektipäällikkö
    Mobility Lab Helsinki
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut