Mobility Lab Helsingin kokeiluhaun voittajayritykset valittiin

Mobility Lab Helsinki haki kokeiluhaulla uusia tapoja tuottaa tietoa Helsingin liikennemerkeistä ja muista liikenteenohjauslaitteista. Hakuun osallistui 17 yritystä, joista mukaan kokeiluihin valittiin Normiopaste Oy ja Marjetas Academy Oy.

Mobility Lab Helsinki vauhdittaa yritysten uuden liiketoiminnan, tuotteiden ja palvelujen syntyä edistämällä Helsingin kaupungin liikenteen digitaalisen kaksosen, tietomallien ja datavarantojen kehittämistä sekä tukemalla näiden tehokasta hyödyntämistä.

Loppukesän kokeiluhaulla etsittiin uusia tapoja tuottaa tietoa Helsingin liikenteenohjauslaitteista, joita ovat esimerkiksi liikennemerkit, tiemerkinnät, liikennevalo-opastimet, opasteet ja viitat. 

Ajantasaista ja tarkkaa tietoa liikenteenohjauslaitteista tarvitaan kaupungin liikennesuunnittelussa ja omaisuudenhallinnassa. Tavoitteena on lisäksi jakaa tiedot kaupungin Cityinfra-alustalta palvelujen kehittäjille, esimerkiksi yrityksille ja tutkijoille.

Kokeilut kytkeytyvät Helsingin kaupungin Cityinfra-alustan kehittämiseen, ja ne toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kanssa. 

Toteutukseen valittiin kaksi kokeilua. Molemmissa kokeiluissa kerätyt tiedot viedään kaupungin Cityinfra-alustalle ja siten kaikkien kiinnostuneiden saataville.

Normiopaste Oy kokeilee 360-kuvantamista hyödyntävää menetelmää, jonka avulla on mahdollista kerätä ajantasaista ja tarkkaa tietoa liikennemerkeistä ja liikenteenohjauslaitteista. Kokeilu paneutuu ennen kaikkea suunnitelmien ja katutilassa havaittujen liikennemerkkien vertailemiseen. 

Marjetas Academy Oy kokeilee ketterää tapaa päivittää ja ylläpitää liikenteenohjauslaitteisiin liittyviä muutoksia 360-kuvausta hyödyntäen. Kokeilussa kerätään ensin tarkka lähtötieto ja myöhemmin päivitetään sitä kevennetyllä menetelmällä. Kokeiltava ratkaisu tunnistaa automaattisesti muutokset tilannekuvassa ja luo mittariston katutilan muutoksille. 

Kuva: Vesa Laitinen, Mobility Lab Helsinki

Kaipaatko lisätietoa?

  • Juho Kostiainen

  • Projektipäällikkö
    Mobility Lab Helsinki
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut