Turvallisempaa liikennettä uusilla innovaatioilla

Sähköpotkulaudat ovat suosittu liikkumisen väline Helsingissä, mutta niiden turvallisuus on herättänyt keskustelua. Voiko uusilla teknologioilla parantaa ajokäyttäytymistä ja havaita infrastruktuurin kehitystarpeita? Kolme kuukautta kestäneen kokeilujaksomme tulokset ovat lupaavia.

Mobility Lab Helsinki -hankkeen kokeilussa tutkittiin, voiko tekoälyyn ja konenäköratkaisuun pohjautuvalla teknologialla kannustaa turvalliseen sähköpotkulautailuun. Tavoitteena oli myös pyrkiä havaitsemaan kehityskohteita kaupungin infrastruktuurissa liikenneturvallisuuden kannalta. Kokeilu toteutettiin yhteistyössä Drover AI:n, Voi Technologyn, Vianovan ja VTT:n kanssa.

Droverin PathPilot-ratkaisu asennettiin 25:een Voin sähköpotkulautaan. Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa teknologia keräsi tietoa kaupunkiympäristöstä. Toisessa vaiheessa sähköpotkulautoihin otettiin käyttöön äänimerkkejä, jotka antoivat palautetta sähköpotkulautailijan käytöksestä. Esimerkiksi jalkakäytävällä ajo aiheutti epämiellyttävän varoitusäänen, jonka tarkoitus oli motivoida käyttäjää siirtyvän takaisin sallitulle ajoradalle.

Kokeilemista ja kehittämistä yhteistyöllä

Business Helsingin ja Forum Virium Helsingin yhteishanke Mobility Lab Helsinki tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia kokeilla älyliikenteeseen liittyviä innovaatioita aidossa kaupunkiympäristössä. Uudella teknologialla varustetut Voin sähköpotkulaudat otettiin käyttöön kesäkuussa 2023 Esplanadilla järjestetyssä esittelytapahtumassa. Kokeilusta kiinnostuneet saivat testata uudella teknologialla varustettuja sähköpotkulautoja paikan päällä.

– Kaikki liikenneturvallisuuteen liittyvät ja sitä edistävät projektit otan positiivisesti vastaan. On hyvä, että tällaista kokeilutoimintaa järjestetään – silloin saa myös epäonnistua ja voi oppia uutta, pohtii paikalla ollut ylikomisario Dennis Pasterstein, joka vastaa liikennevalvonnasta Helsingissä.

Myös erityisasiantuntija Juuso Suomento Liikenne- ja viestintäministeriöstä oli mukana tutustumassa innovaatioon:

– On erittäin hyvä, että kaupunki tarjoaa tällaista, koska näin saadaan toivottavasti parannettua liikenneturvallisuutta. Laudat ovat kuitenkin hyvä liikkumismuoto. On tärkeää tutkia, miten ne saadaan sovitettua turvalliseksi osaksi muuta liikkumista.

Drover AI:n Scott Shepard painottaa, miten tärkeää tällaista ”plug-and-play”-ratkaisua on testata aidossa käyttöympäristössä:

– PathPilotia voi tehokkaasti testata sen oikeassa käyttöympäristössä tiheässä urbaanissa ympäristössä. Helsinki sopi mainiosti testialustaksi, koska kävelijöiden ja pyöräilijöiden käyttämät ympäristöt ovat monipuolisia ja kaupunki voi hyötyä tekoälypohjaisista sensoreista. Kokeilualustatoiminnassa kaikki voittavat: kaupunki, yritys ja tutkimus.

Onnistumisten kautta jatkoon

Kolme kuukautta kestänyt kokeilujakso viittaa siihen, että jalkakäytävillä ajelua saadaan vähennettyä tekoälyä hyödyntämällä – tulosten mukaan jopa 15 prosenttia. Teknologialla pystyttiin havaitsemaan myös muita liikenneturvallisuutta vaarantavia tekijöitä, kuten liikkumista vaikeuttavia kuoppia ja väärin pysäköityjä autoja. Kokeilussa havaittiin myös infrastruktuurin vaikutus sähköpotkulautojen käyttöön: toimivat ratkaisut, kuten selkeät pyörätiet, motivoivat noudattamaan liikennesääntöjä. Kiinnostavat tutkimustulokset kannustavat tutkimaan aihetta edelleen. Kokeilu tuotti myös aineistoa VTT:n ja Forum Virium Helsingin laajemmille aihealuetta käsitteleville tutkimus- ja kehityshankkeille, joiden kanssa kokeilussa tehtiin yhteistyötä.

Kaupunki kokeilualustanasi?

Yritykset ja TKI-toimijat voivat ehdottaa kaupungille oman ratkaisunsa kokeilua. Käsittelemme ehdotuksia säännöllisesti ja pyrimme vastaamaan niihin mahdollisimman pian. Ehdotukset käsitellään luottamuksellisesti.

Kaipaatko lisätietoa?

  • Juho Kostiainen

  • Projektipäällikkö
    Mobility Lab Helsinki
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut