Arkiliikkumisen ja arjen hyvinvoinnin haastehaku avattu yrityksille

Helsingin kaupunki on avannut yrityksille haastehaun arkiliikkumisen lisäämiseksi ja kokonaisvaltaisen arjen hyvinvoinnin parantamiseksi. Haasteella haetaan ratkaisuja työikäisten kasvavaan hyvinvointivajeeseen. Yritykset voivat tarjota ratkaisujaan 12.10. saakka.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että passiiviset elämäntavat ovat nostaneet päätään viime vuosikymmenten aikana. UKK-instituutin tekemän tutkimuksen mukaan työikäiset viettävät keskimäärin 9 h 18 min valveillaoloajastaan istuen tai maaten ja vain 46 minuuttia reippaasti tai rasittavasti liikkuen. Toisaalta suomalaisten vapaa-ajan liikunnan harrastaminen on lisääntynyt sekä aikuisten että nuorten keskuudessa viime vuosina. Tilanne onkin paradoksaalinen: seuratoiminnan piirissä olevien määrä on lisääntynyt, mutta liikumme silti vähemmän kuin koskaan. Arjen luontainen liikkuminen on jäänyt täysin paitsioon.

Arkiliikkumisella tarkoitetaan kaikkea vapaa-ajan ja järjestäytyneen liikunnan (esim. urheiluseuratoiminta, kuntosalit, ryhmäliikunta) ulkopuolista pientä tai suurempaa fyysistä aktiivisuutta. Esimerkkejä arkiliikkumisesta ovat mm. työmatkaliikunta ja muut siirtymät, koti- ja piha-askareet, portaiden valitseminen hissin sijaan, tai vaikka paikallaanolon tauottaminen esimerkiksi seisomaannousulla. Arkiliikkumisen ohella työikäisen hyvinvointiympyrä koostuu myös laadukkaasta ravintotasapainosta, unen laadusta ja määrästä, mielen virkeydestä, sekä levon ja palautumisen tärkeydestä.

Millaisia ratkaisuja innovaatiohaasteella haetaan?

Haemme tällä innovaatiohaasteella innovatiivisia ratkaisuja arkiliikkumisen ja arjen hyvinvoinnin edistämiseen, esimerkiksi dataa, tekoälyä tai muita teknologioita hyödyntäen. Haemme mukaan yrityksia, joiden tuote tai palvelu vastaa yhtä tai useampaa haasteen teemoista:

  • Arkiaktiivisuuden ja hyvinvoinnin seuranta
  • Pelilliset ja leikkimieliset ratkaisut arjen aktivoijina
  • Hyvinvointia edistäviin arkirutiineihin kannustavat innovaatiot
  • Luonto fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tukijana

Tarjouskierroksella ei haeta täysin valmiita kaupallisia ratkaisuja, vaan ensisijaisesti sellaisia tuotteita, joita voidaan kehittää ja testata kokeilun aikana yhdessä käyttäjien ja kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Tarjotuilla ratkaisuilla tulee olla liiketoiminnallista potentiaalia sekä innovatiivinen lähestymiskulma luotuun haasteeseen.

Hakuaika päättyi 12.10.2022 klo 12.00. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Lisätietoa haasteesta löydät tarjouspyynnöstä.

Hae mukaan täältä.

Tutustu innovaatiohaasteen tarjouspyyntöön

Liitteet

***

Kuva: Jussi Hellsten, Helsinki Partners

Kaipaatko lisätietoa?

  • Roope Töllikkö

  • Projektipäällikkö
    KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut