Haussa digitaalisia tulkkausratkaisuja perhe- ja sosiaalipalveluihin

Helsingin kaupunki kutsuu yrityksiä kokeiluun kehittämään digitaalisia tulkkausratkaisuja yhdessä kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa. Innovaatiohaasteeseen voi osallistua jättämällä tarjouksen 26.10. mennessä.

Sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaista merkittävä ja kasvava osuus on vieraskielisiä. Helsingissä asui vuoden 2020 lopussa 110 930 ulkomaalaistaustaista henkilöä, joista 80,9 prosenttia oli syntynyt ulkomailla ja 19,1 prosenttia Suomessa. Tämä oli 16,9 prosenttia kaupungin koko väestöstä.

Helsingin vieraskielisen väestön määrän ennustetaan kasvavan lähes 100 000 henkilöllä vuoteen 2035 mennessä. Helsingissä asuisi silloin 196 000 vieraskielistä, mikä olisi 26 prosenttia asukkaista. Vieraskielisten palvelutapoja pyritäänkin toimialalla jatkuvasti kehittämään.

Helsingin kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluissa kohdataan päivittäin vieraskielisiä asiakkaita, joiden kanssa tarvitaan joko paikan päällä tai puhelimen välityksellä toteutettua tulkkausta. Tulkkeja ei kuitenkaan ole mahdollista saada kaikkiin tilanteisiin edes puhelimen välityksellä. Myös tulkkauskustannukset ovat vuositasolla joissain palveluissa isoja ja yllättäviä tulkkaustarpeita syntyy päivittäin eri palveluissa. Asiakkaiden käyttämiä kieliä ovat esimerkiksi venäjä, arabia, somali, ukraina, viro, kurdi ja persia.

Millaisia ratkaisuja innovaatiohaasteella haetaan?

Tässä innovaatiohaasteessa halutaan testata perhe- ja sosiaalipalvelujen valikoiduissa palveluissa digitaalisten käännösratkaisujen toimivuutta asiakaskohtaamisissa. Yksi kokeiluun osallistuvista tahoista on maahanmuuttoyksikkö, jossa asioi paljon vieraskielisiä henkilöitä. Toteutettava pilotti keskittyy asiakaslähtöisiin tilanteisiin, joissa tarvitaan riittävää ymmärrystä asiakkaan yhteydenoton syistä. 

Pilottia ei toteuteta asiakastilanteissa, joissa tekeillä on tärkeä viranomaispäätös tai muu siihen rinnastettava asiakkaan elämään merkittävästi vaikuttava asia. Asiakkaan tulee tiedostaa, että kyseessä on tilanne, jossa kokeiltavasta laitteesta johtuvat tulkkausvirheet ovat mahdollisia.

Pilotin tavoitteena on selvittää, millaisissa tilanteissa käännösratkaisusta voisi olla apua asiakastyössä ja onko mahdollinen laajempi hankinta tarpeellinen. Asiakaskohtaamisissa tärkeää on huomioida myös digitaalisten palvelujen savutettavuus.

Kokeilut toteutetaan kevään 2023 aikana. Helsingin kaupunki hankkii enintään kaksi kokeilua, joiden yhteishinta voi olla korkeintaan 50 000 € (alv. 0%). Yhden kokeilun maksimihinta voi olla 30 000 € (alv. 0%).

Tutustu tarkemmin tarjouspyyntöön

Innovaatiohaasteeseen ilmoittaudutaan jättämällä tarjous pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen sanna.hartman(a)hel.fi keskiviikkoon 26.10. klo 20.00 mennessä.

Liitteet

***

Kuva: Jussi Hellsten, Helsingin kaupunki

Kaipaatko lisätietoa?

  • Sanna Hartman

  • Erityissuunnittelija
    Terveys- ja hyvinvointipalvelut, Health Capital Helsinki -yhteistyö
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut