Helsinki etsii ääniympäristöä parantavia viherseinäkkeitä kokeiltavaksi kesällä 2023

Helsinki etsii kesäksi 2023 kokeiltavaksi uudenlaisia, väliaikaisia liikennemelua torjuvia viherseinäkkeitä. Viherseinäkkeillä halutaan parantaa suunnittelukohteen ääniympäristöä ja samalla tuottaa synergiaetuja esimerkiksi luonto- ja viihtyisyysnäkökulmasta.

Viherseinäkkeen on tarkoitus luoda tiiviiseen ja meluisaan kaupunkitilaan ympäristöään hiljaisempi, viihtyisä vihertasku, jonka suojassa on mukava istuskella. Seinäkkeen tulee sopia liikenneväylän läheisyydessä sijaitsevien aukioiden yhteyteen. Seinäkkeen suojan puolella rakenteessa tulee olla penkkejä, joissa on mahdollisuus istuskella ja viettää aikaa. Toteuttamiskohteet sijaitsevat Korkeavuorenkadulla Designmuseon edustalla sijaitsevalla aukiolla sekä Mannerheimintiellä Erottajanaukiolla.

Tällä hankinnalla etsitään uusia, innovatiivisia ratkaisuja, joilla luodaan toimivia toteutusmalleja ja kerätään käytännön kokemuksia. Tavoitteena on, että ratkaisuilla olisi jatkossa skaalautumispotentiaalia tiiviissä ja meluisassa kaupunkitilassa, johon kaivataan monihyödyllisiä viherelementtejä.

Ääniympäristön parantamisen lisäksi suunnitelmissa ja toteutuksessa tulee huomioida viherelementtien tuottamien synergiahyötyjen toteutuminen kaupunkiympäristössä. Synergiaetuja voidaan löytää esimerkiksi biologisen monimuotoisuuden, mikroilmaston sääntelyn, sadevesien hallinnan ja viihtyisien oleskelualueiden edistämiseen.

Kohteiden toteutukseen tavoitellaan kahta erilaista ja eri toimittajien toteuttamaa innovatiivista ja uudenlaista ratkaisua ääniympäristön parantamiseen. Tilaaja valitsee arviointikriteerien pisteytyksen perusteella kaksi eniten pisteitä saanutta tarjoajaa, joista kumpikin toteuttaa yhden kohteen. Tilaaja pidättää oikeuden päättää, miten toteutuskohteet jaetaan valittujen toimittajien kesken.

Tarjoa kokeilua

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta täällä.

Tarjouspyyntö on avoinna 12.1.2023 klo 12 asti. Määräaikaan mennessä saadut tarjoukset arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti, siinä kuvattujen kriteerien perusteella. Kokeilut valitaan tammikuussa 2023 ja toteutetaan kevään ja kesän 2023 aikana.

Lisätietoja

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee lähettää kirjallisesti 12.12.2022 mennessä Tarjouspalvelun kautta.

Lisätietoja hankinnasta antaa Jenni Kuja-Aro (jenni.kuja-aro@hel.fi), Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut.

***

Kuva: Karolina Norteva, Helsinki Partners