Kontti koreaksi – HSY hakee sähkökuormapyörän säilytysratkaisun maisemointia kokeilupalveluna

HSY etsii osana Circular Green Blocks -kumppanuushanketta yrittäjää suunnittelemaan ja toteuttamaan innovatiivista maisemointiratkaisua konttityyppiseen rakennelmaan taloyhtiöympäristössä. Tarjoukset tulee jättää 26.3.2023 mennessä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY toteuttaa kokeilupalveluhankinnan, jolla haetaan ratkaisua konttityyppisten rakennelmien maisemointiin. Maisemoitava säilytysratkaisu on 6 metriä pitkä, 2,4 metriä leveä ja 2,8 metriä korkea konttityyppinen rakennelma.

Maisemointiratkaisua kokeillaan aikavälillä touko-elokuu 2023. Kokeilu sisältää yhteiskehittämistä Circular Green Blocks -hankkeen kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. HSY toimii valitun palveluntarjoajan tukena kokeilussa. Yritys saa tukea kokeilun käytännön toteuttamiseen, asukasviestintään, hallinnollisiin ja lupa-asioihin, kokeilujen dokumentointiin sekä kokeilun tulosten viestintään.

Lisätietoa kokeiluhausta

Kokeiluhaun kokonaisbudjetti on maksimissaan 20 000 € (+alv). Valittavien palveluntarjoajien määrä on yksi. Tarjouksen voivat jättää yritykset ja muut toimijat, joilla on y-tunnus.

Tarjouspyyntölomake on auki 7.3.–26.3.2023. Tarjoukset tulee jättää 26.3.2023 klo 23:59 mennessä. Vain HSY:n sivuilta löytyvän lomakkeen kautta lähetetyt tarjoukset huomioidaan.

Tutustu tarjouspyyntöön ja ratkaisun tarjoamiseen tarkemmin HSY:n verkkosivustolla.

**

Circular Green Blocks Kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina -hanke (9/2021–9/2023) edistää kierto- ja jakamistaloutta asuinkortteleissa yhdessä taloyhtiöiden, yritysten ja kaupungin kanssa. Hanketta koordinoi HSY, ja hankepartnereina toimivat Forum Virium Helsinki, Aalto-yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.