Tarjouspyyntö sähkökuormapyörien säilytysratkaisu- ja lainauskokeilusta taloyhtiöympäristöön on julkaistu

HSY etsii osana Circular Green Blocks -kumppanuushanketta ratkaisua sähkökuormapyörien säilytykseen ja lainaukseen. Tarjoa ratkaisuasi kokeiltavaksi 25.1.–13.2.2023.

Tarjouspyynnössä etsitään ratkaisua, joka mahdollistaa uudenlaisen yhteiskäyttöisen ja tilatehokkaan sähkökuormapyörien säilytysratkaisun taloyhtiöille. Ratkaisu vastaa kuormapyörien säilytyksen tilahaasteisiin, joita on todettu etenkin vanhan rakennuskannan taloyhtiöissä. Tarkoituksena on toteuttaa säilytysratkaisun prototyyppi, jota testataan yhteiskehittämällä hankkeeseen osallistuvan taloyhtiöyhteenliittymän kanssa korttelikohteessa Lauttasaaressa.

Etsinnässä kiertotalouden mukainen kuormapyörien säilytysratkaisu ja yhteiskäytön palveluratkaisu

Haussa on helposti siirrettävä, kuljetettava tai purettava säilytysratkaisu, joka on kokeilun jälkeen siirrettävissä kokonaisuudessaan pois kohteesta. HSY etsii säilytysratkaisua, jossa on kiinnitetty huomiota kaikkien osien uudelleenkäyttömahdollisuuksiin.

Palveluratkaisu sisältää säilytysratkaisun lisäksi kuormapyörien lainaamisen ja niiden yhteiskäytön mahdollistavat järjestelmät, tarvikkeet ja varusteet. Kokeilussa tarjoaja huolehtii näiden käyttökunnosta. Kokeiluun tulee tarjota perusvarusteet pyöräilyyn ja tarvikkeet pyörien turvalliseen käyttöön.

Ratkaisua kehitetään yhdessä

HSY etsii tarjoajaa, joka sitoutuu kehittämiseen, toiminnan hiomiseen ja puutteellisesti toimivien osatekijöiden parantamiseen läpi kokeilujakson yhteistoiminnassa Circular Green Blocks -hankepartnereiden kanssa.

Lisätietoa kokeiluhausta

Kokeilun toteuttamiseksi on varattu enintään 69 000 €. Sen kesto on neljästä viiteen kuukautta alkaen keväällä 2023.

Tarjouksia otetaan vastaan ajalla 25.1.–13.2.2023.

Tutustu tarjouspyyntöön ja ratkaisun tarjoamiseen HSY:n verkkosivustolla.

**

Circular Green Blocks – Kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina -hanke (9/2021–8/2023) edistää kierto- ja jakamistaloutta asuinkortteleissa yhdessä taloyhtiöiden, yritysten ja kaupungin kanssa. Hanketta koordinoi HSY, ja hankepartnereina toimivat Forum Virium Helsinki, Aalto-yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

Artikkelin kuva: Juha Valkeajoki, Helsingin kaupunki