Lukulumo alakoulu -sovellus kokeilussa

Syyslukukauden myötä käydään Helsingissä innolla uusien kokeilujen pariin. Yhdessä syksyn aikana järjestettävässä kokeilussa yhteiskehitetään Lukulumo alakoulu-sovellusta.

Kokeilut kouluissa jatkuvat syksyllä

Kevään poikkeustilanteessa kaikkia suunniteltuja kokeiluja ei voitu toteuttaa kouluissa. Nyt koulujen palattua syyslukukaudella lähiopetukseen, voidaan kokeilutoiminta jälleen käynnistää. Nyt onkin erityisen otollinen aika päästä kehittämään opetuksen digitaalisia ratkaisuja kevään etäopetuskokemusten jälkeen.

Käynnistämme syksyn aikana useita EAC-kokeiluja (Easy Access Co-Development). Niiden tavoitteena on antaa innovatiivisille opetuksen tuotteille ja palveluille mahdollisuus tulla kokeilluksi ja kehitetyksi Helsingin peruskouluissa tai lukioissa, ja tästä kokeilumallista on saatu hyviä kokemuksia ja positiivista palautetta sekä yrityksiltä että kouluilta. Myös keväällä tehdyn kyselyn perusteella kokeilut ovat hyödyttäneet yritysten tuotekehitysprosessia monin tavoin.

Syksyllä yhteiskehitetään Lukulumo alakoulu-sovellusta

Yksi tulevista kokeiluista on ILT Oppimisen Lukulumo alakoulu -sovelluksen yhteiskehittämiseen tähtäävä EAC-kokeilu. Lukulumo on monikielinen kuvakirjapalvelu, jonka tavoitteena on tuoda lukemisen taika kaikkien ulottuville. Sovelluksesta löytyy yli 480 ääneen luettua kirjaa, joita voi myös selata ja lukea itse. Tällä hetkellä tarinoita voi suomen lisäksi kuunnella yli 50 eri kielellä. EAC-kokeilun tavoitteena on edelleen kehittää sovellusta entistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi, ja sitä kautta parantaa yrityksen liiketoimintaedellytyksiä Suomessa ja muualla. Aiemmin Lukulumo -sovellus on ollut käytössä varhaiskasvatuksessa, mutta tämän kokeilun myötä yritys toivoo saavansa kokemuksia tuotteesta alakouluun tähtäävän sovelluksen osalta.


Kevään etäopetus ja poikkeusolot ovat näkyneet myös opetussektorilla toimivien yritysten arkipäivässä ja toiminnassa. ILT Oppimisen toimitusjohtaja Jakob Skogholmin mukaan kevät sai monet koulut kiinnittämään entistä enemmän huomiota digitaalisten ratkaisujen tuomaan hyötyyn yleisellä tasolla, ja vielä erityisemmin lukemista edistävien ratkaisujen hyötyihin. “Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat yhteiset lukukokemukset, vaikka oppilailla ei olisi samaa kirjaa kotona”, hän kertoo.
Yrityksessä odotetaan EAC-kokeilua innolla. “On hienoa päästä kehittämään Lukulumoa yhdessä helsinkiläisten opettajien ja oppilaiden kanssa. Käyttäjäkokemusten dokumentointi on meille myös tärkeää – käyttäjien omat sanat kuvaavat palvelua usein parhaiten”, Skogholm toteaa.

Yritys kehittää palvelua loppukäyttäjien kanssa

Yrityksessä yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa nähdään hienona mahdollisuutena. ”Tämä on meille arvokas tilaisuus päästä lähemmäs käyttäjiä. Helsingin kaupunki auttaa tässä upealla tavalla, ja meidän kaikkien tavoite on sama: kehittää Lukulumoa niin, että se entistä paremmin vastaa käyttäjien tarpeisiin”, Jakob Skogholm miettii.

Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käynnistyvän Lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistaminen -hankkeen kanssa.
Seuraamme Lukulumo-kokeilun etenemistä verkkosivuilla ja kerromme myöhemmin lisää kokeilun etenemisestä.

Kiinnostuitko EAC-kokeilusta?

Onko sinun yritykselläsi tuote, jota haluaisit yhteiskehittää Helsingin kaupungin kanssa? Täältä löydät lisää tietoa EAC-kokeiluista ja mahdollisuudesta lähteä mukaan (tähän linkitys eac-sivulle).