Oppimisympäristöjen uudet tarpeet: aivoystävällisyys ja tyyntyminen – Tervetuloa välipalalle 28.5.2024!

Helsingin kaupunki kutsuu monialaisesti yrityksiä yhteiskehittämään ratkaisuja oppimisympäristöjen uudenlaisiin tarpeisiin kahden eri haasteen kautta: ensimmäisessä haasteessa kehitetään aivoystävällinen tila palautumiseen, ja toisessa haasteessa kehitetään eriyttämisen tila tyyntymiseen.

Aika: tiistaina 28.5.2024 klo 14-16
Paikka: Business Helsinki, Kansakoulukatu 3, 4. kerros 
Kenelle: yrityksille 

Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt (JAVIST) -hanke järjestää välipalatilaisuuden yrityksille, joita kiinnostaa oppimisympäristöjen kehittäminen. Tavoitteena on kertoa oppimisympäristöjen uudenlaisten tilojen tarpeista, joihin haasteilla lähdetään etsimään ratkaisuja

Haaste 1: Aivoystävällinen tila 

Kouluissa ja oppilaitoksissa tarvitaan tänä päivänä yhä useammin oppijoille paikkoja palautumiseen, rentoutumiseen ja lepäämiseen kesken koulupäivän. Näihin tarpeisiin soveltuvia tiloja ei kouluissa usein ole. Tavoitteena on kehittää monistettava, helposti toteutettava aivoystävällinen tila koulun jo olemassa oleviin oppimisympäristöihin. Aivoystävällisen tilan tulee olla muunneltavissa myös normaalin opetuskäyttöön.   

Tilaisuudessa kuullaan Aivoliiton Kansallisen aivoterveysohjelman ohjelmakoordinaattori Tarja Kelton puheenvuoro aivoergonomisuudesta, ja mitä ovat kognitiivinen ja affektiivinen ergonomia, jotka tulisi huomioida myös haasteessa kehitettävässä tilassa. Lisäksi tilaisuudessa kuullaan Arabian peruskoulun puheenvuoro peruskoululaisten uudenlaisesta tarpeesta rentoutumiseen ja rauhoittumiseen kesken koulupäivän.

Aivoystävällisessä tilassa voidaan hyödyntää muun muassa erilaisia äänimaailmoja, väri- ja valaistusratkaisuja, lämpötiloja, huonekaluja, videokuvaa, patjoja, tekstiilejä ja muita sisustusratkaisuja. Tavoitteena on oppijoiden vireystilan laskeminen, kuormituksen vähentäminen, palautuminen ja rentoutuminen välituntien aikana.  

Haaste 2: Eriyttämisen tila 

Päiväkodeissa ja kouluissa on esimerkiksi autismikirjon oppijoille tarve tarjota niin sanottua eriyttämisen tilaa, jossa oppilas voi rauhoittua turvallisesti muun muassa aggressiivisen käytöksen sammuttamiseksi. Tavoitteena on kehittää tila, joka olisi tunnelmaltaan tyynnyttävä ja turvallinen.  

Tilaisuudessa kuullaan asiantuntijapuheenvuoro Toivolan koulusta. Opettajat kertovat tarkemmin uhkatilanteista ja haasteista, joita koulupäivien aikana voi sattua, sekä eriyttämisen tilaan liittyvistä toiveista ja reunaehdoista. Lisäksi kuullaan lyhyt puheenvuoro oppimisen tilojen toiminnallisista muutoksista, jotka kytkeytyvät eriyttämisen tilan rakentamiseen. 

Eriyttämisen tilassa ei voi olla irtotavaroita tai -kalusteita heiteltäväksi. Siellä voidaan hyödyntää pesämäisiä ja/tai kiinteitä kalusteratkaisuja, luonnonmateriaaleja tekstiileissä, erilaisia äänimaailmoja, väri- ja valaistusratkaisuja, videokuvaa tai muuta sellaista. Toiveena on tilan muunneltavuus oppijan omien valintojen kautta (esimerkiksi oppija haluaa rauhoittua äänisuihkun alla/hiljaisuudessa, tietyssä värimaailmassa tai hämärässä, istuen tai maaten ja niin edelleen). 

Ohjelma

 • Tervetuloa ja tutustuminen
  JAVIST-hanke ja oppimisympäristöjen kehittäminen 
 • Asiantuntijapuheenvuorot:
  Aivoliitto: Aivoystävällisyys, mitä se on?
  Arabian peruskoulu: Aivoystävällisen tilan tarve peruskoululaisilla
  Toivolan koulu: eriyttämisen tilaan liittyvät tarpeet ja toiveet
  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala: Toiminnalliset muutokset ja sen reunaehdot
 • Työpajatyöskentelyä, ns. yritysten pöytäsparraus:  
  Yritykset voivat esitellä ratkaisujaan asiantuntijoille (opettajat, tilapalvelut, kohdevastaavat, innovaatiopalvelut), esittää lisäkysymyksiä ja saada tukea ja ideoita tuotteidensa hyödyntämiseen ko. tiloissa. Yritykset tutustuvat toistensa ratkaisuihin ja palveluihin, jotta he voivat mahdollisesti yhdessä tarjota kokonaisratkaisua haasteisiin.
 • Innovaatiohaasteet ja aikataulu  

Välipalaa on tarjolla alkaen 13:45 ja ohjelma käynnistyy klo 14.00. Tilaisuus on suomeksi.

Paikkoja on rajoitetusti, ja siksi ilmoittautuminen on sitova. Jos sinulle tulee este osallistumiseen, peruutathan ilmoittautumisesi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta tarjoiluja ei tilata turhaan ja/tai paikkasi voidaan antaa toiselle. 

Lämpimästi tervetuloa! 

Nämä tilaisuuden jälkeen julkaistavat innovaatiohaasteet ovat  Jakamisella viisautta – yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt (JAVIST) -hanketta. Hanke on EU:n osarahoittama. 

Kuva: Vesa Laitinen/Testbed Helsinki

Kaipaatko lisätietoa?

 • Marjo Kenttälä

 • Projektipäällikkö
  Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut
 • Antti Värtö

 • Projektiasiantuntija
  Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut