Mukana olleet yritykset

Täällä pääset tutustumaan jo tehtyihin kokeiluihin.

Olemme mahdollistaneet opetuspuolella viimeisten vuosien aikana jo yli 30 kokeilua eri yritysten kanssa.

Tarvelähtöisessä nopeiden kokeilujen mallissa etsitään ratkaisuja koulujen arjesta etsittyihin haasteisiin. Haasteet ovat vaihdelleet liikunnan ja aktiivisuuden lisäämisestä koulupäiviin lisätyn todellisuuden hyödyntämiseen. Yksi ensimmäisistä nopeissa kokeiluissa mukana olleista yrityksistä oli Zoan. Kokeilussa selvitettiin, miten virtuaaliympäristö (VR) vaikuttaa oppilaiden motivaatioon ja millaiset oppilaat menestyvät VR-tehtävissä. Käytännössä 7.-luokkalaiset kokeilivat Porvoon valtiopäiviä ja Helsingin Senaatintoria 1800-luvun alussa esittävää VR-ympäristöä osana historian opetustaan.

Innovaatiopiloteissa pilotoidaan laajempia tuotekehityskokonaisuuksia. Uusimpana innovaatiopilottina mukana on Elisan 5G-kokeilu. Pilotissa kokeillaan Helsingin medialukiossa Elisan 5G-ratkaisua, jonka avulla opiskelijat voivat tutustua lukion ulkopuolella oleviin kohteisiin myös luokkahuoneesta käsin ja kokea näin opetustilanteet mahdollisimman todentuntuisena myös etänä. Tutustu tarkemmin pilottiin täällä (linkki artikkeliin).

Jatkuvassa haussa kokeilualustalla ovat EAC-kokeilut. Kokeiluissa on kehitetty monia erilaisia ratkaisuja. Näissä kokeiluissa yritykset ovat tiiviisti mukana yhteiskehittämisen prosessissa koulujen kanssa. Yksi kokeiluun osallistuneista on Load Last Save Oy. Kokeiluissa yritys on yhteiskehittänyt Pug Fix-ohjelmointipeliä, jonka tarkoitus on vastata perusopetuksen 3.-6. luokkien tarpeisiin uuden
opetussuunnitelman mukaisesti.

Kokeilutoimintaa on kehitetty ennen kokeilualustaa vuosina 2018-2020 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt –hankkeen Helsingin osatoteutuksessa.