Tekoälystä apua opettamiseen ja oppimiseen

Tekoäly tarjoaa monia mahdollisuuksia kasvatuksen ja koulutuksen alalle. Kokeilimme neljän yrityksen uusia tekoälyä käyttäviä innovaatioita oppimisympäristöissä ja selvitimme, miten opettajat ja oppijat ottivat ideat vastaan ja miten tekoälyä voisi hyödyntää opetuksessa.

Testbed Helsingin saamissa kokeiluehdotuksissa on havaittavissa selkeä trendi: yhä useampi tarjottu ratkaisu pyrkii hyödyntämään tekoälyä tavalla tai toisella. Vuodenvaihteessa ja alkuvuodesta 2024 toteutetuissa EdTech-kokeiluissa jopa suurin osa ratkaisuista pohjautui tekoälyyn.

– Tekoälyn dramaattisen nopea kehitys on vaikuttanut myös kouluihin. Laajat kielimallit pakottavat kouluja muuttamaan opetuskäytäntöjään, mutta tarjoavat samalla suuria mahdollisuuksia opettajien työn helpottamiseen ja opetuksen kehittämiseen. Koneoppivat ratkaisut pystyvät muassa helpottamaan opetuksen eriyttämistä luokassa niin ylös- kuin alaspäin, kertoo Business Helsingin EdTech-kokeilualustatoiminnan erityissuunnittelija Antti Värtö.

Tekoäly matematiikan tutorina

Assarin avulla yläkoululaiset ja lukiolaiset voivat kehittää matematiikan taitojaan. Assari toimii chatbotin tavoin, eli oppija voi kysyä siltä apua matematiikan tehtäviinsä, ja se auttaa oppijaa eteenpäin tehtävän kanssa kuitenkaan kertomatta suoraan vastauksia. Assaria voi käyttää monella tavalla. Muun muassa matemaattiset kaavat voi syöttää käyttöliittymän kautta, tai Assarille voi ladata valokuvan, jossa tehtävä näkyy. Ratkaisu perustuu LLM- eli ”Large Language Models”-tekoälyyn: Assari ymmärtää käytännössä kaikkia kieliä, ja oppilas voi pyytää siltä apua omalla äidinkielellään. 

– Kokeiluissa huomasimme, että tekoälyn käyttö oli alussa monelle opettajalle ja oppilaalle hieman vierasta, mutta he kokeilivat rohkeasti ja saivat onnistumisen elämyksiä. Saimme paljon tuotekehitystämme tukevaa asiantuntevaa palautetta, ja loppukäyttäjät haluavat jatkaa oppimisalustamme sekä ai-tutorin käyttöä, kertoo Johannes Korpela, toinen yrityksen perustajista.

– Saamamme palautteen pohjalta teemme ison satsauksen tuotekehitykseen, käyttäjäystävällisyyteen ja asiakaskunnan laajentamiseen, lisää Korpela.

Tekoäly varhaiskasvatusohjelman suunnittelijana

Tinyapp Oy:n uusi tekoälypohjainen chatbot Elina Assistentti helpottaa varhaiskasvatuksen opettajien suunnittelu- ja kirjaamistyötä. Elina osaa kysellä opettajalta tietoja: minkä kokoinen ryhmä on, mitä halutaan oppia, minkälainen tila on käytössä ja niin edelleen. Vastausten perusteella Elina suunnittelee ryhmälle tekemistä toivotuksi ajaksi yhdestä tunnista koko viikon kestävään ohjelmasuunnitelmaan.

– Kokeilu meni hienosti, prosessi oli todella selkeä ja hyvin suunniteltu. Suosittelen Testbed Helsingin EdTech-kokeiluja ehdottomasti muille yrityksille. Tämä on kätevä tapa saada palautetta loppukäyttäjiltä ja päästä vuorovaikutukseen ammattilaisten kanssa, kertoo Taina Mikkola Tinyapp Oy:ltä.

Tekoäly kieltenopetuksen tukena

Kanadalaisen yrityksen Viduun tekoälypohjainen ratkaisu tarjoaa tukea kieltenopetukseen. Viduu luokittelee YouTube-videoita niissä käytetyn kielen vaikeustason mukaan ja merkitsee ne CEFR-viitekehyksen mukaiselle tasolle. Opettaja voi ratkaisun avulla ottaa käyttöön sellaisia videoita, joiden kielitaso sopii hänen oppijoilleen ja joiden aiheet innostavat heitä. Viduu luo videoista monivalintakysymyksiä ja opettaja voi valita, millaisia kysymyksiä hän haluaa painottaa: esimerkiksi kielioppia tai kuullun ymmärtämistä.

Tekoäly tukena oppimistavoitteiden saavuttamisessa

Alfons Educationin oppimisalusta on ollut jo useamman vuoden käytössä matematiikan ja äidinkielen oppimiseen, ja nyt kokeilussa oli kehitettävä ratkaisu, joka on tarkoitettu kaikkien oppiaineiden tueksi. Uuteen versioon on vahvasti sisällytetty opetussuunnitelmien tavoitteet, jotta opettaja voi helpommin arvioida oppijoiden kehitystä. Kokeilun keskiössä oli alustan tekoälyominaisuus, jossa tekoäly luo oppijoille tekstin opettajan antamien komentojen avulla ja tekee tekstistä monivalintakysymyksiä.

– Ratkaisumme avulla opettaja voi luoda tekoälyllä sellaista materiaalia, josta hän uskoo olevan hyötyä juuri hänen oppilailleen ja joka tukee opetussuunnitelman tavoitteita. Saimme opettajilta rohkaisevaa ja positiivista palautetta tekoälyominaisuuksista. Uskon, että tekoäly tulee muuttamaan todella monta asiaa lähivuosien aikana myös opettajien työssä, pohtii Rami Lappalainen Alfons Educationiltä.

Tekoäly EdTech-ratkaisuissa on kaikkien hyöty

Tekoälyä hyödyntävien EdTech-innovaatioiden kokeilut olivat antoisia niin yrityksille kuin opettajille ja oppijoillekin. Käyttäjien kokemukset olivat positiivisia, ja usein opettajat olivat jopa hämmästyneitä tekoälytyökalujen käytön helppoudesta.

– Tekoäly on muuttunut alle vuodessa kohtalaisen hyödyttömästä lelusta häkellyttävän kyvykkääksi työkaluksi, jollaista ei olla ennen nähty. Siksi ei olekaan ihme, että suurimmalla osalla ihmisistä ei vielä ole yhtään kokemusta tekoälyn käyttämisestä oman työnsä tukena – ja tämä pätee myös opettajiin. On mahtavaa, että meillä on yrityksiä, jotka ovat hyödyntäneet laajojen kielimallien tarjoamia mahdollisuuksia ja muokanneet ne sellaiseen muotoon, että opettajien on mahdollisimman helppo ottaa ne käyttöön. Olen varma, että näihin kokeiluihin osallistuneet opettajat tulevat jatkossakin olemaan edelläkävijöitä työyhteisössään ja osaavat hyödyntää tekoälyä vastaisuudessakin erilaisissa tehtävissä, summaa Värtö.

Pedagogiikkaa siellä löytyi. Suunnitelmissa oli aina selkeä struktuuri, että toiminta eteni oikeanlaisesti.

– opettaja, Tinyappin Elina-kokeilu

Elina ohjeisti hyvin selkeään aloitukseen, lopetukseen ja arviointiin.

– opettaja, Tinyappin Elina-kokeilu

Olen saanut paljon hyviä uusia ideoita sekä syventänyt jo valmista omaa suunnitelmaa. Ja jos ei ole ollut mitään ideaa, niin olen saanut tosi hyvän inspiraation ja työstänyt sitä enemmän.

– opettaja, Tinyappin Elina-kokeilu

Tämähän oikeesti neuvoo tosi hyvin!

– oppilas, Assari-kokeilu

Kätevää, kun saan neuvot arabiaksi.

– oppilas, Assari-kokeilu

Kaipaatko lisätietoa?

 • Marjo Kenttälä

 • Projektipäällikkö
  Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut
 • Antti Värtö

 • Projektiasiantuntija
  Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut