Closing Loops – Opiskelijakilpailu rakentamisen kiertotalouteen

Helsingin kaupunki ja Aalto-yliopisto kutsuvat arkkitehtuurin ja rakennustekniikan kandi- ja maisterivaiheen opiskelijat suunnittelukilpailuun, jossa etsitään konseptia uudelleenkäytettyjä rakennusosia hyödyntävälle varastorakennukselle. Kilpailu käynnistyi 12.10 aloitusseminaarilla.

Kilpailun palkinnot: 12 000 €
Opintopisteet: 2 op/ryhmän jäsen
Osallistumisoikeus: Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin ja rakennustekniikan laitosten kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijat

Opiskelijakilpailun tavoitteena on löytää konsepti uudelleenkäytetyistä rakennusosista rakennettavalle, lukuisiin sijainteihin sopivalle, kylmälle, kevyelle ja arkkitehtonisesti korkealaatuiselle varastorakennukselle. Konseptin tulee hyödyntää purettavan rakennuskannan resursseja ja yleisimpiä purkumateriaalivirtoja. Voittanut ehdotus rakennetaan 2023-24.

Tutustu kilpailuohjelmaan ja liitteisiin täällä


Closing loops – Student Competition for Circular Buildings

***

Competition prizes: 12 000 €
ETCS: 2 ETCS/group member
Right to participate: Aalto University, bachelor and master degree students of the Architecture and Civil Engineering Departments

The aim of the student competition is to find a reused building part based concept for a cold, light and architecturally high-quality warehouse building that’s suitable for diverse locations. The concept should utilize the resources of the demolished building stock and most common material flows. Winning proposition will be built in 2023–24.

See the competition brief and additional materials here

Lisätietoja kilpailusta /
More information about the competition:

Emilia Syväjärvi
Kilpailun sihteeri, competition secretary
kiertotalousklusteri@hel.fi