Haastekilpailu: miten purkukartoitusdataa voisi hyödyntää laajemmin?

Circular Design Network on käynnistänyt haastekilpailun, jolla haetaan uusia ideoita ja konsepteja datan hyödyntämiseen kiertotaloudessa. Helsingin kaupungin kiertotalouden klusteriohjelman ja Motiva Servicesin haaste on yksi kuudesta.

Suomessa syntyy noin 1,6 miljoonaa tonnia rakennus- ja purkujätettä. Siitä noin 85 prosenttia syntyy korjaamisessa ja kokonaisten rakennusten purkamisessa. Suomen tavoite on, että rakentamisessa ja purkamisessa muodostuvan jätteen hyödyntämisaste materiaalina nostetaan vähintään 70 prosenttiin. Uudessa kaavoitus – ja rakennuslaissa tultaneen vaatimaan rakennus- ja purkumateriaaliselvitystä kaikissa hankkeissa, joissa syntyy purkujätettä. Purkukartoitus tuottaa selvitystä varten alustavat tiedot, jotka päivitetään purun lopputarkastuksen yhteydessä esim. jätteen siirtoasiakirjatietojen pohjalta. Purkukartoitus suositellaan tehtäväksi ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti ja käyttäen purkukartoituksen raportointilomaketta. Tällä hetkellä purkukartoituksen raportointiin on tekeillä digitaalinen työkalu MikseiMikkelin ja XAMKin toimesta. Kun se saadaan käyttöön, purkukartoituksen tiedot on mahdollista viedä rajapintojen kautta mm. rakennus- ja purkumateriaalirekisteriin ja niistä materiaaleista, joille haetaan hyötykäyttäjää, voidaan tehdä ilmoitukset Materiaalitorille tai muille digialustoille.

Purkukartoituslomakkeella materiaalit voidaan jaotella 21 eri kategoriaan ja rakennusosat myös 21 kategoriaan. Lisäksi purkukartoitus sisältää erikseen asbesti- ja haitta-ainekartoituksen. Helsingin kaupungin kiertotalouden klusteriohjelma edistää rakentamisen kiertotaloutta ja yhtenä pilottikohteena on Vattuniemen keskuksen alue, jossa tullaan purkamaan 16 kiinteistöä vuosien 2022-2023 aikana. Suuressa osassa näitä kiinteistöjä on teetetty purkukartoitukset. Motiva Services vetää hanketta, jossa kehitetään datan hyödyntämiseen perustuvaa toimintamallia, jolla edesautetaan materiaalikierrätystä Vattuniemen pilottikohteessa.

Haastamme ideoimaan ratkaisuja siihen, miten purkukartoitusdataa voisi hyödyntää laajemmin! Tällä hetkellä purkukartoituksen löydöksiä ei hyödynnetä laajasti ja purkukartoituksen pohjalta voidaan laatia purkumateriaalien ja -osien hyödyntämissuunnitelma.

  • Mihin kaikkeen purkukartoitustietoja voisi hyödyntää ja millaisia ratkaisuja datan päälle voisi rakentaa?
  • Miten purkukartoituksen tietoja pystyttäisiin paremmin käyttämään hyödyntämissuunnitelman tekemisessä?
  • Miten ja missä muodossa tiedot kannattaisi esittää, jotta niiden hyödynnettävyys paranisi?
  • Mitä tietoja purkujätteen määrien lisäksi kannattaisi näihin yhdistää?
  • Miten tiedon laatua voisi parantaa?

Osallistu kilpailuun täällä!

Ideoiden jättöaika päättyy 24.1.2022 klo 16. Purkujätehaaste on osa Circular Design Networkin haastekilpailua.

Lisätietoa aiheesta:

Purkukartoitus – opas laatijalle
Purkukartoituksen raportointilomake
Materiaalitori – jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta

Kaipaatko lisätietoa?