Kiertotalouden rakennusmateriaaleja on yhä enemmän – tutustu raporttiin markkinatilanteesta

Helsingin kaupungin asuntotuotanto ja Ramboll selvittivät, millainen kiertotalouden periaatteiden mukaisten uusien rakennusmateriaalien markkinatilanne on juuri nyt. Vaikka tarjonta kasvaa ja tuotteet pärjäävät perinteisille materiaaleille, kaivataan markkinoille lisää tuotteita ja valmistajia. Ala kaipaa myös yhteistä ja vakiintunutta mittaristoa, jolla kierrätysmateriaalien osuutta voidaan mitata.

Helsingin kaupungin asuntotuotanto (ATT) tilasi yhdessä Helsingin kiertotalouden klusteriohjelman kanssa konsulttitalo Ramboll Finland Oy:lta selvityksen kiertotalouden periaatteiden mukaisten uusien rakennusmateriaalien käyttökelpoisuudesta asuinrakentamisessa. Osana selvitystä toteutettiin markkinakartoitus tuotteiden saatavuudesta.

Selvitys rajattiin koskemaan materiaaleja ja tuotteita, joiden valmistamisessa on käytetty kierrätettyä raaka-ainetta tai teollisuuden sivuvirtoja. Esimerkiksi Suomen ympäristökeskus on tehnyt vastaavan kartoituksen vuonna 2019. Markkinat kehittyvät kuitenkin nopeasti, joten tarjonnan nykytilanne haluttiin selvittää tarkemmin.

“Halusimme selvittää, löytyykö markkinoilta tuotteita tai materiaaleja, joita meidän olisi julkisena rakennuttajana mahdollista suosia tai vaatia, jotta voimme viedä omaa tuotantoamme kiertotalouden periaatteiden suuntaan”, sanoo ympäristöasiantuntija Jonna Seppänen ATT:sta.

Seppäsen mukaan urakoitsijalle on ensivaiheessa helpompi asettaa nimenomaan uusia tuotteita koskettavia kiertotalousvaatimuksia kuin vaatia heti esimerkiksi uudelleenkäytettyjen rakennusosien käyttämistä.

Tieto saatavilla olevista materiaaleista kerättiin eri valmistajien verkkosivuilta. Yrityksiin oltiin suoraan yhteydessä, jos sivuilla kerrottu tieto oli epätarkkaa tai se ei ollut numeerisessa muodossa. Selvityksen aikana huomattiin, että valmistajien tavat ilmoittaa kierrätysmateriaalin osuus poikkesivat toisistaan huomattavasti, mikä teki tuotteiden vertailusta vaikeaa.

“Materiaalien kierrätysasteelle tarvittaisiin yhteinen vakiintunut mittaristo, jotta tuotteiden vertailu olisi mahdollista. Yhteisten pelisääntöjen puuttuessa osa valmistajista voi myös korostaa tuotteidensa sisältävän kierrätysmateriaaleja, vaikka niiden osuus jää kokonaisuuden kannalta merkityksettömäksi”, Seppänen sanoo.

Osa valmistajista kertoi, että heidän on vaikea etukäteen antaa tarkkaa kuvausta tuotteen kierrätysmateriaalien osuuksista, koska kierrätetyn materiaalin osuus vaihtelee erästä riippuen. Tämä johtuu esimerkiksi kierrätysmateriaalien saatavuudesta.

Seppänen vertaa nykyistä tilannetta aikaan, jolloin keskustelu rakennusmateriaalien hiilijalanjäljestä alkoi. Myös silloin yhteisen mittariston vakiintuminen otti oman aikansa, mutta nyt yhteiset pelisäännöt alkavat olla selvät ja tuotteita on helpompi verrata niiden hiilijalanjälkien osalta.

Kiertotalouden mukaisten rakennusmateriaalien kysyntä kiihtyy jatkuvasti

Rakennusmateriaaleja, joissa on todennetusti käytetty kierrätettyjä raaka-aineita tai teollisuuden sivuvirtoja, on saatavilla vielä suhteellisen vähän. Markkinoiden tarjonta nojaa monien rakennusmateriaalien osalta yksittäisiin toimijoihin, mikä voi vaikuttaa niiden hintaan ja saatavuuteen.

“Materiaalikategorioita, joille julkisessa hankinnassa voitaisiin asettaa vaatimuksia kierrätysmateriaalien osuuden perusteella, on vielä vähän. Hankintalaki estää meitä julkisena hankkijana asettamasta esimerkiksi sellaisia vaatimuksia, joihin voi vastata vain yksi toimittaja, koska niiden katsotaan rajoittavan kilpailua”, Seppänen muistuttaa.

Seppäsen mukaan kiertotalouden mukaisille rakennusmateriaaleille olisi kuitenkin kysyntää. Hän toivoo, että se rohkaisee valmistajia ja heijastuu tulevaisuudessa myös tarjontaan. Kun tarjontaa on enemmän, myös julkisissa kilpailutuksissa voidaan helpommin edellyttää kiertotalouden mukaisia materiaaleja.

“Tieto saatavilla olevista kiertotalousperiaatteiden mukaisista materiaaleista päivittyy jatkuvasti, kun markkinoille tulee uusia tuotteita kysynnän kasvaessa. On siis jopa toivottavaa, että nykyinen markkinakartoitus vanhentuu nopeasti”, Seppänen sanoo. 

Tutustu kiertotalousmateriaalien markkinakartoitukseen


ATT:n teettämä markkinakartoitus kattaa muun muassa seuraavat materiaalityypit:

 • päärakennusmateriaalit
 • ylä-, väli- ja alapohjarakenteet
 • ulko- ja väliseinärakenteet
 • rakennuslevyt
 • muut kiertotalouden mukaiset materiaalit.

Katso esitys markkinakartoituksesta

Rambollin Laura Kainulainen kertoi ATT:n teettämästä kiertotalousmateriaalien markkinakartoituksesta Helsingin kiertotalouden klusteriohjelman kevätseminaarissa 7.3.2023.

Kuva: Laura Oja, Helsingin kaupunki

Kaipaatko lisätietoa?

 • Mira Jarkko

 • Projektipäällikkö
  Kiertotalouden klusteriohjelma
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut