Maailman kiertotalousfoorumissa Helsingissä etsitään tapoja kehittää kestävää liiketoimintaa

Maailman kiertotalousfoorumi WCEF2023 järjestetään Helsingissä 30.5.-2.6.2023. Foorumi kokoaa maailman johtavat kiertotaloustoimijat yhteen ja sen tavoitteena on esitellä ja etsiä niin liike-elämän kuin hallinnonkin ratkaisuja, joilla sovittaa talousjärjestelmäämme luonnon kantokyvyn rajoihin. Helsingin kiertotalousklusteri on mukana tapahtumassa.

Maailman kiertotalousfoorumi haluaa vauhdittaa luonnon hyvinvointia vahvistavaa tulevaisuutta. Siksi tämän vuoden tapahtumassa keskitytään siihen, millaisilla kiertotalouden ratkaisuilla pystytään parhaiten estämään luontokatoa. Kiertotaloudessa materiaalit ja niihin sitoutunut arvo hyödynnetään aina uudelleen.

Foorumissa esitellään myös muutoksen tekijöitä eri puolilta maailmaa, rakennetaan yhteistyötä ja valjastetaan kiertotalousyhteisöä kiihdyttämään tulevina vuosina tarvittavaa muutosta. Laajasti tiedossa on, miksi kiertotalouteen on pakollista siirtyä, mutta maailma tarvitsee esimerkkejä. Kiertotalousfoorumissa keskitytäänkin siihen, miten siirtymää tehdään.

Maailman kiertotalousfoorumi kokoaa yhteen erityisesti yritykset, rahoittajat ja nuoret tarkastelemaan kehittyvien kiertotalousratkaisujen potentiaalia ja niiden pullonkauloja. Kiertotalous kiinnostaa nyt kaikkialla maailmassa, mutta eri puolilla maailmaa tarvitaan erityyppisiä ratkaisuja. Periaate on niissä kaikissa kuitenkin sama: saada enemmän irti olemassa olevasta, vähemmän hukkaa ja vähemmän kuormitusta luonnolle.

“On hienoa ja tärkeää saada maailman johtavat kiertotaloustoimijat koolle Helsinkiin. Kiertotalousratkaisuilla voidaan lisätä yhteiskuntien kriisinkestävyyttä ja rakentaa pohjaa tulevaisuuden hyvinvoinnille. Meidän on myös pakko toimia, sillä ilmastokriisi ja luontokato eivät odota. Monia toimivia kiertotalouden ratkaisuja on jo olemassa, mutta yhteistyöllä voimme vauhdittaa niiden käyttöönottoa kaikkialla maailmassa”, toteaa Sitran Kestävyysratkaisujen globaalin yhteistyön johtaja Kari Herlevi.

Foorumin ohjelma on katsottavissa suorana ja maksutta verkosta

Maailman kiertotalousfoorumin pääpaikkana toimii Helsingin Messukeskus. Sen päätapahtuma kokoaa 30.–31. toukokuuta reilut 2000 osallistujaa. Lisäksi kiertotalousfoorumin yhteydessä järjestetään 1.–2. kesäkuuta lähes 40 kiertotalouden eri näkökulmia käsittelevää kumppanitapahtumaa niin paikan päällä Helsingissä kuin ympäri maailmaa.

Kiertotalousfoorumin pääohjelmaa voi seurata mistä tahansa, sillä ohjelma lähetetään suorana verkossa kaikille avoimesti ja maksutta. Osallistuminen paikan päällä on mahdollista vain kutsuvieraille.

Helsinki edistää erityisesti rakentamisen kiertotalouden innovaatioita

Helsingin kaupunki näkee, että kiertotaloudella on tärkeä osa kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa, ja isona toimijana kaupunki voi myös vaikuttaa sen edistämiseen. Helsinki haluaakin toimia alustana uusille kiertotalouden innovaatioille ja liiketoiminnalle. Vuonna 2020 laaditun Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartan painopistealueita ovat rakentaminen, hankinnat, viherjätteet sekä jakamistalous ja kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet. Jokaiselle painopistealueelle on asetettu omat tavoitteensa.

Rakentamisen kiertotaloutta edistetään Helsingin kiertotalouden klusteriohjelmassa, jonka tavoitteena on tukea sekä kiertotalouden mukaista innovaatio- ja liiketoimintaa että ilmastotavoitteita. Kiertotalouden klusteriohjelmassa on mukana jo yli 100 rakennusalan toimijaa konsulteista ja materiaalinvalmistajista isoihin rakennusliikkeisiin. Yksi keskeisistä tavoista edistää ja skaalata kiertotaloutta on kokeilla uusia kiertotalouden mukaisia ratkaisuja aidossa ympäristössä.

“Kiertotalouden liiketoimintamallien avulla voidaan kehittää kestävää liiketoimintaa ja tukea YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Kestävä liiketoiminta rakentuu kiertotaloudelle. Yhteistyön avulla yritykset voivat kehittää kiertotalousratkaisuja arvoketjun kaikkiin vaiheisiin. Tämä hyödyttää kaikkia alan toimijoita”, kertoo Helsingin kiertotalousklusteria vetävä Mira Jarkko.

Maailman kiertotalousfoorumi on järjestetty vuosittain vuodesta 2017 lähtien. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra järjesti ensimmäisen tapahtuman Suomen satavuotisjuhlien kunniaksi. Sen jälkeen foorumi on järjestetty myös Suomen ulkopuolella Japanissa, Kanadassa, Hollannissa ja Ruandassa. Foorumin pääjärjestäjiä ovat tänä vuonna Sitra sekä Nordic Innovation. Helsingin kaupunki on tapahtuman yhteistyökumppani. 

Ilmoittaudu seuraamaan foorumin ohjelmaa

Katso tapahtumakalenterista, missä tilaisuuksissa Helsingin kiertotalousklusteri on mukana maailman kiertotalousfoorumin viikolla.

Kuva: Kari Ylitalo, Helsingin kiertotalousklusteri

Kaipaatko lisätietoa?

  • Mira Jarkko

  • Projektipäällikkö
    Kiertotalouden klusteriohjelma
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut