Reimagine Buildings -leirillä syvennytään rakennusosien uudelleenkäyttöön

Voimme rakentaa vain sellaisia tulevaisuuksia, jotka pystymme kuvittelemaan. Tarjoamme tänä syksynä siihen mahdollisuuden leirillä, jolla keskitymme kestävämpien tulevaisuuksien hahmottelemiseen alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa.

Aika: 22.–23.9.2022
Tapahtumapaikka: Opastetut kohdekäynnit ja Hotel Rantapuisto (Furuborginkatu 3)

Helsingin kiertotalouden klusteriohjelma, ympäristöministeriö ja Ethica ovat kutsuneet rakentamisen kiertotaloudesta ja rakennusosien uudelleenkäytöstä kiinnostuneet arkkitehdit, sisustussuunnittelijat ja muiden suunnittelualojen asiantuntijat kaksipäiväiselle Reimagine Buildings -leirille visioimaan rakentamisen tulevaisuutta.

Leirillä vieraillaan pääkaupunkiseudun ajankohtaisissa kiertotalouskohteissa ja kuullaan asiantuntijoiden alustuksia rakennusosien uudelleenkäytön haasteista ja mahdollisuuksista. Työpajaosiossa osallistujat pääsevät työstämään yhdessä valitsemiaan aiheita tarkemmin.

Tervetuloa Reimagine Buildings -leirille

Ohjelma

Torstai 22.9. klo 9.00–18.30 + iltaohjelma
Paikka: kohdekäynnit ja Hotel Rantapuisto

8.30 Kokoontuminen Kiasman tilausajopysäkillä

9.00–11.45 Kohdevierailut

 • Purkukohde Finnoossa: Kemiran toimitilat. Esittelijä Ayla Dinçay, Bonava.
 • Kirkkonummen pääkirjasto Fyyri: rakennuksen runko hyödynnetty osana uutta. Esittelijä Jukka Mäkinen, JKMM Arkkitehdit.

12.15–13.00 Lounas @ Is It Cooking, Keran Hallit

13.00–13.30 Vierailu Spolia Designin toimistolla

14.00–15.45 Kohdevierailut

 • Laakson terveysasema: betonielementtien uudelleenkäyttö, mineraalivillojen talteenotto ja kierrätys. Esittelijä Antti Timoskainen, Purkupiha ja Annukka Eriksson, Helsingin kaupunki.
 • Tikkurilan paviljonkikoulun piharakennus: CIRCuIT-hankkeen uudelleenkäytön pilottikohde. Esittelijä Jenni Särmä, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.

16.15–18.00 Päivän päätös, Hotel Rantapuisto

 • Kahvitarjoilu
 • Etäesitys uudelleenkäyttökohteista Norjassa. Esittelijä Noora Khezri, Mad Arkitekter.
 • Seuraavan päivän työpajan alustus

18.0020.00 Illallinen ja vapaamuotoista verkostoitumista

Hotel Rantapuistosta järjestetään taksikuljetuksia Rastilan metroasemalle klo 19 alkaen.


Perjantai 23.9. klo 8.30–17.00
Paikka: Hotel Rantapuisto

8.30–9.00 Aamukahvitarjoilu

9.00–9.30 Setting the Scene: tervetuloa Reimagine Buildings -työpajaan 

9.3010.00 Alustuksia arkkitehdin näkökulmista ja uudelleenkäytön prosessista

 • Miia Suomela, INARO
 • Iida Kalakoski, Tampereen yliopisto
 • Havu Järvelä, Aalto-yliopisto 

10.00–11.30 Reimagine World Café: uudelleenkäyttö eri näkökulmista 

11.30–12.30 Lounas

12.30–13.00 Expert Viewpoints: rakennusosien uudelleenkäyttöklinikka 

 • Rakennustuoteasetuksen tilanne, Riikka Kinnunen, Kierivä
 • Rakennusosien purettavuus, Jukka Lahdensivu, Ramboll
 • Uudelleenkäyttö ja kelpoistaminen, Antti Koponen, Rasek Consulting
 • Purkuprosessi, Katja Lehtonen, Ytekki

13.00–15.15 Reimagine Buildings: luonnoksia uudelleenkäytön mahdollisuuksista
Ryhmätyöskentelyä, sis. kahvitarjoilun.

15.15–17.00 Show & Tell: ryhmätöiden esittelyt ja loppukommentit

17.00 Tapahtuma päättyy

Leirin puhujat


Havu Järvelä on Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen asuntosuunnittelun sekä hiilijalanjäljen laskennan tuntiopettaja, sekä OOPEAA Office for Peripheral Architecture -toimiston arkkitehti. Lisäksi hän on perustanut yhdessä Heljä Niemisen kanssa Keltainen toimisto -arkkitehtitoimiston, jonka tehtävänä on tuoda kiertotalous rakennetun ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen. Diplomityössään Havu tutki purettavan rakennuskannan betonielementtien hyödyntämistä asuinkerrostalojen uudisrakentamisessa. Työhönsä hän sisällytti kierrätetyn kerrostalon suunnitelman, joka havainnollistaa, millaisia asuntoja voidaan rakentaa uudelleenkäytetyistä 1960-90-lukujen toimistorakennusten osista.
Iida Kalakoski opettaa arkkitehtuurin historiaa ja rakennusperinnön hoitoa Tampereen yliopistossa ja toimii lisäksi Tampereen uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmisteluissa ja kaupunkikuvatoimikunnassa. Väitöskirjatutkimuksessaan hän keskittyy rakennusperinnön hoidon vaihtoehtoisiin tulkintoihin ja toimenpiteisiin, joiden avulla voidaan tukea kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän rakennetun ympäristön kehittämistä. Iida on työssään omistautunut erityisesti olemassa olevan rakennuskannan ja kierrätysarkkitehtuurin arvoille ja estetiikalle, sekä rakennussuojelukeskustelun laventamiselle ja monipuolistamiselle Suomessa.
Riikka Kinnunen on kiertotalousliiketoiminnan asiantuntija, jonka erityisosaamiseen kuuluvat kiertotalousliiketoimintamalleihin liittyvät ohjauskeinot, uudelleenkäytön edistäminen ja tietokantojen kehittäminen sekä eri projektit. Kiertotalouden lisäksi hänellä on kokemusta jätelainsäädännöstä, jätteenkäsittelystä, purkutöistä, ympäristöasioista sekä kouluttamisesta ja fasilitoinnista. Keväällä 2022 Riikka fasilitoi kiertotalousklusterin ja ympäristöministeriön järjestämän Round Table -keskustelun rakennusosien uudelleenkäytöstä. 
Rasek Consulting Oy Ltd:n perustanut eläkeläiskonsultti, Antti Koponen, on ryhtynyt kehittämään uudelleen käytettäville rakennustuotteille tuotekelpoisuusmenettelyjä, joita on tarkoitus hyödyntää kansallisen tuotehyväksyntämenettelyn rakennuspaikkakohtaisen varmentamisen apuvälineinä. Hän on mukana Helsingin kiertotalousklusterissa konsulttina. Koposella on pitkä kokemus rakennusalan standardisoinnista, rakennustuotteiden tuotehyväksyntämenettelyistä kuten CE-merkinnästä ja hän tuntee hyvin rakennustuoteasetuksen. 
Katja Lehtonen on Ytekki Oy:n perustaja sekä purkamisen kiertotalouden asiantuntija. Asiantuntemusta ja kokemusta hänellä on purkukartoitusten tekemisestä, purkuhankkeiden laadun kehittämisestä, materiaali- ja resurssitehokkuusasioista, jätteiden tuotteistamisesta, kierrätyksestä ja hyödyntämisestä sekä mm. rakennustuotteiden CE-merkinnästä. Lisäksi Katja on kokenut projektinhallinnassa ja toiminut asiakasyritysten toimintajärjestelmien kehittämisen sekä toimeenpanemisen parissa. 
Kierrätysoperaattori Risain Oy:n perustaja, Sirpa Rivinoja, lanseerasi irtaimiston ja materiaalien uusiokäyttöön erikoistuneet palvelut vuonna 2011. Tänä päivänä Risain keskittyy uudelleensijoittamaan yritysten, kaupunkien ja kuntien irtaimistoa, jolle ei ole enää käyttöä niiden alkuperäisessä toimessa. Yrityksen palvelut mahdollistavat tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöasteen nostamisen, syntyvän jätteen määrän vähentämisen, toimeksiantajan hiilijalanjäljen pienentämisen sekä tuoton tekemisen ylijäämäeriä ja tavaraeriä realisoimalla.
Arkkitehtitoimisto INAROn arkkitehti Miia Suomela on tutkinut muun muassa kiertotalouden mukaisia suunnittelustrategioita rakennusalalla ja puurakentamisessa sekä purkukartoitusten kehittämistä arkkitehtisuunnittelun näkökulmasta. Selvitystyöt ovat vahvistaneet hänen käsitystään materiaalikiertojen ylläpitämisen tärkeydestä esimerkiksi purettavuuden suunnittelun avulla. Selvitystöiden ohella hänen työpöydällään on kaupunkisuunnitteluhankkeita.

Leiri on osa Rakennusosien uudelleenkäyttö vauhtiin -hanketta, jossa on kerätty yhteen viimeisintä tietoa eri rakennusosien purkamisen ja kelpoistamisen prosesseista, ja jossa käydään keskustelua myös rakennusvalvonnan ja muiden viranomaisten kanssa asian edistämiseksi. Leirin työpajan tulokset ovat osa tätä vuoropuhelua.

Kaipaatko lisätietoa?

 • Mira Jarkko

 • Projektipäällikkö
  Kiertotalouden klusteriohjelma
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut
 • Eeva Jalovaara

 • Erityissuunnittelija, arkkitehti
  Kiertotalouden klusteriohjelma
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut
 • Mette Hiltunen

 • Erityissuunnittelija
  Kiertotalouden klusteriohjelma
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut