Dataveistos havainnollistaa liikevirtojen ja ilmanlaadun syklin Triplassa

Miltä data näyttää ja kuulostaa? Sitä voi testata kauppakeskus Triplassa vuorovaikutteisessa datainstallaatiossa.

Datainstallaatio on osa Mall of Triplassa toteutettua 5G-kokeilujen sarjaan. Sen tavoite on tarkastella kaupunkiympäristössä syntyvää dataa täysin uudessa valossa, ja tehdä meitä ympäröivästä ilmiöistä helpommin ymmärrettäviä ja ihmisläheisempiä.

Helsingin kaupungin elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö hankki kesällä 2020 sensorikokonaisuuden, jolla tulkittiin kauppakeskuksessa ja sen ympäristössä tapahtuvia muutoksia. Havaintoja saatiin paljon, ja mittaustulokset olivat kehittäjien hyödynnettävissä avoimella data-alustalla. Se kuitenkin herätti myös mielenkiinnon siitä, miten tuota tietoa voitaisiin tulkita ja hyödyntää täysin uudella tavalla. Keskustelut johtivat yhteistyöprojektiin Aalto-yliopiston kanssa. Kehittämishankkeessa tarkoituksena oli luoda konsepti, joka tulkitsee muutoksia äänen ja kuvan avulla. Syntynyt datan tulkinnan konsepti on monistettavissa siten myös muihin ympäristöihin, vaikka nykyinen veistos keskittyykin juuri Mall of Triplaan. Innon roolina oli varmistaa datan saatavuus ja käytettävyys sekä ohjata konseptityötä.

Triplan Pulssi on Aalto-yliopiston äänisuunnittelun ja visuaalisen viestinnän suunnittelun opiskelijoiden ja opettajien luoma installaatio, joka tekee näkyväksi ilmanlaadun ja liikevirtojen aaltoilevaa vaihtelua äänen ja valon avulla. Installaation 24 tunnin kello piirtää käyrää mitatuista arvoista sekä tulkitsee ne samanaikaisesti musiikkina.

Teos aktivoituu liikkeestä: kun kävijä liikkuu lähemmäs tai kauemmas, tiedot näkyvät installaatiossa sekä väreinä rengasnäytöllä että kuuluvat ääninä. Kauppakeskuksen tiloissa liikkuvan väkimäärän muutos vaikuttaa arvojen vaihteluun, joka on myös havaittavissa syklisyytenä: lounasaikaan ja työajan päättymiseen ihmiset liikkuvat enemmän.

Installaatio hyödyntää Helsingin yliopiston kehittämän MegaSense-alustan avulla koottuja mittauksia Mall of Triplasta. Ilmanlaatua, melua ja ihmismassojen liikettä seurattiin kesäkuusta syyskuuhun 2020. Mittaamiseen tarvittavat, 5G-verkkoa hyödyntävät sensorit asennettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin, Mall of Triplan, YIT:n ja Telian kanssa.

Ympäristöön liittyvä tieto on yhä merkityksellisempää ja se kiinnostaa myös kaupunkilaisia. Monisyisen tiedon esittäminen kiinnostavalla tavalla on kuitenkin haasteellista.

”Meitä kiinnostaa, miten kaupunkiympäristössä syntyvää tietoa voidaan käsitteellistää. Haluamme kannustaa sen esille tuomiseen ja hyödyntämiseen liiketoiminnassa sekä uusissa palveluissa, ehkä yllättävilläkin tavoilla”, kertoo älykkäiden kaupunkiratkaisujen erityisasiantuntija Kalle Toivonen Helsingin kaupungilta.

”Luovien ratkaisujen avulla on mahdollista esittää muuten vaikeasti ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Monialaisen tiimimme luoman installaation avulla kuka tahansa pääsee aiheen äärelle audiovisuaalisen elämyksen kautta”, sanoo professori Rupesh Vyas Aalto-yliopistosta.

”On mielenkiintoista olla mukana tällaisessa uudenlaisessa hankkeessa, joka yhdistää ihmisten käyttäytymiseen, älykkäisiin kiinteistöihin ja kaupunkiympäristöön liittyvää dataa esittäen ne luovalla tavalla. Mall of Tripla on moderni kaupunkikeskus, joka on suunnannäyttäjä monella saralla. Siksi onkin hyvin mielenkiintoista toimia alustana uusille kaupunkiympäristöön liittyvän tiedon tutkimiselle”, kertoo Mall of Triplan kauppakeskusjohtaja Kati Kivimäki.

Triplan Pulssi on esillä Mall of Triplassa Kulttuuriaukiolla 4. kerroksessa toukokuun loppuun saakka.

Kaipaatko lisätietoa?