Helsingin katupuiden kuntoa seurataan uusien teknologioiden avulla

Katupuut ovat tärkeä osa kaupunkiympäristöä. Uudessa kokeilussa katupuiden kuntoa arvioidaan innovatiivisilla menetelmillä. Kuntoarviopilotti tukee kaupunkiluonnon elinvoimaa. 

Katupuilla on tärkeä tehtävä: ne parantavat kaupunkiympäristön viihtyisyyttä muun muassa esteettisesti sekä varjoisia alueita luomalla. Helsingin kaupunki huolehtii katupuista esimerkiksi kastelemalla ja lannoittamalla sekä uusilla istutuksilla. Kovasti kärsineet tai kaupunkilaisille vaaralliset puut, jotka voisivat kaatua tai joista voi pudota suuria oksia, täytyy poistaa katukuvasta. Tästä kaikesta koituu kuluja: yhden katupuun hinnaksi tulee sen elinaikana kymmeniä tuhansia euroja. 

KOKO Forest on erikoistunut älykkääseen metsäanalytiikkaan ja pystyy tuottamaan sitä lähes reaaliajassa. Yrityksen ja Testbed Helsingin kokeilussa pyrimme edistämään puustotiedon hallintaa kaupunkiympäristössä hyödyntämällä uusia teknologioita ja menetelmiä. 


Kokeiluhankkeen tavoitteena on

 • parantaa katupuiden kunnon seurantaa ja arviointia 

 • kehittää kartoitusmenetelmiä ja tiedonhallintaa, joiden avulla katupuiden ylläpitoa ja ympäristön hyvinvointia voisi edistää

Kokeilussa hyödynnetään muun muassa tarkkoja satelliittikuvia, 360⁰-katunäkymiä, ilmakuvia, puurekisterin tietoja sekä laserkeilausdataa. Kokeilussa tutkitaan, voiko katupuiden kuntoa arvioida visuaalisesti: onko niiden terveydessä muutoksia, tarvitsevatko ne kastelua tai lannoitusta tai täytyykö ne käydä poistamassa. Tarkkojen tietojen avulla saavutettaisiin myös säästöjä, kun ongelmiin voitaisiin puuttua ajoissa. Menetelmällä on potentiaalia skaalautumiseen ja automatisoimiseen. 

– Jos kokeilu on menestyksekäs, sen oppeja voitaisiin käyttää myös muiden puiden samankaltaiseen tarkasteluun myöhemmin esimerkiksi puistoissa tai metsänhoidossa. Kaupunki voi hyödyntää kokeilun aineistoja myös esimerkiksi hiilen ja hulevesien sidonnan arviointiin, kertoo Petteri Huuska, Business Helsingin innovaatiopalveluiden erityissuunnittelija. 

Kokeileminen aidossa kaupunkiympäristössä hyödyttää kaikkia

Myös kaupunkiympäristön toimiala tukee kokeilua: 

– Toivoisimme saavamme kokeilusta niin hyvää dataa, että sitä voitaisiin syöttää kaupunkitietomalleihin kartalle sekä 3D-aineistoihin, kertoo Juha Raisio Helsingin yleisten alueiden viherkunnossapitotiimistä.

Innovaatioiden kokeileminen aidossa kaupunkiympäristössä on kaikille osapuolille loistava tilaisuus oppia uutta ja kehittää paitsi ratkaisua, myös kaupunkia. Samuli Junttila KOKO Forestilta on innoissaan kokeilusta:

– Kokeilu on meille luonteva tapa lähteä testaamaan uusia kaukokartoitusteknologioita katupuiden kunnon seurantaan. Katupuilla on kuumenevassa ilmastossa yhä keskeisempi merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja uskon, että myös puiden kuntoa täytyy entistä tiiviimmin seurata, kun lämpö ja kuivuus koettelevat niiden sietokykyä. Kustannustehokkailla puiden kunnon seurantaratkaisuilla voidaan hoitotoimenpiteet keskittää paremmin ja välttää kalliita uudelleenistutuksia, kun puita kuolee. Kokeiluhanke on meille tärkeä jatkumo jo ennestään hyvälle yhteistyölle Helsingin kaupungin kanssa.

Kokeiluhanke on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2024 loppuun mennessä. 

Kokeilu toteutetaan monessa kaupunginosassa.

Kaipaatko lisätietoa?

 • Mikko Martikka

 • Erityissuunnittelija
  Kestävät ja älykkäät kaupunkiratkaisut
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut
 • Petteri Huuska

 • Innovaatioagentti
  Rakentaminen, energiatehokkuus
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut