Helsingin kaupungin asuntojen (Heka) innovaatio-ohjelma

Hae innovaatio-ohjelmaan 5.12.2021 mennessä ja esittele vähähiilisen asumisen ratkaisusi Helsingin kaupungin asunnoille! Suomen suurimpana vuokranantajana Helsingin kaupungin asunnoilla, Hekalla, on yli 50 000 asuntoa, joissa asuu yli 92 000 henkilöä.

Hekan innovaatio-ohjelman tavoitteena on löytää ja pilotoida uusia, innovatiivisia vähähiilisiä rakennus- ja asumisratkaisuja Hekan rakennusinfrastruktuurin käytettäväksi.

Innovaatio-ohjelma lukeutuu Hekan kestävyyshankkeisiin, ja se on osa yhteiskunnan murrosta vähähiilisemmäksi. Ohjelman tarkoituksena on yhteensovittaa innovatiivisia ratkaisuja suuren julkisen asuntotoimijan toimintaan.

Innovaatio-ohjelma järjestetään tukemaan Hekan HELENA-projektia, jonka tavoitteena on vähentää laajojen peruskorjauskohteiden energiankulutusta jopa 40 prosenttia. HELENA-hanke toteutetaan pääosin ELENA-rahoituksella, joka on Euroopan investointipankin hallinnoima ja EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittama tukijärjestelmä.

Innovaatio-ohjelman tavoitteita ovat:

 • Tiimien sparraus ja mentorointi innovatiivisten ja kokeiluvalmiiden vähähiilisen asumisen ratkaisujen kehittämisessä
 • Yhteensopivien tiimien etsiminen ideoiden ja ratkaisujen ristipölyttämiseksi
 • Ratkaisujen hankkiminen ja pilotointi Hekan asuntokannassa sekä palautteen antaminen tiimeille ja Hekalle jatkokehitystä varten
 • Referenssiarvon luominen tiimeille, sillä ne pääsevät tekemään yhteistyötä Suomen suurimman vuokranantajan kanssa, sekä tulevien yhteistyömahdollisuuksien luominen

Lisätietoja:

Suvi Häkämies (suvi.hakamies@gaia.fi, 050 331 1495)
Sami Lankiniemi (etunimi@kirahub.org)

Tarkemmat hakuohjeet ja hakudokumentit löydät (englanniksi) KIRAHubin sivuilta.

Hekan innovaatio-ohjelman esittely

Lisätietoja tästä mahdollisuudesta saat katsomalla tallenteen innovaatio-ohjelman aloitustilaisuudesta.

Millaisia ratkaisuja etsimme?

Hekan innovaatio-ohjelma keskittyy pilotoimaan asumisen vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja, jotka voivat olla tuotteita tai palveluita tai näiden yhdistelmiä. Innovaatio-ohjelma on avoinna ratkaisuille, jotka ovat innovatiivisia, kokeiluvalmiita ja skaalattavia sekä ennen kaikkea tarjoavat mahdollisuuden rakennusten/kiinteistönhoidon päästöjen alentamiseen. Päästövähennyskeinoja voivat olla esimerkiksi:

 • energiatehokkuus / matalampi energiankulutus
 • paikallinen uusiutuva tai vähähiilinen energia (rakennukseen integroitu)
 • vähähiilinen rakentaminen / kiertotalous
 • muut keinot, kuten asukkaiden kannustaminen vähähiiliseen elämäntapaan.

Miten osallistujatiimit hyötyvät ohjelmasta?

Osallistujatiimit pääsevät tekemään yhteistyötä Suomen suurimman kiinteistönomistajan ja julkisen asuntoyhtiön kanssa ja tapaamaan samanmielisiä yrityksiä. Tiimejä myös mentoroidaan ja ne pääsevät keräämään tietoja ja palautetta elävän laboratorion vaiheessa.

 • Yhteys Suomen suurimpaan vuokranantajaan ja julkiseen asuntoyhtiöön
 • Dataa, markkinatietoa ja palautetta elävästä laboratoriosta
 • Mahdollisuus jatkaa yhteistyötä ja ratkaisun skaalausta Hekan kanssa ohjelman jälkeen
 • Liiketoimintakehittämisen asiantuntijoiden tarjoamaa mentorointia ja sparrausta sekä ratkaisujen kaupallistamista 
 • Muiden innovatiivisten ratkaisujen ja niiden takana olevien tiimien tapaamista vähähiilisen asumisen ideoiden ja kokemusten ristipölytystä varten 
 • Arvokas referenssi uusille ja kasvaville yrityksille
 • Näkyvyyttä innovaatio-ohjelman sisällä sekä Hekan, KIRAHubin ja Gaia Consulting Oy:n somekanavissa

Mitä ratkaisuilta vaaditaan?

Ratkaisut voivat olla tuotteita tai palveluita tai niiden yhdistelmä, ja niiden tulee edistää asumisen päästövähennyksiä. Ratkaisujen on oltava siinä vaiheessa, että niitä voidaan pilotoida maalis-huhtikuussa 2022. Toisin sanoen ratkaisujen on oltava teknologisesti toteutusvalmiita ja vahvistettuja työympäristökäyttöön (noin EU TRL 5 -tasoa vastaavasti). Tiimeillä saattaa esimerkiksi olla toimiva teknologinen ratkaisu, jota ne haluavat skaalata tai testata Suomen sääoloissa tai julkisella asuntosektorilla. 

Ratkaisut valitaan ohjelmaan niiden vähähiilisyyspotentiaalin, pilottitoteutuksen potentiaalin ja innovatiivisuuden perusteella sekä sen perusteella, miten ne vastaavat Hekan tarpeisiin ja miten ne sopivat yhteen muiden ratkaisujen kanssa.

Mitä emme etsi tässä projektissa?

Emme etsi tuotteita tai palveluita, jotka ovat vielä kehitys- tai konseptivaiheessa. 

Mitä ohjelman aikana tapahtuu?

Ohjelma etenee kolmessa vaiheessa: alussa on kohtaamis- ja mentorointijakso, jonka aikana valitut tiimit voivat jakaa ideoitaan muille tiimeille, tavata Hekan asiantuntijoita soveltuvuuden ja mahdollisten pilottien tai tulevan yhteistyön arvioimiseksi sekä saada liiketoimintakehityksen mentorointia Gaia Consulting Oy:n asiantuntijoilta. Tässä vaiheessa välittömään Hekan pilottiin sopivat tiimit valmistautuvat pilotointivaiheeseen. Toinen vaihe keskittyy pilottien toteuttamiseen elävässä laboratoriossa. Viimeiseksi ohjelmassa käydään läpi palautetta ja vaikutusarvioita. 

Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet säilyvät hakijatiimillä. Jos tiimiin kuuluu useampi kuin yksi jäsentaho, jäsenten on sovittava ennen ohjelmaa, miten immateriaalioikeudet jaetaan tiimin kesken. 

Kaikkien hakijoiden vastuulla on varmistaa, että ehdotettu ratkaisu ei loukkaa muiden oikeuksia. 

Innovaatio-ohjelman sisällön noudattaminen

Hakemalla ohjelmaan hakijat hyväksyvät yllä esitetyt ohjelman aikataulun ja ehdot ja vakuuttavat omistavansa oikeudet ehdotettuun ratkaisuun.  

Hakuaika

Hakemusten on oltava perillä 5.12.2021 klo 23.59. 

Jättämällä hakemuksen hyväksyt nimesi ja ehdotuksesi otsikon julkaisun järjestävien tahojen kanavissa.

Kaipaatko lisätietoa?

 • Mira Jarkko

 • Projektipäällikkö
  Kiertotalouden klusteriohjelma
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut