HOPE #ilmanlaatu-innovaatiokilpailun voittajayritykset on valittu

UIA-HOPE innovaatiokilpailussa haettiin yritysten uusia ilmalaatu-datan hyödyntämiseen pohjautuvia digitaalisia innovaatioita nopeina kokeiluina toteutettavaksi. Kisan voittajat valittiin elokuun lopussa.

Kilpailu keräsi 43 tarjousta kolmessa kilpailuluokassa, jotka olivat IoT, Data & AI sekä Cross-Innovation. Yrityksillä oli mahdollisuus osallistua usemman toimijan tiimeinä ja tarjouksia oli mahdollista  jättää samalla kertaa useampaan kilpailuteemaan. Tarjousten arvioinnista vastasi 10 asiantuntijaa UIA HOPE -hankkeen projektiorganisaatioista.

Kisan käytännön toteutuksesta vastasi Forum Virium Helsinki.

IoT-teema


1. Pegasor Oy

”Pegasor on kehittänyt uuden anturiteknologian, jonka avulla kaupunki-ilman laatua voidaan laadukkaasti monitoroida kustannustehokkaasti useista toisiaan lähellä olevista mittauspisteistä. Anturi mittaa jatkuvatoimisesti ja reaaliaikaisesti terveydelle haitallisten ultrapienten hiukkasten pitoisuutta yli vuoden kestävällä huoltovälillä. UIA HOPE -innovaatiokilpailu mahdollistaa pienen anturiverkon rakentamisen kokeilukäyttöön, josta sitä voidaan laajentaa nopealla aikavälillä laajemmaksi. Pegasorin anturien tuottama data on tarvittaessa avointa, mahdollistaen myös hankkeen muiden toimijoiden sovellukset ja datan hyödyntämisen.”

2. Laatukilpi Oy

”Kaupungeilla ja kunnilla on käytössä laajasti erilaisia laitteita ja ohjelmistoja olemassa olevassa kaupunki-infrassa. Esimerkkeinä mainittakoon joukkoliikenteen infojärjestelmät, liikennevalot tai pysäköintilippuautomaatit. Tämä olemassaoleva infrastruktuuri tarjoaa loistavat mahdollisuudet erilaisten uusien palveluiden jatkokehitykselle. Kokeilussa tullaan luomaan melu- ja ilmansaasteiden mittaukseen tarkoitettu lisälaite ja palvelu, jota testataan mainitussa infrassa. Sen tuottama data tuodaan tarjolle haluttuun avoimeen rajapintaan. Tulemme myös luomaan raportteja saasteista taustajärjestelmämme kautta.”

Data & AI-teema

3. Advian Oy

”Kokeilussa tehdään ilmanlaatudatasta vaihtoehtoinen ja lisäarvoa tuottava koneosaamis- ja oppimismalli FMI ENFUSERille. Advian is a young, up-and-coming refined analytics company. We are committed to working for a cleaner and healthier world by combining expertise in data analytics, AI and location intelligence. Our specialities include dimensions of Data Science and Machine Learning as well as Data Fusion, External Data mining and Location Intelligence.”

4. Gispo Oy

”Ilmatieteen laitoksen rajapinnat ovat keskeinen datalähde ilmanlaatutiedon kannalta. Monipuoliset ja hyvin dokumentoidut rajapinnat eivät kuitenkaan toimi tällä hetkellä suoraan QGIS-työpöytäohjelmistossa. Avoimen lähdekoodin QGISiä käyttää pelkästään Suomessa arviolta sata organisaatiota ja globaalisti käyttäjiä on kymmeniä tuhansia. Rakentamalla toimivan ja helppokäyttöisen datayhteyden QGIS lisäosana FMI:n rajapintoihin voidaan ilmanlaatutiedon käytettävyyttä ja potentiaalista käyttäjäkuntaa laajentaa huomattavasti.”

Cross Innovation-teema

5. xD Visuals Oy

”Ilmanlaadun huomioonottaminen kaupungin tulevaisuuden kehittämisessä paranee merkittävästi kun ilmanlaatu otetaan osaksi kaupungin digitaalista kaksosta, jossa muutkin kaupungin tiedot hallitaan. Hankkeessa kehitetään työkaluja sekä asukkaille että kaupungin suunnittelijoille ja heidän väliseen vuorovaikutukseen ilmanlaatutietojen keräämiseen, visualisointiin ja ilmanlaatua parantavien toimenpiteiden ideointiin ja suunnitteluun. Projektin tuloksena syntyy uusia toimintatapoja, jotka johtavat parempaan ilmanlaatuun osana kestävää kaupunkikehittämistä.”

6. Playsign Oy

”Ilmanlaatutiedot esiin, ja kaupunkilaisille matalan kynnyksen palauteratkaisu! Kokeilussa viedään ilmanlaatudataa havainnollisina visualisointina webiin, sekä kaupunkiympäristöön mobiili-AR-muodossa. Samalla tarjotaan kaupunkilaisille kanava helppoon ja nopeaan omien kokemusten raportointiin arkiympäristön ilmanlaadusta. Näin päästään vertaamaan sensoridataa ja ihmiskokemuksia. Ratkaisu integroi Playsign ja Indoors -teknologiat yhdeksi palveluksi.”

Valittujen kokeilujen kokonaissummaksi muodostui huimat 100 000 euroa. 

HOPE ilmanlaatu-haaste jatkuu 

Innovaatiokilpailun toinen kierros järjestään loppusyksystä, teemana tulee olemaan edelleen ilmanlaatu-datan hyödyntäminen mutta erityisenä fokuksena kilpailun toisella kierroksella on asukkaita Helsingissä eri tavoin hyödyttävät uudet innovaatiot sekä paikallisen ilmanlaadun parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. Lisätietoja julkaistaan lokakuun aikana. 

  • Jussi Kulonpalo

  • Projektipäällikkö
    Urban Innovative Actions HOPE – Healthy Outdoor Premises for Everyone -hanke
    Helsingin kaupunki
    Elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut