HOPE Innovations 4 Interventions-kilpailu

Onko sinulla digitaalinen ratkaisu, joka tehostaa ilmanlaatua parantavien toimenpiteiden iskukykyä? Osallistu kilpailuun, jonka palkintoarvo on yli 100 000€.

Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE -hankkeen ensimmäinen innovaatiokilpailu järjestettiin kesällä 2020. Kilpailun tuloksena syntyi uusia tapoja parantaa ilmanlaadun ymmärrettävyyttä ja tiedon käytettävyyttä. Nyt olemme avanneet toisen kilpailun, jossa etsimme ilmanlaadun parantamisen tehostajia.

Asukkaiden osallistaminen on HOPE-hankkeen keskeinen elementti. Hankkeessa muun muassa mitataan kaupungin ilmanlaatua joukkoistetusti kannettavien mittalaitteiden avulla, kehitetään Helsingin ilmanlaadun mittausverkkoa sekä ilmanlaatua kuvaavaa AQ-indeksiä. Hankkeessa kokeillaan myös osallistuvaa budjetointia sekä Oma ilmanlaatu-sovellusta, jossa hankkeen kohdealueiden Jätkäsaaren, Vallilan ja Pakilan asukkaat pääsevät raportoimaan omia paikallista ilmanlaatua parantavia omia toimiaan sekä äänestämään toimenpiteistä, joilla voisimme entisestään yhdessä parantaa Helsingin ilmanlaatua.

Kilpailuun osallistuvien digitaalisten ratkaisujen tulee hyödyntää asukkaita, kaupunkia ja sen toimintaa sekä ilmanlaatua parantavia toimia. Tarjoukset tulee jättää viimeistään 30.12.2020.

Lue lisää: https://ilmanlaatu.eu/2020/11/27/innovations4interventions/

  • Jussi Kulonpalo

  • Projektipäällikkö
    Urban Innovative Actions HOPE – Healthy Outdoor Premises for Everyone -hanke
    Helsingin kaupunki
    Elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut