Ilmanlaatua mittaava uusi sensoriverkko rakentuu Helsingissä

Uusi ilmanlaatua mittaava kiinteiden mittalaitteiden muodostama sensoriverkko on rakennettu Helsingissä kolmeen kaupunginosaan, Jätkäsaareen, Vallilaan ja Pakilan seudulle kesän 2020 aikana täydentämään HSY:n mittausasema-verkkoa.

Uusi ilmanlaatua mittaava kiinteiden mittalaitteiden muodostama sensoriverkko on rakennettu Helsingissä kolmeen kaupunginosaan, Jätkäsaareen, Vallilaan ja Pakilan seudulle kesän 2020 aikana täydentämään HSY:n mittausasema-verkkoa. 

Yksi HOPE-hankkeen keskeisistä toimenpiteistä on kolmen paikallisen uuden sukupolven mittauslaitteista koostuvan optimoidun mittausasemaverkon rakentaminen hankkeen kolmeen kohdekaupunginosaan. Kerättävää mittausdataa hyödynnetään mm. Helsingin seudun ilmanlaatukarttojen ja ennusteiden teossa sekä Ilmatieteenlaitoksella sekä Helsingin yliopistolla tieteellisenä tutkimusaineistona ja se täydentää sekä tarkentaa osaltaan olemassa olevaa HSY:n seudullusta ilmanlaadun mitta-asemaverkostoa.   

Hankkeessa kolmea paikallista verkkoa hyödynnetään myös toteutettavien ilmanlaatua parantavien paikallisten toimenpiteiden ja  interventioiden vaikutusten mittaamisessa. 

HOPE-hankkeen kehittämä uusi mittausverkosto koostuu VAISALA:n uudensukupolven AQT-sensorien kehitysversioiden ympärille sisältäen myös sääasemia, CO2-keräimiä, LDSA-mittalaitteita sekä pienhiukkasanalysaattorin. Verkko on suunniteltu ja optimoitu paikallisiin ympäristöihinsä yhteistyössä hankkeessa Ilmantieteenlaitoksen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n sekä VAISALAN kesken. Sensoriverkon asennuksesta ja tekniseistä ylläpidosta vastaa HSY.   

Verkon mittausdata kootaan Ilmatieteenlaitoksen ENFUSER 2.0 malliin josta se myös yritysten ja muiden toimijoiden  hyödynnettävissä. Uuden verkoston tuottamaa mittausdataa käytetään mm. HOPE-hankkeen Innovaatiokilpailussa jossa toteuttavaksi valittavat yritysten kokeilut pääsevät käyttämään dataa ensimmäisinä syksyllä 2020 alkaen.