Innovations4Interventions -kilpailun voittajat valittu

Joulukuussa 2020 järjestetyssä HOPE-hankkeen Innovations4Interventions-innovaatiokilpailussa (I4I) etsittiin digitaalisia ratkaisuja, jotka parantavat hankkeen interventioiden iskukykyä ja tätä kautta parempaa ilmanlaatua kaupunkilaisille.

Kesällä 2020 hankkeessa järjestetyssä ensimmäisessä innovaatiokilpailussa haettiin uusia tapoja parantaa ilmanlaatutiedon ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä, kilpailussa valituista kokeiluista voit lukea lisää täältä. Tällä kertaa määräaikaan mennessä jätettiin 15 kokeiluehdotusta, joita arvioimaan  oli koottu seitsemän asiantuntijaa HOPE -hankekonsortion piiristä. Tarjouksista valittiin toteutettavaksi neljän yrityksen kokeilut. Valittujen kokeilujen toteutuksen kokonaisbudjetiksi muodostui 91 775 euroa.  Molempien kilpailujen toteutuksesta vastasi Forum Virium Helsinki .


Näin voittaneet yritykset esittelivät  kokeilujaan: 

Stereoscape Oy – Virtuaalinen ilmanlaatuopastus kaupunkilaisille 

“Virtuaalinen ilmanlaatuopastus kaupunkilaisille on digitaalinen työkalu kaupunkilaisten informoimiseen ilmanlaadun kannalta tärkeitä asioista. Päämääränä on tehdä hankalasti ymmärrettävästä ilmanlaatudatasta ja ilmanlaatuun vaikuttavien palvelujen tiedottamisesta mielenkiintoista, ymmärrettävää ja helposti saavutettavaa.”   

Tutustu yritykseen:  https://stereoscape.com/ 

Zeamly Oy – Carbon Hunt

“CARBON HUNT on hauska, pelillisyyttä hyödyntävä digitaalinen sovellus, joka yhdistää mitatun ilmanlaatutiedon lasten ja nuorten kohderyhmän kokemusperäiseen katukokemukseen; hengityskokemukseen ja terveydentilalliseen kokemukseen, paikallisesta ilmanlaadusta esimerkiksi koulumatkalla. Tarjoamme digitaaliselta muotoilultaan käyttäjäystävällisen yhden klikkauksen mahdollisuuden viestiä anonyymisti karttalokaatiosta online, jolloin esimerkiksi naapurustolle konkretisoituu lasten ja nuorten koulureittien ruuhka-aikojen ilmanlaatukokemukset. Annamme kanavan pienille ihmisille tehdä näkyväksi, miltä katumaasturin pakokaasut tuntuvat, koska tunne ja koettu terveys on eri kuin ilmanlaatumittarien käyrät, jotka eivät yksin riitä interventioiden voimaannuttamiseen ja liikennekäyttäytymisen muuttamiseen – siihen tarvitaan vahva ihmislähtöisyys ja näkyväksi tekeminen.  Kokeilu on suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille, mutta kuka tahansa voi käyttää palvelua. K12 kohderyhmä tullaan osallistamaan kokeiluun mukaan jo alkuvaiheessa. Palvelun avulla kerätty koettu ilmanlaatutieto yhdistetään saatavilla olevaan mitattuun ilmanlaatutietoon ja luodaan holistinen malli, jota Helsinki voi hyödyntää osana kaupunkilaisten terveysystävällistä toimenpidettä.”  

 Tutustu yritykseen: https://www.zeamly.com/ 

Kamu Health Oy – Virtuaalinen saastekertymämittari  

“KAMU Health Oy tuottaa ja markkinoi digitaalisia palveluita kroonisten keuhkosairauksien hoitoon. KAMUn palveluun kuuluva älypuhelinsovellus kerää tietoja käyttäjän liikkeistä GPS:n avulla ja tunnistaa KAMUn AI-ratkaisun avulla, miten käyttäjä liikkuu (esim. autolla, pyörällä, kävellen). Kokeilussa Ilmatieteen laitoksen hyperlokaalia ilmanlaatudataa tuottava FMI-ENFUSER -malli integroidaan osaksi KAMUn palvelua, mikä mahdollistaa käyttäjän henkilökohtaisen ilmansaastekertymän selvittämisen ja seurannan sekä päivätasolla että pidemmällä aikajaksolla.”  

Tutustu yritykseen: https://kamuhealth.com/ 

 
Gispo Oy –  FMI2QGIS 

“FMI2QGIS (https://github.com/GispoCoding/FMI2QGIS) on UIA-HOPE-kokeiluhankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitetty avoin työkalu Ilmatieteen laitoksen avointen paikkatietorajapintojen hyödyntämiseen erityisesti ilmanlaatutietojen näkökulmasta. Tämän hankkeen tarkoitus on jatkokehittää kyseistä työkalua korjaamalla ilmenneitä bugeja ja lisäämällä haluttuja ominaisuuksia erityisesti käytettävyyden näkökulmasta.  Ilmanlaatutiedon paremman ymmärtämisen edistämiseksi tässä kokeiluhankkeessa tullaan myös tuottamaan avoimen lähdekoodin työkaluilla datavisualisointeja ilmanlaatuteidon havainnollistamiseksi. Datavisualisoinnit tuotetaan käyttäen FMI2QGIS työkalua ja niiden avulla pyritään tuomaan aihe esille kaikille kaupunkilaisille avoimeen portaaliin.” 

Tutustu yritykseen: https://www.gispo.fi/en/home/ 

HOPE-hanke sekä Forum Virium Helsinki toivottaa kaikki osallistujat sekä uudet ja innokkaat ilmanlaatutiedon digitalisoijat kukin omilla kyvyillään mukaan kehittämään Helsingin ilmanlaatu-osaamista ja ratkaisuja myös jatkossa. 

Kaipaatko lisätietoa?

  • Jussi Kulonpalo

  • Projektipäällikkö
    Urban Innovative Actions HOPE – Healthy Outdoor Premises for Everyone -hanke
    Helsingin kaupunki
    Elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut