Lauttasaaren ja Hakaniemen metroasemilla kokeillaan uusia äänimajakoita

Helsingin kaupunki ja Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL etsivät nopean kokeilun haasteen avulla toimijoita tuottamaan uudenlaisia äänimajakkaratkaisuja metroasemille ja muihin kohteisiin. Haasteessa etsitään luovia ratkaisuja hyvin toimivalle, monipuolisia ääniä mahdollistavalle, erilaisiin tiloihin ja kaupunkikuvaan integroitavalle äänimajakalle.

Äänimajakka on laite, joka helpottaa eri käyttäjäryhmien itsenäistä liikkumista ja toimimista. Ensimmäisenä toteutus alkoi Lauttasaaren metroasemalla Gyldenintien sisäänkäynnin puolella. Kokeilut alkavat syyskuun lopussa. Kokeilujen luonteesta johtuen laitteita voidaan säätää ja ratkaisuja muokata kokeiluaikana saadun palautteen perusteella. Muut kokeilun paikat ovat Hakaniemen metroasema Hakaniemen torin ja Ympyrätalon sisäänkäyntien osalta sekä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus. Metroasemien koko ääniopastus ei muutu, vaan kokeilualueet on rajattu tiettyihin sisäänkäynteihin. Kokeiluvaiheessa tehdään tuotteiden toimivuustestauksia haasteen järjestäjän puolesta eri käyttäjäryhmien avulla. Helsingin kaupungin ja HKL:n yhteistyökumppaneina kokeilussa ovat WSP Oy, Näkövammaisten liitto ry sekä Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry.

Lauttasaaren metroaseman kokeilun palveluntarjoajaksi valittiin kotimainen Innojok Oy. Innojok on kehittänyt uudenlaisia opasteääniä mm. liikennevaloihin ja yleisesti ääniopasteita näkövammaisille. Äänisuunnittelua tehdään laaja-alaisen asiantuntijajoukon kokemusten perusteella soveltaen äänimaailmaa kohteiden mukaan. Ääniprofiileja voidaan valita mm. vuorokaudenajan mukaan. Kokeiluun valitaan vahvasti suuntaavia kaiuttimia, jolloin äänet lähtevät haluttuun suuntaan eikä ääni hajasäteile häiritsevästi muuhun ympäristöön.

Hakaniemen metroaseman palveluntarjoajaksi valittiin Kelosound Oy. Yrityksen suunnitteleman järjestelmän äänentoistotoiminta perustuu siihen, että kaiutinkomponentit värähtelevät rakennemateriaaliin kiinnitettyinä, jolloin rakennemateriaali alkaa värähtelemään äänen voimasta, ja kokonainen seinä tai rakenne saadaan soimaan.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen äänimajakkaratkaisun toteuttaa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Kokeilussa hyödynnetään Multisensory Wayfinding (M-WAY) opastamismallia, jolla tarkoitetaan katkeamattoman moniaistisen opastuksen suunnittelua ja toteutusta esteettömälle reitille palvelemaan eri tavoin liikunta- ja toimimisesteisiä henkilöitä. Älykäs äänimajakkaratkaisu välittää sanakartan sisältökuvausten kautta tietoa kohteesta, reiteistä, moniaistisista opasteista ja reittien varrelta löytyvistä päätöksentekoa tukevista havainnoitavista maamerkeistä. Käytettävät käsitteet ovat yhdenmukaiset sanakartassa, mahdollisessa puhuvassa kohokartassa ja tilan yleisissä opasteissa käytettyjen käsitteiden kanssa, jolloin sokea henkilö osaa käyttää tilasta samoja nimiä näkevien kanssa.

Äänimajakka-kokeilu on osa Helsingin kaupungin kokeilu- ja innovaatiotoimintaa, jolloin yrityksillä on mahdollisuus testata tuotteitaan yhteistyössä kaupungin kanssa.

Kokeilun kohteita sekä käyttäjäkokemuksia tullaan esittelemään syksyn aikana kaupungin innovaatio- ja kokeilutoimintaa esittelevällä testbed.helsinki-sivustolla.

Kuka tahansa kohteissa vieraileva voi jättää kokeiluista arvionsa nettilomakkeella .

Kaipaatko lisätietoa?

  • Mikko Martikka

  • Erityissuunnittelija
    Kestävät ja älykkäät kaupunkiratkaisut
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut