Mall of Triplassa kehitetään älykästä kaupunkia 5G:n ja esineiden internetin avulla

Helsingin kaupunki ja yrityskumppanit Mall of Tripla, Telia sekä YIT kokeilevat 5G- ja NB-IoT-verkkojen hyödyntämistä tiedon keräämisessä Mall of Triplassa kesäkuusta syyskuuhun. Kokeilussa kerätään sensoreilla dataa muun muassa kauppakeskuksen ja sen lähiympäristön ruuhkista ja ihmisvirroista, lämpötilasta, kosteudesta, ilmanlaadusta sekä polkupyörien määrästä ja liikesuunnista.

Triplan alueesta muodostuu jatkossa houkutteleva alusta erilaisille kokeiluille ja innovaatioille. Alusta koostuu Helsingin kaupungin lisäksi oman alueensa merkittävistä yrityskumppaneista ja näiden mielenkiinnon kohteista, kattavasta 5G-peittoalueesta, kerätystä ja muusta avoimesta datasta sekä suuresta julkisen liikenteen solmukohdasta. Voi sanoa, että mielenkiintoisempaa kaupallista ympäristöä 5G-palvelujen kehittämiseen ei Suomesta löydy. Tripla tulee toimimaan ponnahduslautana uusille kansainvälisille innovaatioille.

5G-verkot tulevat olemaan merkittävässä roolissa tulevaisuuden älykkäässä kaupungissa. Helsingin kaupungilla on suuri mielenkiinto vauhdittaa 5G-verkkoihin sekä niiden palveluihin liittyvää liiketoimintaa, ja näin toimia myös houkuttelevana kokeiluympäristönä innovatiivisille yrityksille. Triplan alueella hankittuja kokemuksia sekä testattuja innovaatioita on tavoitteena skaalata niin muualle Helsinkiin ja Suomeen kuin kansainvälisille markkinoillekin.

Erilaisista ympäristöistä kerättyä dataa yhdistämällä voidaan tehdä uusia havaintoja ja näin tutkia, kuinka älykäs kauppakeskus ja älykäs kaupunki voivat tuoda lisäarvoa toisilleen. Jo nyt kerätty data tulee olemaan osana Helsingin yliopiston hackathon-haastetta tämän vuoden virtuaalisessa Slushissa.

Jos yrityksellänne on ideoita, joita haluatte testata Triplan ympäristössä, niin ottakaa yhteyttä.