Tarjouspyyntö: paikallista ilmanlaatua parantavat kestävän liikkumisen kokeilut

Urban Innovative Action – Healthy Outdoor Premises for Everyone (HOPE)-hanke pyytää tarjouksia kestävään liikkumiseen liittyvistä palveluista, ratkaisuista tai vastaavista kokeilutoimenpiteistä, jotka auttavat vähentämään paikallista ilmanlaatua heikentäviä päästöjä ja tarjoavat asukkaille kohdistettuja paikallisia palveluita sekä kannusteita toimia ilmanlaatua heikentävien päästöjen vähentämiseksi.

Tarjottavien tuotteiden, palvelujen, ratkaisujen tulee hyödyttää Helsingin kaupunkia ja asukkaita uutta luovina kokeiluina sekä edistää tai tukea kaupungin ilmanlaatua parantavia toimia. Tarjottavien ratkaisujen tulee olla asukkaiden käytettävissä vähintään yhdellä yllä mainituista kolmesta hankkeen kohdealueista kesäkuun-lokakuun 2021 aikana. Hankittavan ratkaisun tai vastaavan toteuttajan tulee olla kykenevä toteuttamaan kattava raportointi tai selvitys kokeilujakson tuloksista ja vaikutuksista HOPE-hankkeelle. Käyttäjä- tai vastaavan datan tuottaminen avoimena datana on myös toivottavaa.

Kyseiseen hankintaan liittyviä ilmanlaatua parantavia toimia ovat esimerkiksi:

  • henkilökohtaiset päästöjä vähentävät ja niihin kannustavat toimet sekä niiden aktivointi
  • kestävien liikkumispalvelujen ja kuljetuspalvelujen järjestäminen ja niiden helpottaminen

Tarjoukset tulee jättää sähköpostitse 27.4.2021 mennessä. Tarkemmat tiedot sekä yhteystiedot tarjouspyyntödokumentista hankkeen sivuilta.

Kaipaatko lisätietoa?

  • Jussi Kulonpalo

  • Projektipäällikkö
    Urban Innovative Actions HOPE – Healthy Outdoor Premises for Everyone -hanke
    Helsingin kaupunki
    Elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut