Ven­tu­re with Air kut­sui mu­kaan et­si­mään rat­kai­su­ja kau­pun­kien il­man­saas­teon­gel­miin

Helsingin yliopisto käynnisti yhdessä teknologiatapahtuma Slushin sekä Helsingin kaupungin, YIT:n ja Ilmatieteen laitoksen kanssa Venture with Air -kilpailun, jossa etsittiin toteutuskelpoisia ideoita, joilla kaupunkiympäristöjen elinkelpoisuutta ja ekologista kestävyyttä voitaisiin parantaa ilmanlaatudatan avulla.

Kil­pai­lus­sa käy­te­ttiin yli­opis­ton Me­ga­Sen­se-sen­so­rien ke­rää­mää da­taa 

Osallistujat saavat käyttöönsä Helsingin yliopiston MegaSense-sensoreilla kerättyä dataa ilmanlaadusta, mutta myös muuta avointa dataa saa hyödyntää. Kehitetty ratkaisu voi olla sovellettavissa mihin tahansa kaupunkiin tai alueeseen, jossa sille on perusteltu tarve.  Ratkaisun ei tarvitse olla valmis, mutta sen kehittäjien pitää pystyä esittämään idean markkinapotentiaali ja tekninen käyttökelpoisuus. 

– Olemme koonneet kattavasti ilmanlaatudataa ja uskomme, että kun sen yhdistää muihin Helsingin avoimiin datalähteisiin, osallistujilla on laajat mahdollisuudet luoda sellaisia menetelmiä, joilla on positiivinen vaikutus ihmisten tai tämän planeetan hyvinvoinnille, sanoo professori Sasu Tarkoma, Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteiden osaston johtaja ja MegaSense-ohjelman vetäjä.

Pal­kin­to­sum­ma yh­teen­sä 30 000 eu­roa

Kilpailutöiden palautusaika oli 7.–28.10.2020. Voittajat julkistetaan marraskuun lopussa. Kilpailussa jaetaan 20 000, 7 500 euron ja 2 500 euron suuruiset rahapalkinnot. Lisäksi parhaiten sijoittuneille joukkueille on luvassa maailmanlaajuista näkyvyyttä Slushin kanavissa.

Kilpailun tuomaristo koostuu ilmastoteknologia-alan sijoittajista ja asiantuntijoista:

 • Mark Goldberg, Index Venturesin osakas
 • Edward Haeggström, Helsingin yliopiston professori ja Nanoform Finlandin perustaja ja toimitusjohtaja
 • Miika Huttunen, Slushin toimitusjohtaja
 • Hampus Jakobsson, Pale Blue Dotin osakas
 • Inka Mero, Voima Venturesin perustaja ja toimitusjohtaja
 • Maija Palmer, Siftedin teknologiatoimittaja 
 • Marja-Leena Rinkineva, Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja
 • Anders Stenbäck, YIT:n palveluiden kehittämisen johtaja

Kil­pai­lun verk­ko­si­vu

www.venturewithair.com

Lue li­sää

Megasense-ohjelma

 • Jussi Kulonpalo

 • Projektipäällikkö
  Urban Innovative Actions HOPE – Healthy Outdoor Premises for Everyone -hanke
  Helsingin kaupunki
  Elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut