Haaste henkilöstön liikkumisen edistämiseksi

Helsingin kaupunki avasi kesäkuun 2020 lopussa yrityksille nopeiden kokeilujen haasteen, jolla haettiin Helsingin kaupungin henkilöstön liikkumista ja aktiivisuutta edistäviä digitaalisia tai muuten innovatiivisia ratkaisuja.

Kesällä avatun haasteen avulla haettiin Helsingin kaupungin henkilöstön liikkumista ja aktiivisuutta edistäviä digitaalisia tai muuten innovatiivisia ratkaisuja. Ratkaisuilla tuli olla liiketoiminnallista potentiaalia. Haasteen puitteissa oli tavoitteena hankkia enintään viisi kokeilua, joiden aikana yritykset kehittävät ja kokeilevat tuotettaan kaupungin toiminnoissa syksyn 2020 aikana noin kolmen kuukauden ajan.

Fyysisellä aktiivisuudella on monia terveyshyötyjä ja se parantaa muun muassa työkykyä. Helsingin kaupunki pitää liikkumisen edistämistä tärkeänä: kaupunkistrategiaan kirjatun kärkihankkeen liikkumisohjelman päämäärä onkin, että liikkuminen kaupungissa olisi luonteva ja helppo arjen valinta. Yksi liikkumisohjelman keskeisimmistä kohderyhmistä on kaupungin henkilöstö, joten päätimme ensimmäisessä liikkumisen edistämisen haasteessa keskittyä heihin!

Halusimme innovaatiohaasteen avulla löytää uudenlaisia tapoja lisätä kaupungin henkilöstön arkiaktiivisuutta ja vapaa-ajan liikkumista sekä vähentää istumista. Tarkoituksena on, että kokeilujen aikana yritykset yhteiskehittävät tuotetta tai palvelua yhdessä kohderyhmän eli kaupungin henkilöstön ja myös asiantuntijoiden kanssa. Keskeisimmiksi kriteereiksi määrittelimme ratkaisun laadun (kuinka hyvin vastaa haasteeseen, innovatiivisuus, kontekstiin sopivuus) ja liiketoimintapotentiaalin (skaalautuvuus, tiimin kyvykkyys ja kehittämismotivaatio). Haaste oli suunnattu PK- ja startup- yrityksille.

Lisätietoa: https://helsinkiliikkuu.fi/tule-liikuttamaan-henkilostoa-nopeiden-kokeilujen-haaste-nyt-auki/