Helsinki kokoaa terveysalan uudistajat yhteen

Helsingin Messukeskuksessa järjestetään 12.–14.6. uusi kansainvälinen digitaalisen terveyden tapahtuma Radical Health Festival Helsinki. Tapahtuman tavoitteena on kiihdyttää terveydenhuollon innovaatioiden kehitystä. Teemoina ovat tekoäly, mielenterveys, aktiivinen ikääntyminen, kyberturvallisuus, innovaatiot ja terveysalan digitalisaatio.

Terveydenhuolto on maailmanlaajuisesti haastavassa tilanteessa. Globaaleja haasteita ovat muun muassa ikääntyvä väestö, pula terveydenhuollon ammattilaisista, sairauksien ennaltaehkäiseminen, mahdolliset tulevat pandemiat ja innovaatioiden hyödyntäminen.

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Radical Health Festival Helsinki ratkoo näitä haasteita ja haastaa terveydenhuoltoa uudistumaan yhteistyöllä sekä dataa, tekoälyä ja innovaatioita hyödyntämällä. Tapahtuma kokoaa laajasti yhteen päättäjät, hoitohenkilöstön, startupit, palveluntarjoajat, lääkeyritykset, sijoittajat, potilaat ja muut alan osaajat. Yhteensä tapahtumaan odotetaan noin 1000 osallistujaa eri puolilta maailmaa.

“Helsinki on edelläkävijä digitaalisten terveyspalveluiden ja terveysteknologian kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Helsingillä on dataa, osaamista ja erinomainen ympäristö tutkia, kehittää, testata ja soveltaa terveysalan korkeaa teknologiaa. Terveysteknologialla ja digitaalisilla palveluilla on keskeinen rooli kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Lisäksi alan TKI-toiminta ja kansainvälinen yhteistyö ovat tärkeitä kasvun alueita kaupungille ja yrityksille”, sanoo Helsingin kaupungin yritysten toimintaympäristöt -yksikön päällikkö Heidi Humala.

Helsinki kehittää kumppaneiden kanssa tulevaisuuden hyvinvointipalveluita

Helsingissä on kehitetty pitkäjänteisesti tulevaisuuden hyvinvointipalveluita startup-yritysten ja liikekumppaneiden kanssa sekä pilotoitu uusia digipalveluita sosiaali- ja terveysalalle. Helsingin kaupungin tavoitteena onkin tarjota koko kaupungin kokoinen kokeilualusta uusien innovaatioiden testaamiseen, kehittämiseen, pilotointiin ja skaalaamiseen. Helsinki haluaa olla yritysten, TKI-verkostojen (tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkostojen) ja vastuullisten sijoittajien kanssa kehittämässä uusia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Tässä työssä myös Radical Health Festivalilla on oma tärkeä roolinsa.

“Radical Health Festival on uusi kansainvälinen kongressi, jonka pääpartnerina Helsinki pääsee rakentamaan tulevaisuuden terveystapahtumaa, jossa parhaat osaajat, yritykset, sijoittajat ja alan toimijat kohtaavat ja synnyttävät radikaaleja ideoita ja yhteistyötä”, Humala korostaa.

Helsingin seudulla terveysinnovaatioita edistää ja ulkomaisia investointeja houkuttelee Helsingin seudun vahvojen tiedekampusten varaan rakentuva Health Capital Helsinki -keskittymä. Se kokoaa yhteen terveys- ja biotieteiden, terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita pääkaupunkiseudulla. Yhteenliittymässä HUS, Helsingin ja Espoon kaupungit, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Metropolia ja Haaga-Helia tavoittelevat yhdessä merkittävää terveysalan osaamisen ja siihen perustuvan yritystoiminnan kasvua.

Health Capital Helsinki on aktiivisesti osallistunut Radical Health Festivalin järjestämiseen ja on esillä näyttelyalueella omalla osastollaan. Osastolla kansainväliset tapahtumavieraat voivat kuulla lisää esimerkiksi Helsingin seudun kärkistartupeista ja -tutkimushankkeista sekä testaus- ja kehittämisympäristöistä.

Kolmipäiväisen tapahtuman ohjelmassa on paneelikeskusteluja, työpajoja, startup-kilpailu sekä yli 150 tunnettua puhujaa. Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen puhuu tiistaina 13.6. kello 11 alkavassa ohjelmaosuudessa, jossa pureudutaan terveydenhuollon ja sosiaalitoimen lähentymisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Helsingin kaupunki on Radical Health Festivalin pääkumppani. Kumppanuudella Helsinki vahvistaa asemaansa terveysinnovaatioita edistävänä kaupunkina ja alan merkittävänä TKI-keskuksena.

Kuva: Keksi Agency, Helsingin kaupunki

Kaipaatko lisätietoa?

  • Sanna Hartman

  • Erityissuunnittelija
    Terveys- ja hyvinvointipalvelut, Health Capital Helsinki -yhteistyö
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut