Hyvinvointiteknologia auttaa Helsingissä liikkumattomuuden haasteisiin

Liikkumattomuuden aiheuttamat kustannukset ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä: me istumme enemmän ja liikumme vähemmän kuin koskaan. Toisaalta Suomea on pidetty pitkään hyvinvointiteknologian edelläkävijänä.

Pienestä maastamme on ponnistanut maailmalle merkittäviä alan yrityksiä, joista esimerkiksi Suunto ja Polar ovat hyviä esimerkkejä. Viime vuosina myös Oura on tehnyt vahvaa tulemista globaalille hyvinvointiteknologiakentälle.

Hyvinvointia ajatellaan Helsingissä laajasti ja kaikille kaupunkilaisille halutaan tarjota hyvän elämän edellytyksiä. Siksi Helsingin kaupunki haluaa tutkia yhdessä yritysten kanssa, löytyisikö yritysmaailmasta ratkaisuja käsillä olevaan liikkumattomuuspommiin.

”Liikkumattomuuteen on alettava etsiä ratkaisuja tänään. Ei huomenna, eikä ylihuomenna. Suomessa on tehty paljon hienoja avauksia hyvinvointiteknologian alalla, mutta tilaa ja tarvetta uusille tekijöille on kuitenkin paljon”, kertoo Helsingin kaupungin innovaatioagentti Roope Töllikkö.

Helsingin kaupunki haluaakin edistää uusia teknologioita, joilla pyritään vastaamaan terveyteen liittyviin haasteisiin. Digitaaliset ratkaisut, kuten virtuaalitodellisuus, robotiikka ja tekoäly tehostavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja tarjoavat ratkaisuja myös yksilön hyvinvoinnin tukemiseen.

Hyvinvointi ja liikkuminen ovat kaupungin innovaatiotyön keskiössä

Helsingin kaupungin innovaatioagentti Roope Töllikkö edistää työssään kaupungin hyvinvoinnin, liikkumisen ja liikunnan innovaatio- ja kokeilualustatoimintaa.Töllikön työn keskiössä on kaupunkilähtöinen kokeilu- ja yhteiskehittäminen, jossa yritykset voivat testata tuotteitaan aidoissa toimintaympäristöissä, oikeiden ihmisten kanssa ja eri toimialojen asiantuntijoiden tukemana.

Kokeilualustatoiminta kaupungin kanssa on mahdollista esimerkiksi innovaatiohaasteiden kautta. Niissä kaupunki määrittää innovatiivisen tarpeen ja kokeilun kohderyhmän, jonka jälkeen yritykset voivat hakea mukaan haasteeseen hakuprosessin kautta. Valittujen yritysten kanssa kaupunki suorittaa muutaman kuukauden pilottikokeilun. Innovaatiohaasteita on järjestetty jo kahdesti: vuonna 2020 etsittiin ratkaisuja Helsingin kaupungin henkilöstön aktivointiin ja tämän vuoden alussa järjestettiin haaste ikäihmisten liikkumisen edistämiseen. Ja lisää haasteita on tulossa.

”Yhteiskehittäminen tarjoaa yrityksille elintärkeää dataa tuotteensa tai palvelunsa toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. Helsingin kaupunki puolestaan mahdollistaa kokeiluun valtavat resurssinsa. Kokeiluympäristöinä voi toimia esimerkiksi oppilaitokset tai sosiaali- ja terveysalan palvelukeskukset”, Töllikkö kertoo.

Töllikkö rohkaisee hyvinvointi- ja liikkumisalan yrityksiä ja muita TKI –toimijoita olemaan häneen matalalla kynnyksellä yhteydessä. Tavoitteena on yhdessä kohentaa kaupunkilaisten hyvinvointia ja edistää Helsingin elinvoimaa!

Kaipaatko lisätietoa?

  • Roope Töllikkö

  • Projektipäällikkö
    KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut