Innostetaan ikääntyviä innovatiivisesti – nopeiden kokeilujen haaste nyt auki!

Helsingin kaupunki on avannut yrityksille nopeiden kokeilujen haasteen, jolla haetaan kotona asuvien ikääntyvien helsinkiläisten liikkumista ja aktiivisuutta edistäviä innovatiivisia ratkaisuja. Ratkaisuilla tulee olla liiketoiminnallista potentiaalia.

Fyysisellä aktiivisuudella on monia terveyshyötyjä ja se parantaa muun muassa ikääntyvien toimintakykyä ja vähentää kaatumisriskiä. Helsingin kaupunki pitää liikkumisen edistämistä tärkeänä: kaupunkistrategiaan kirjatun kärkihankkeen liikkumisohjelman päämäärä onkin, että liikkuminen kaupungissa olisi luonteva ja helppo arjen valinta. Ikääntyvien arkiliikkumisen edistäminen on yksi liikkumisohjelman tavoitealueista.

Haluamme lisätä kotona asuvien ikääntyvien toimijuutta ja innostaa heitä liikkumaan uusilla tavoilla. Millaisia ideoita sinulla ja yritykselläsi olisi kehittää innovatiivisia liikkumisen tapoja yhdessä asiantuntijoiden ja kohderyhmän kanssa?

Haasteen teemat:

 • Lihaskunnon ja tasapainon kehittäminen
 • Liikkeen ja kognitiivisten taitojen yhdistäminen
 • Sosiaalisuus liikkumisen edistäjänä
 • Liikkumismahdollisuuksien viestintä

Palvelu voi vastata useampaan teemaan! Tavoitteena on kehittää kokeilun avulla innovatiivisia ja kaupallisia ratkaisuja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Miten mukaan?

Tarjouskilpailu on nyt auki. Hankintasopimuksessa tullaan käyttämään Helsingin kaupungin sopimuspohjia. Sopimuksen liitteeksi tulee kaupungin tietosuoja- ja salassapitoliite, mikäli tuote käsittelee henkilötietoja. Tutustu varsinaiseen tarjouspyyntöön, hankintasopimukseen ja tietosuojaliitteeseen:

 1. Täytätkö kriteerit?

Voisiko sinun tuotteesi, palvelusi, teknologiasi olla osa haasteen ratkaisua? Jos kyllä, niin tarkista, että alla olevat soveltuvuusvaatimukset täyttyvät ja hae mukaan! Kokeilut valitaan tarjouskilpailuna toteutettavan nopeiden kokeilujen haasteen kautta. Helsingin kaupunki hankkii valitut kokeilut pienhankintana.

Tarjoukset jätetään 12.2.2021 klo 15 mennessä tämän hakulomakkeen kautta.

Soveltuvuusvaatimukset:

 • Yrityksen täytyy olla Suomessa kaupparekisterissä. Yhteistyökumppaneina palvelussa voi olla myös 3. sektorin organisaatioita.
 • Tarjotun tuotteen/palvelun ominaisuudet vastaavat lainsäädäntöä (GDPR).
 • Tarjous on tarjouspyynnön mukainen.
 • Nopealla kokeilulla on merkittävä vaikutus tuotteen/palvelun kehityksessä.
 • Ratkaisu on toteuttamiskelpoinen kohderyhmällä ja kaupungin tietojärjestelmäympäristössä.
 • Yrityksellä on selkeä intressi kehittää kokeilun kohteena olevaa tuotetta tai palvelua itsenäisesti eteenpäin kokeilun jälkeen.

Valintakriteerit:

1. Ratkaisun laatu (50%, jokaisesta alakohdasta pisteitä 1-5)

 • Esitetyn ratkaisun vastaavuus haasteen tavoitteisiin
 • Ratkaisun innovatiivisuus ja sisältää esimerkiksi uudenlaisia teknologisia ratkaisuja
 • Käyttäjälähtöisyys ja kontekstiin sopivuus
 • Vaikuttavuus ja käytettävyys

2. Liiketoiminta (50%, jokaisesta alakohdasta pisteitä 1-5)

 • Yrityksen ja tiimin sitoutuminen ja motivaatio kehittämiseen
 • Skaalautuvuus: Onko ratkaisulla laajempaa liiketoimintapotentiaalia? Mitä suunnitelmissa kokeilun jälkeen? Miten nopea kokeilu hyödyttää yrityksen liiketoimintaa ja skaalautuvuutta?
 • Toteuttavan tiimin kyvykkyys
 • Jätä tarjous!

Tarjousten jättöaika päättyy 12.2.2021 kello 15:00, jonka jälkeen valintaraati vertailee määräajassa saapuneet tarjoukset.

Liitä mukaan pyydettävät liitteet. Mikäli tuotteesi kerää henkilötietoja, niin varmista, että henkilötietojen käsittely on Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja Helsingin kaupungin tietosuojaliitteen mukainen.

Nopeaan kokeiluun osallistumisesta voidaan maksaa 5 000 – 10 000 € + alv 24% euroa per kokeilu. Kokeiluun valitaan tarjousten perusteella korkeintaan 3 ratkaisua.

 • Valintojen teko helmikuun lopussa

Enintään 3 mielenkiintoisinta ja liiketoiminnallisesti potentiaalisinta ratkaisua kutsutaan pian haun sulkeutumisen jälkeen mukaan kokeilemaan! Valinnat tehdään yhdessä elinkeino-osaston, liikkumisohjelman ja sosiaali- ja terveystoimialan asiantuntijoiden kanssa.

 • Sopimuksen teko

Jos sanomme ratkaisullesi kyllä, niin pyydämme nimet hankintasopimukseen ja pääsette kehittämään tuotettanne kohderyhmän kanssa! Jokaisesta nopeasta kokeilusta solmitaan sopimus yrityksen ja Helsingin kaupungin välillä. Sopimuksessa käytetään Helsingin kaupungin sopimuspohjaa. Sopimuksessa määritellään esimerkiksi mitä kokeilun aikana tavoitellaan. Helsingin kaupungin tietosuoja- ja salassapitoliitettä sovelletaan, esimerkiksi jos palvelusi kerää henkilötietoja.

 • Ryhdytään kehittämään!

Kaupungin puolesta tulevat kokeilun kehittämisen tueksi liikkumisen asiantuntijoiden tuki ja aito käyttäjäympäristö mahdollisuuksien mukaan. Voit itse tutustua kohderyhmän haasteisiin, rakentaa omaa asiakasymmärrystä ja osallistua sovitusti tuotteesi käyttöön. Lopuksi kirjaamme yhdessä parhaimmat opit, prosessin ja kehityksen ylös. Mitä tarkemmin suunnittelet kokeilun eri vaiheet, kuten aloituksen, perehdytyksen, käytön seurannan ja palautteen keräämisen, sitä enemmän saat kokeilusta hyötyä.

6. Jaa kokemuksiasi!

On tärkeää, että kokemukset kehittämisestä ja toimimisesta ikääntyvien keskuudessa leviävät mahdollisimman hyvin yritysekosysteemissä. Samalla kehitetään myös Helsingin liikkumisohjelman ja yritysten yhteistyötä. Laadimme jokaisesta kokeilusta yhdessä yrityksen kanssa julkisen raportin, joka julkaistaan tällä verkkosivulla. Loppuraportti on edellytyksenä koko summan maksamiselle.


Tutustu täältä tarkemmin ikääntyvien liikkumisen edistämiseen kaupungissa:

https://helsinkiliikkuu.fi/helsingin-kaupunki-teki-yhdeksan-kuukauden-opintomatkan-ikaihmisten-liikkumiseen-harvardin-johdolla

https://helsinkiliikkuu.fi/liikkumiskyky-on-mahdollista-turvata-myos-koronan-rajoittamassa-arjessa

Helsingin kaupungin Liikkumisvahti ja liikkumisohjelma:
https://liikkumisvahti.hel.fi ja www.helsinkiliikkuu.fi

Tarvitsetko lisätietoa?

 • Sanna Hartman

 • Erityissuunnittelija
  Terveys- ja hyvinvointipalvelut, Health Capital Helsinki -yhteistyö
  Helsingin kaupunki
  Business Helsinki, innovaatiopalvelut