Lainattavaa aktiivisuuden seurantaa – Fibion vie mittalaitteensa kirjastoihin

Helsingin kaupungin elinkeino-osasto käynnisti yhdessä kirjastopalveluiden ja aktiivisuuden mittausta kehittävän Fibionin kanssa kokeilun, jossa testataan aktiivisuusmittarin lainausmahdollisuutta kahdessa Helsingin kirjastossa. Mittalaitteita voi lainata lokakuun loppuun saakka.

Fibion Oy on vuonna 2014 perustettu istumisen ja aktiivisuuden seurantaa ja mittausta kehittävä yritys. Yrityksen perustajat ovat tutkineet väitöskirjoissaan istumisen ja arkiaktiivisuuden terveysvaikutuksia, ja yrityksen tuotteet ja palvelut ovatkin rakentuneet väitöskirjatutkimuksen pohjalta saatuun empiiriseen tietoon. Fibionin aktiivisuusanalyysi perustuu tarkkaan kiihtyvyysanturi- ja asennontunnistusteknologiaan, sekä tieteelliseen tutkimustietoon istumisen haitallisuudesta suhteessa liikkumisen terveyshyötyihin.

Aktiivisuutta seurataan pienellä housuntaskuihin tai reisipantaan kytkettävällä mittalaitteella. Viikon mittainen analyysijakso tarjoaa huomattavasti tarkempaa dataa kuin kaupallisten aktiivisuusrannekkeiden ja urheilukellojen vastaavat palvelut. Mittausjakson jälkeen Fibionin analyysisovellus luo käyttäjälle raportin, joka kertoo tarkasti testaajan istumis- ja liikkumistottumukset, ja ovatko nämä tasapainossa terveyshyötyjen kannalta.

Elinkeino-osaston koordinoimassa kokeilussa Fibionin mittalaitteita viedään Laajasalon ja Herttoniemen kirjastoihin, joista kirjaston asiakkaat voivat niitä vapaasti lainata. Jokainen asiakas saa laina-ajan päätyttyä käteensä henkilökohtaisen aktiivisuusraportin, sekä suositukset aktiivisuustottumusten muuttamiseksi.

”Kirjastojen valikoimassa on jo muutamia terveyttä ja hyvinvointia sekä liikkumista tukevia lainatuotteita. Koimme, että hyvinvointia edistävä mittalaite soveltuisi erinomaisesti jo ennestään laajaan valikoimaamme, tukien samalla kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisen strategisia tavoitteita”, sanoo Herttoniemen, Laajasalon ja Roihuvuoren kirjastojen johtaja Anne Mankki.

Kokeilun tarkoituksena on selvittää miten mittalaitteen lainaaminen, mittaamisen toteuttaminen ja raportin luonti saadaan toteutettua mahdollisimman vaivattomasti. Tämän lisäksi kokeiluun osallistuneilta asiakkailta selvitetään, kokevatko he mittauksen hyödylliseksi ja toivoisivatko he laitetta pysyvästi kirjastojen lainavalikoimiin.

Anne Mankki (kuvassa vas.) kertoo, että kirjastojen valikoimasta löytyy jo muutamia terveyttä ja hyvinvointia tukevia lainatuotteita. Kokeilun avulla selvitetään, sopiiko aktiivisuumittari tähän valikoimaan pysyvämmin.

”Olemme olleet aikaisemminkin yhteiskehittämässä tuotettamme Helsingin kaupungin kanssa ja saimme silloin pilottijaksosta erinomaisia tuloksia. Olemme kehittäneet projektia varten uuden käyttöliittymän, joten uusia toiminnallisuuksia on mielenkiintoista päästä pilotoimaan ja yhteiskehittämään kaupungin kanssa. Asiakkailta saatava palaute tulee olemaan erittäin arvokasta mahdollisen jatkokehittämisen kannalta”, toteaa Fibionin Sini Lindqvist.

Mittalaitteet ovat lainattavissa kaikenikäisille ja kaikentasoisille liikkujille, joita kiinnostaa aktiivisuuden seuranta ja mahdollisesti elintapojen muuttaminen. Kokeilu kestää noin 6 kuukautta. Mittalaitteita on lainattavissa Herttoniemen ja Laajasalon kirjastoissa lokakuun loppuun saakka.

Kaipaatko lisätietoa?

  • Roope Töllikkö

  • Projektipäällikkö
    KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut