Tutustu henkilöstön liikkumisen innovaatiohaasteen voittajiin!

Edistämme elinkeino-osastolla esimerkiksi terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien innovatiivisten ratkaisujen kokeilua yhteiskehittämällä palveluita aidossa toimintaympäristössä. Osana Helsingin kaupungin liikkumisohjelmaa avasimme kesällä 2020 yrityksille innovaatiohaasteen, jossa etsimme uudenlaisia ratkaisuja kaupungin henkilöstön fyysisen aktiivisuuden ja liikkumisen edistämiseksi.

Henkilöstön liikkumisen edistäminen ja istumisen vähentäminen on yksi liikkumisohjelman tavoitealueista ja siten osa kaupunkistrategiaa. Lisäksi Helsingin kaupungilla on noin 38 000 työntekijää hyvin erilaisissa työtehtävissä eri toimialoilla, joten he edustavat melko hyvin helsinkiläisiä yleisesti. Kokeilusta saatuja oivalluksia ja oppeja tullaan hyödyntämään helsinkiläisten hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävissä toimenpiteissä.

Lue lisää haastekutsu täältä: https://helsinkiliikkuu.fi/tule-liikuttamaan-henkilostoa-nopeiden-kokeilujen-haaste-nyt-auki/

Lue lisää liikkumisohjelmasta täältä: https://helsinkiliikkuu.fi/liikkumisohjelma

Saimme haasteeseen 43 mielenkiintoista ja innovatiivista ratkaisua, joista valitsimme kuusi potentiaalisinta mukaan. Keskeisimpinä kriteereinä olivat ratkaisun laatu ja liiketoimintapotentiaali. Halusimme myös, että ratkaisut vastaisivat erilaisten liikkujien haasteisiin, koska samat keinot eivät motivoi kaikkia. Sijoitamme noin kolmen kuukauden kokeilut eri toimialoille ratkaisun kontekstiin sopivuuden mukaan. Henkilöstöllä on mahdollisuus päästä matalalla kynnyksellä kokeilemaan aivan uudenlaisia palveluita ja kehittämään niitä eteenpäin yhdessä yrittäjien kanssa. Kokeilut toteutetaan yrittäjävetoisesti yhdessä asiantuntijoiden ja henkilöstön kanssa tämän syksyn aikana. Jäämme innolla odottamaan, miten ratkaisut kehittyvät kokeilujen aikana!

Millaisia yrittäjiä ja ratkaisuja valitsimme siis mukaan?

LetStepOut

Tarnjit Saini ja Sanni Ishfaq ovat helsinkiläisen fitness-tech-startupin StepOutin perustajat. He aloittivat yrityksen vuonna 2019 suorittaessaan kaksoistutkintoa liikehallinnossa. Tarnjit ja Sanni päättivät ryhtyä yrittäjyyteen sen sijaan, että olisivat suorittaneet normaalin 6 kuukauden harjoittelun jossakin yrityksessä.Liikeidea sai innoituksensa aktiivisesta kunto- ja hyvinvointikulttuurista Saksassa, jossa yrittäjät viettivät vaihtovuotensa. He halusivat luoda käteviä oppimis- ja ansaintamahdollisuuksia, erityisesti itsenäisille valmentajille, Suomessa ja muualla. Tarnjit, joka toimii tanssivalmentajana, oli henkilökohtaisesti kokenut haasteet, joita itsenäinen kouluttaja voi kohdata.StepOut on digitaalinen palvelu, joka tarjoaa käyttäjilleen iOS / Android mobiilisovellukset välittömään pääsyyn liikunnan ja virkistyksen aktiviteetteihin ympäri Helsinkiä. LetStepOut on olemassa, jotta valmentajat voimaantuisivat!

Kaikki aktiviteetit ovat tarjolla alustan kautta, joka palvelee itsenäisiä valmentajia kasvattamaan yritystään. LetStepOutilla on tarjottavana sisäinen suoratoistoalusta, joka rohkaisee vuorovaikutteisille liikunta/virkistystunneille oman kodin mukavuudesta työpäivän aikana.  

Yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa, henkilöstölle esitellään Vapaa Pääsy – tilaus (subscription), joka antaa 100:lle Helsingin kaupungin työntekijälle mahdollisuuden osallistua näille aktiviteeteille yli kahdeksi kuukaudeksi. LetStepOut pitää käyttäjänsä motivoituneena, joten se sisältää myös uniikin muistutus- ja palkitsemisstrategian, jotta käyttäjä pysyy aktiivisena koko päivän, viikon ja kuukauden! Projektin missio on tehdä Helsingistä onnellisempi, terveempi ja hyväkuntoisempi.

Kokeilu sijoittuu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle liikuntapalveluihin ja henkilöstöliikunnan käyttäjille.

Löydä Luonto

Löydä luonto- konseptin takana on kaksi yritystä ja kolme yrittäjää. Kaisa on Naturested-yrityksen perustaja sekä metsäkylpy- ja liikunnanohjaaja. Laura ja Linda ovat yrittäjiä Fambitionissa, joka on erikoistunut ihmislähtöisemmän työelämän konsultointiin. Ideamme juontaa viime kevääseen ja keskelle syvintä koronaviruksen aiheuttamaa poikkeusaikaa. Fambitionin tiimi pääsi rentoutumaan Kaisan ohjaamaan metsäkylpyyn ja aloimme pohtia yhdessä, miten Suomen luonnon uskomattomat ja tutkitut hyvinvointivaikutukset saataisi useampien ihmisten ulottuville. Myöhemmin Helsingin kaupungin innovaatiohaasteen myötä palasimme näihin kevään ajatuksiin ja lähdimme ideoimaan ratkaisua. 

Ratkaisumme on metsäkylpyohjelma, joka toteutetaan digitaalisen alustan avulla. Ohjelmassa yhdistyvät osallistujien itsenäinen, videoiden avulla ohjattu harjoittelu metsässä sekä pelillinen ja sosiaalinen elementti digitaalisesti. Tavoitteemme on ollut luoda lempeä matalan kynnyksen hyvinvointipalvelu, josta on riisuttu kaikki suorittaminen ja kilpaileminen. Kokeilu on onnistunut silloin, kun Helsingin kaupungin työntekijät oivaltavat ja kokevat luonnossa liikkumisen ja aistimisen positiiviset vaikutukset kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Ratkaisua kokeillaan sosiaali- ja terveystoimialalla sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluihin.

Cuckoo Workout

Cuckoo Workoutin perustaja Veera Lehmonen istui kollegansa Ida Männyn kanssa työharjoittelussa, missä he huomasivat istuvansa koko päivän yhteen putkeen. Tämä oli aktiivisille nuorille huolestuttava ajatus, joten Veera ja Ida päättivät laittaa kellon soimaan päivittäin klo 12.00. Kun hälytys koitti, naiset lähtivät hyppimään sataa haarahyppyä. Avokonttorissa heräsi kiinnostusta ja hilpeyttä, kun Veera ja Ida hyppivät haarahyppyjä. Pian naisten seuraan liittyi myös muita kollegoita, jolloin muutamaksi minuutiksi toimistolla heräsi hymyt ja naurut kaikkien kasvoille. Kun haarahyppijät palasivat työn pariin, oli olo energisempi! Veera ja Ida päättivät siltä istumalta, että tämä pitää saada ympäri maailmaa levitettyä. Tästä alkoi Cuckoon tarina.

Cuckoo Workout on helppokäyttöinen pelillistetty taukoliikuntasovellus, joka aktivoi työyhteisön hauskalla tavalla liikkumaan. Sen avulla istumatyötä tekevät muistavat pitää taukoja ja aktivoida itsensä välillä pois työn äärestä. Cuckoo tarjoaa laajan videovalikoiman, joka sisältää aktiivisia harjoitteita, aivohaasteita sekä mindfulness-harjoitteita. Lisäksi Cuckoo kannustaa muihin arjen mikrotekoihin, kuten portaiden kävelyyn ja työasennon vaihteluun. Cuckoo motivoi käyttäjiään muistuttamalla tauoista sekä tarjoamalla pelillisiä elementtejä ja kisailua. Aktiiviset käyttäjät osallistuvat kuukausittain arvontoihin ja kisailevat kollegoitaan sekä muita yrityksiä vastaan. 

Cuckoo Workout pyrkii kolmeen tavoitteeseen nopean kokeilun avulla. Ensimmäisenä tavoitteena on saada lisää kokemusta eri työ- ja toimintaympäristöistä. Cuckoo on ollut pääosin käytössä toimistotyöntekijöillä, joten haluamme saavuttaa kokeilun avulla kokemusta ja osaamista myös muunlaisista työympäristöistä. Siten pystymme liikuttamaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia töitä tekeviä. Julkisen sektorin organisaatiot ovat olleet aiemmin asiakaskunnassa pienemmässä roolissa, joten saamme arvokasta kokemusta myös tämän suhteen. Toisena tavoitteena on kehittää Cuckoo School -mallia, joka mahdollistaa koululaisten liikkumisen ja aktiivisemman arjen. Cuckoo School on toiminut aiemmin yhteiskuntavastuuperiaatteella ja vähäisillä resursseilla. Yhdessä Helsingin kaupungin kanssa voimme kehittää myös tätä puolta. Kolmantena tavoitteena on kansainvälinen laajentuminen. Helsingin kaupunki toimii loistavana pilottina ulkomaisten kaupunkien osalta ja saamme arvokasta kokemusta ison organisaation laaja-alaisesta liikuttamisesta. 

Cuckoo sijoitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle varhaiskasvatuksen työntekijöille.

Fibion

Fibion on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta lähtöisin oleva liikuntabiologian spin-off yritys. Yrityksen perustajat Arto Pesola (LitT) ja Olli Tikkanen (LitT) ovat viimeistelleet väitöskirjansa istumisen ja arkiaktiivisuuden terveysvaikutuksista. Fibionin tuotteet ja palvelut perustuvat heidän väitöstutkimuksissaan läpikäymiin satoihin tieteellisiin julkaisuihin, lukuisiin kokeisiin ja ennennäkemättömään tuotekehitykseen. Koehenkilöiden kiinnostuksen ja hyvän palautteen siivittämänä, vuonna 2014 perustettu Fibion tuo tieteen tutkimuslöydökset kaikkien saataville. 

Henkilöstöllä kokeiltava Fibion Active Office (FAO) -ohjelma on työyhteisön istumis- ja aktiivisuustottumusten muuttamiseksi suunniteltu hyvinvointiohjelma. FAO-ohjelma on suunnattu erityisesti työyhteisöille, joissa tehdään paljon töitä istualtaan tai seisaaltaan, tai joissa työn liiallinen passiivisuus tai aktiivisuus on potentiaalinen riskitekijä työntekijöiden hyvinvoinnille. Ohjelman tavoitteena on lisätä arki- ja hyötyliikkumista, vähentää liiallista istumista sekä poistaa esteitä vapaa-ajan liikunnalta. Ohjelmaan kuuluu tarkka aktiivisuusmittari, joka tuottaa kokeilijoiden liikkumisesta analyysin ja suosituksia. Ohjelmaan sisältyy myös oivaltavia webinaareja ja interaktiivisia käyttäytymisenmuutossisältöjä. Fibionia voidaan kokeilla osana liikuntakoutsausta. 

Fibionia kokeillaan kaupunginkansliassa henkilöstö- ja elinkeino-osastoilla.

Cityspotting

Toukokuussa 2020 perustettu Cityspottingia pyörittävä yritys on Mikko Rinnevuoren ja Sami Toivasen luotsaama Fennoscandic Simulation Systems Oy. Molemmat ovat sydämeltään kotiseutuintoilijoita ja kulttuuri- ja liikunta-alan ammattilaisia. Yrityksen nimestä perehtyneimmät voivatkin päätellä, mikä kirja toimii yhtiön henkilöstön perehdytysoppaana!

Kun avaat Cityspottingin matkapuhelimellasi, näet Helsingin kartalla spotteja. Spotit ja niiden sisältämä paikkasidonnainen sisältö avautuu vasta, kun saavut paikan päälle. Eräällä spotilla hypitään rantakiveltä toiselle, toisella tutkaillaan raunioita ja kolmannella tutustutaan kuuluisan arkkitehdin vähemmän tunnettuun helmeen. Cityspotting-spotit jakaantuvat useammille eri tasoille. Mitä pidemmälle etenet, sitä enemmän spotteja aukeaa. Paikkasidonnainen sisältö liittyy liikuntaan, luontoon, aisteihin, kulttuuriin, lähiympäristöön ja usein piilossa oleviin yksityiskohtiin ulkosalla. Omaa lähiympäristöään pääsee “pelaamaan” tavalla, joka on yllättävän koukuttava, ja lisää käyttäjän liikunta-aikaa parhaimmillaan hämmästyttävän paljon, ja kuin huomaamatta!

Helsingin kaupungin kanssa toteutettava kokeilu on yritykselle äärimmäisen kiinnostava ja tärkeä monella tavalla: Toiveena on saada mahdollisimman paljon oppia ja kokemuksia isommista käyttäjäryhmistä yhteistyössä Suomen suurimman kaupungin kanssa. Kaupungin henkilöstön asiantuntijuus on myös suuri osatekijä Cityspotting-tiimin innostuksen takana. 

Cityspottingia pääsevät testailemaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstö.

Syke Tribe

  • Kuntoa kaupungille -hyvinvointihaasteet syntyivät, kun Suomen monipuolisimman ja käytetyimmän valmennusalustan (SYKE Tribe) toimitusjohtaja Terhi Immonen, Suomen laajin hyvinvointiin painottuvien sisältöjen tuottaja Timo Ylitalo (Elixir) sekä maailmanluokan valmentaja Eetu Karvonen ja hyvinvointipalveluiden tuottaja Sami Hautaniemi pistivät voimansa yhteen. 

Yhdessä me muutamme arjen rutiineja tarjoamalla haastepainotteisia sekä selkeitä ja yksinkertaisia valmennussisältöjä, joita on helppo viedä osaksi arkea. Hyvinvoinnin minihaasteet toimivat ihmisten aktivoijina. Niillä herätellään liikuntakipinää ja innostetaan ihmisiä aloittamaan. Näissä painottuu matalan kynnyksen aloitus ja osallistujan omaan henkilöprofiiliin sopivat sisällöt. Voi olla että nimenomaan arkiaktiivisuuden lisääminen kiinnostaa tai ehkä kaivataan enemmän ”äijäenergiaa”? Kenties venyttely ja kehonhuolto sekä muut kevyet tavat harrastaa liikuntaa ovat se juttu mikä kiinnostaa? 

Minihaasteet pohjautuvat moderniin valmennusfilosofiaan, jossa hyödynnetään sekä muutosprosessin kaavaa sekä mikro-oppimista. Tämä on äärimmäisen tehokas ja samaan aikaan asiakkaalle kevyt tapa ottaa niitä tärkeimpiä askeleita kohti aktiivista elämäntapaa. Haasteet toteutetaan SYKE Tribe valmennusalustan avulla. 

Ratkaisua tulee kokeilemaan Staran ja Palvelukeskus Helsingin henkilöstö.

Olemme innoissamme, että saimme näin monipuolisen yritysjoukon mukaan kokeiluihin! Kerromme syksyn ja talven mittaan kokeilujen tarkemmasta toteutuksesta ja kerätyistä kokemuksista.