Innovaatioagentit kanavoivat yritysten kehittämisvoimaa kaupunkilaisten hyväksi

Oletko jo kuullut Helsingin kaupungin innovaatioagenteista? Tiedätkö, kuinka innovaatiot ja agentit liittyvät toisiinsa?

Innovaatioagentit ovat Helsingin kaupungin työntekijöitä, jotka toimivat innovaatioasioissa välittäjinä kaupungin ja yritysten välillä. Innovaatioagenttien avulla yritykset pääsevät kehittämään tuotteitaan ja edistämään liiketoimintaansa samalla, kun kaupunki ja kaupunkilaiset hyötyvät uusista ratkaisuista. Innovaatioagentteja löytyy laajasti kaupungin eri vastuualueilta: sosiaali- ja terveyspuolelta, kasvatuksen ja koulutuksen parista sekä kaupunkiympäristön, kulttuurin ja vapaa-ajan aloilta. 

Innovaatioagentti etsii uusia ideoita yrityskentältä 

Innovaatioagentit tuntevat hyvin sekä oman erikoisalansa että sen piiristä löytyvän verkoston, johon voi kuulua esimerkiksi yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja julkisen sektorin organisaatioita. Innovaatioagenttien päätehtävä on etsiä kehittämiskohteita kaupungin toiminnasta yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa ja kartoittaa yrityksiä, jotka pystyvät vastaamaan tunnistettuihin haasteisiin. Kun oikeat tekijät on kartoitettu, innovaatioagentit auttavat yrityksiä kehittämään ratkaisujaan markkinakelpoisiksi. 

”Innovaatioagentit etsivät työkseen uusia ideoita ja kuulevat mielellään yrityskentän kuulumisia, joten yritysten kannattaa ottaa oman alansa agenttiin yhteyttä matalalla kynnyksellä”, kehottaa innovaatioagenttien tiimipäällikkö Kimmo Heinonen Helsingin kaupungilta. 

Agenttimaista toiminnasta tekee käytännön työ, joka on kuin tiedustelua. Innovaatioagentit ovat perillä siitä, mitä heidän erikoisalallaan tapahtuu ja millaisia yrityksiä verkostossa toimii. Lisäksi he tuovat kaupungin näkemyksiä yrityskentälle ja yritysnäkökulmaa kaupungin toimintaan. Tiedonjakoa tapahtuu siis molempiin suuntiin. Tehokkaan tietojenvaihdon ja käytännön kokeilujen tavoitteena on aina kehittää yritysten tuotteita eteenpäin ja synnyttää kaupunkilaisten elämää parantavia ratkaisuja. 

Innovaatiohaasteiden ja kokeilujen kautta ideoista tulee totta

Hyvistä kehittämisideoista jalostetaan käytännön ratkaisuja kaupungin kokeilutoiminnan kautta. Kokeiluja toteutetaan aidoissa kokeiluympäristöissä, kuten kouluissa, terveysasemilla tai liikenteessä.  

Yritykset voivat tiedustella mahdollisuuksia ratkaisujensa testaamiseen ja kehittämiseen suoraan innovaatioagenteilta, joilla on välitön yhteys kaupungin kokeilutoimintaan. Lisäksi kaupunki etsii sopivia yrityksiä kokeiluihin järjestämällä innovaatiohaasteita tai kokeilukierroksia. Innovaatiohaasteisiin saaduista ehdotuksista paras tai parhaat valitaan varsinaiseen kehitys- ja kokeiluvaiheeseen, jossa ehdotettua ratkaisua jalostetaan ja testataan yhdessä yrityksen, kaupungin asiantuntijoiden ja loppukäyttäjien kesken. Valitut yritykset saavat myös rahallisen korvauksen. Tavoitteena on aina kokeilun kautta kehittää yrityksen luomaa ratkaisua eteenpäin kohti markkinoita. Asiakkaiksi tavoitellaan useimmiten toisia yrityksiä, kuluttajia ja toisinaan myös julkista sektoria. 

”Innovaatiohaasteen kautta yritykset pääsevät kehittämään tuotettaan yhdessä todella ison tekijän eli Suomen suurimman kaupungin kanssa aidoissa toimintaympäristöissä, mikä on tietenkin hieno mahdollisuus yrityksille”, kertoo innovaatioagentti Roope Töllikkö

Töllikkö työskentelee liikkumisen ja hyvinvoinnin alalla. Tällä hetkellä suuren osan Töllikön työpanoksesta vie nuorten liikkumista ja hyvinvointia edistävä innovaatiohaaste, jossa haetaan uusia tapoja toisen asteen opiskelijoiden liikkumisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Haasteen hakuaika päättyi hiljattain ja kokeiluvaiheeseen pääsevien ideoiden valinta on parhaillaan käynnissä. Voit lukea lisää haasteesta täältä.  

Nuorten liikkumisen ja hyvinvoinnin innovaatiohaaste on hyvä esimerkki haasteesta, joka hyödyttää suoraan paitsi kaupunkia myös kokeiluun valittavia yrityksiä.  

”Meidän kauttamme yritykset saavat reitin suoraan nuorten luo. Se olisi vaikeaa ilman kaupungin tukea. Kaupunki puolestaan hyötyy aina, kun kaupunkilaisten hyvinvointi kohenee”, Töllikkö kertoo. 

Myös kehitettävää riittää. Töllikkö nostaa esiin markkinavuoropuhelun haasteen eli sen, että kaupunki ja yritykset eivät aina ymmärrä toisiaan. Kaupungin eri toimialoilla ei välttämättä ole tarkkaa tietoa siitä, millaisia yrityksiä alalta löytyy. Yritykset puolestaan eivät aina ole selvillä siitä, millaisia tuotteita kannattaisi kehittää ja tarjota kokeiluihin. Töllikkö kuitenkin uskoo, että molemminpuolinen tunnettuus paranee, kun vuoropuhelun eteen nähdään vaivaa ja järjestetään aikaa. Uusien ideoiden etsimisen lisäksi innovaatioagentin työssä olennaista onkin juuri siltojen rakentaminen kaupungin ja yritysten välille. 

Yrittäjä – ota yhteyttä oman alasi agenttiin!

Innovaatioagentit työskentelevät usein kaupungilla erityissuunnittelijan tai -asiantuntijan tittelillä kaupungin elinkeino-osaston ja eri toimialojen yhteisinä voimavaroina. Kaikkien innovaatioagenttien yhteystiedot löytyvät tämän verkkosivuston Yhteystiedot-sivulta. Ota siis rohkeasti yhteyttä oman alasi agenttiin! 

Kuva: Marek Sebogal

Kaipaatko lisätietoa?

  • Kimmo Heinonen

  • Johtava asiantuntija, tiimipäällikkö
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut