Matka fiksujen kaupunkiratkaisujen maailmaan – Helsinki mukana kansainvälisillä innovaatiomessuilla

Business Helsinki matkusti kuuden innokkaan suomalaisen yrityksen kanssa maailman suurimpaan ja vaikutusvaltaisimpaan innovaatiotapahtumaan. Yhdessä kahden muun pohjoismaisen pääkaupungin kanssa esittelimme toimintaamme kestävistä kaupunkiratkaisuista kiinnostuneille. Mitä oppeja saimme matkamuistoksi?

Smart City Expo World Congress Barcelonassa on tarjonnut maailman kaupungeille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä, kehittää innovaatiotoimintaa ja verkostoitua urbaanien innovaatioiden parissa jo vuodesta 2011 alkaen joka vuosi. Helsingin kaupunki oli esillä Nordic Capitals -ständillä yhdessä kahden muun pohjoismaisen pääkaupungin, Tukholman ja Oslon, kanssa. Halusimme esitellä suomalaista huipputyötä ja kokeilualustatoimintamme Testbed Helsingin antia, joten mukaamme lähti edustajia kuudesta innovatiivisesta yrityksestä. Ohjelmamme rakentui kolmen pääteeman ympärille:

1) rakentamisen kiertotalous,

2) kestävä energiantuotanto ja rakennusten energiatehokkuus sekä

3) vihreä infrastruktuuri.

Pohjoismainen yhteistyö vahvistui

Lähdimme Smart City Expo World Congressiin yhteisenä pohjoismaisena rintamana Oslon ja Tukholman kanssa. Nordic Capitals -ständillä kävijät saivat tutustua kolmen kaupungin innovaatiopalveluihin ja kokeilualustatoiminnan helmiin. Kahtena päivänä järjestetyssä Nordic Fika -hetkessä keskusteltiin vihreästä siirtymästä sekä innovaatioista pohjoismaisen yhteistyön näkökulmasta. Kiinnostavat aiheet sekä herkulliset korvapuustit täyttivät ständin kuulijoilla ja kahvittelijoilla.

– Yhteistyö Oslon ja Tukholman kanssa  Nordic Capitals -ständillämme oli mielekästä ja erittäin sujuvaa. Tämä tapahtuma on vahvistanut sidettämme ja luonut hyvän pohjan pohjoismaiselle yhteistyölle myös tulevaisuutta ajatellen, kehuu Paula Miettinen, Business Helsingin Yrityspalvelut-yksikön päällikkö.

Oli hienoa osallistua messuille yhdessä Helsingin tiimillä, ja Nordics&Baltics -yhteisosasto loi hienon alustan monipuoliselle verkostoitumiselle. Messujen anti ja saamamme palaute ylittivät omat odotuksemme!

Hilda Rantanen, Materialisting

Osallistuminen pohjoismaiden pääkaupunkien osastolle antoi hyvän mahdollisuuden verkostoitua pohjoismaisten toimijoiden ja kaupunkien kanssa. Osana Helsingin delegaatiota pääsimme mukaan keskusteluihin suoraan oikeiden tahojen kanssa.

Oula Harjula, Innogreen

Nordics&Baltics-yhteistyö oli mutkatonta ja kruunasi tapahtuman annin. Halu rakentaa kestävämpää tulevaisuutta yhdisti kaikkia ja yhteiset keskustelut toivat QHeatille uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia.

Erika Salmenvaara, QHeat

Verkostoitumista ja uusia mahdollisuuksia

Mukanamme messuille lähti kuusi innovatiivista suomalaista yritystä: EcoUp, Innogreen, Make a BIM, Materialisting, Parkly ja QHeat. Yritykset ovat Business Helsingin kokeilualusta- ja innovaatiotoiminnasta sekä innovatiivisista vihreän infrastruktuurin, rakentamisen kiertotalouden ja rakennusten energiatehokkuuteen liittyvistä ratkaisuistaan tuttuja.

Smart City Expo World Congressilla saimme ylpeänä esitellä mukaan lähteneiden yritysten toimintaa ja sitä kautta kokeilualustatoimintaamme. Yritykset muun muassa kertoivat ratkaisuistaan Nordic Capitals -ständillä, osallistuivat keskusteluihin the Nordics & the Baltics-lavalla sekä verkostoituivat monien kaupunkien ja yritysten edustajien kanssa. Samojen tavoitteiden eteen työskentelevien kanssa oli helppoa ja luontevaa verkostoitua, ja yritykset löysivät liiketoiminnallisesti lupaavia kontakteja.

Tämä oli meille loistava mahdollisuus kohdata kansainvälisiä asiakkaita. Olemme esimerkiksi luoneet kontakteja maailman suurimpaan kiinteistöalan yritykseen ja lisäksi löysimme noin 20 muuta kohdeasiakasta, jotka haluavat kokeilla ratkaisuamme. Opimme myös markkinan tarpeista, mikä ohjaa jatkokehitystämme. Eli todella hyödyllinen expo!

Leo Salomaa, Make a BIM

On ollut hienoa olla mukana Helsingin kanssa, se on avannut oikeita ovia konkreettisten yhteistyötahojen kanssa. Olemme saaneet merkittävän määrän kontakteja, joissa kaikissa on potentiaali kaupalliseen yhteistyöhön.

Saara Hakamaa, EcoUp

“QHeat sai tilaisuuden esittäytyä useammassa yhteydessä ja laajalle kansainväliselle yleisölle. Näistä tilaisuuksista saimme valtavasti uusia kontakteja ja markkinaymmärrystä kansainvälistymiseen.

Erika Salmenvaara, QHeat

Osallistuminen Smart City Expoon oli hieno tilaisuus esitellä toimintaamme ja laajentaa verkostojamme. Etsimme lisää maakohtaisia kumppaneita ja distribuuttoreita, ja osallistumisemme tapahtumaan edisti tätä tavoitetta.

Päivi Raivio, Parkly

Rakentamisen kiertotalous innosti

Yksi messujen eniten kiinnostusta herättävistä teemoista oli Business Helsingin kokeilualustatoiminnallekin tärkeä rakentamisen kiertotalous.

– Oli hienoa huomata, että olemme oikeilla jäljillä rakentamisen kiertotalouden kehittämistyössä. Teemme Helsingin kiertotalouden klusteriohjelmassa ahkerasti töitä samojen tavoitteiden eteen, joista messujen korkeatasoisessa ohjelmassakin puhuttiin. Innovaatiotoimijoilla ympäri maailmaa on paljon kiinnostusta rakentamisen kiertotaloutta kohtaan, ja haluamme kaikki oppia yhdessä lisää. Saimme tapahtuman avulla monta konkreettista yhteistyötä aluilleen, iloitsee Mira Jarkko, Helsingin kiertotalouden klusteriohjelman projektipäällikkö.

Helsingin asiantuntijuus rakentamisen kiertotaloudessa näkyi esimerkiksi Jarkon vetämässä paneelikeskustelussa “Be Smart: Rethink, Don’t Build?”, joka keräsi suuren yleisön.

– Tunnelma on ollut positiivinen ja innostunut. Kävijät ovat olleet hyvin kiinnostuneita siitä, mitä tarjottavaa ja mitä ajatuksia Helsingin kaupungilla on innovaatiotoimintaan liittyen, kertoo Kimmo Heinonen, Helsingin kaupungin innovaatiopalveluiden tiimipäällikkö.

Tämä yhteistyö toimii myös esimerkkinä muille kaupungeille rohkeudesta mennä eteenpäin innovatiivisten ilmastoratkaisujen kanssa.

Saara Hakamaa, EcoUp

Barcelona kaupunkina on inspiraation lähde: näimme kaupunkivetoisia, ison mittakaavan projekteja mm. katujen muutoksiin liittyen, joihin meidänkin ratkaisumme soveltuu. Uskon, että tulevaisuudessa expo painottuu yhä enemmän luontopohjaisiin ja konkreettisesti kaupunkitiloja parantaviin ratkaisuihin.

Päivi Raivio, Parkly

Yrityksiltä saamamme erittäin positiivisen palautteen, hienon pohjoismaisen yhteistyön ja urbaanien innovaatioiden uusien tuulien innoittamana pyrimme jatkossakin vastaamaan globaaleihin haasteisiin innovatiivisilla ratkaisuilla.