Testbed Helsinki on nyt 1-vuotias!

Testbed.Helsinki on tullut yhden vuoden ikään. Joulukuussa 2020 avattu sivusto esittelee Helsingin kehitys- ja kokeilualustatoimitaa – mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Kehitys- ja kokeilualustatoimintaa koordinoi ja toteuttaa Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osaston kaupunki-innovaatiot-tiimi tiiviissä yhteistyössä kaupungin toimialojen sekä kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden ja liikelaitosten kanssa. Keskeisenä kumppanina käytännön kokeilualustatoimintaa toteuttamassa on innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki.

Testbed Helsinki esittelee kokeilutoiminnan tuloksia ja tiedottaa avoinna olevista kokeilu- ja innovaatiohauista. Yritykset voivat myös suoraan ehdottaa omaa kokeiluideaansa sivuston kautta. Tämä artikkeli esittelee toimintamme erilaiset palvelupolut.

Kokeilutoiminta on eri alojen palveluiden ja tuotteiden innovointia, kehittämistä ja testaamista oikeassa toimintaympäristössä. Helsingin kaupunki kehittää kaupungin kehitys- ja kokeilualustatoimintaa tarjoamalla ympäristöjä, joissa eri toimijat voivat kokeilla palveluitaan ja tuotteitaan aidossa kaupunkiympäristössä. Kokeilutoiminta tarjoaa valtavasti etuja kaupungille, yrityksille ja muille toimijoille.

Helsingin kehitys- ja kokeilualustat ovat sekä fyysisiä että virtuaalisia ympäristöjä, joissa voidaan kehittää uusia palveluratkaisuja yhdessä. Tärkeää on, että tuotteita ja palveluita päästään kokeilemaan aidoissa olosuhteissa. Yhteiskehitykseen voivat osallistua esimerkiksi yritykset, kaupungin henkilöstö, palveluiden loppukäyttäjät, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut. Näitä kehitys- ja kokeilualustoja kutsutaan myös testbedeiksi, toimintaa vetää kaupungin elinkeino-osasto ja niissä ovat mukana kaikki kaupungin toimialat.

”Parhaimmillaan kokeilutoiminnan tuloksena kehittyy menestyviä yrityksiä, jotka kokeilutoiminnan kautta pystyvät luomaan juuri heidän asiakaskohderyhmiään palvelevia tuotteita. Kaupungin kannalta kokeilut ovat hedelmällisiä, sillä ne tarjoavat ratkaisuja todellisiin kaupunkielämän haasteisiin,” kertoo Helsingin kaupungin kaupunki-innovaatiot -tiimin päällikkö Kimmo Heinonen.

Kokeiluista hyötyvät niin kaupunki kuin kokeilijatkin

Kaupungin kannalta kokeilutoiminta on hedelmällistä, sillä se tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja oikeisiin kaupunkielämän haasteisiin. Ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi älykkääseen ja puhtaaseen kaupunkiin sekä liikenteeseen, energiaan, kiertotalouteen ja rakentamiseen. Lisäksi Helsinki on kiinnostunut erityisesti hiilineutraaliuden ja logistiikan kehittämisestä sekä koulutukseen ja terveyteen liittyvistä innovaatioista.

Helsinki on ollut edelläkävijä paitsi kokeilussa, myös datan avaamisessa. Helsingin julkiset tietoaineistot ovat datan avaamisen myötä maksutta käytettävissä. Siten kaupunkilaiset, opiskelijat ja yritykset voivat hyödyntää tietoaineistoja esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Avoin data mahdollistaa juuri Helsinkiin sopivien ratkaisujen kehittämisen.

Kokeilutoiminnan tarkoituksena on kaupungin kehittäminen entistä paremmaksi ja toimivammaksi paikaksi kaikille helsinkiläisille uusien käyttäjä- ja ilmastoystävällisten ratkaisujen kautta. Helsingille kokeilutoiminnan hyötyjä ovat myös kokeilutoiminnan myötä kehittyvät valmiit palvelut ja toiminnot, jotka auttavat edistämään myös kestävää kehitystä ja kaupunkilaisten hyvinvointia.

Muista seurata Testbed Helsinkiä myös Twitterissä!

Kaipaatko lisätietoa?

  • Kimmo Heinonen

  • Johtava asiantuntija, tiimipäällikkö
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut