Yhteinen ilmamme -kampanja auttaa tekemään ilmanlaadun kannalta kestävämpiä valintoja

Helsingissä ilmanlaatu on monia eurooppalaisia kaupunkeja parempi, mutta myös meillä ilman epäpuhtaudet aiheuttavat terveyshaittoja. Päivittäiset valintamme vaikuttavat yhteisen kaupunki-ilman laatuun. Uusi Yhteinen ilmamme -verkkosivusto opastaa asukkaita tekemään ilmanlaadun kannalta kestävämpiä valintoja.

Suomi on puhtaan ilman näkökulmasta maailman kärjessä, mutta silti lähes 2 000 ihmistä kuolee vuosittain ennenaikaisesti ilmansaasteiden aiheuttamiin sydän-, verisuoni-, ja hengitystiesairauksiin. Ilmansaasteiden pitoisuudet ylittävät laajalti myös Helsingissä WHO:n uudet ilmanlaadun ohjearvot. Erityisen herkkiä ilmansaasteiden terveysvaikutuksille ovat lapset, kaikenikäiset astmaatikot ja ikääntyneet sepelvaltimo- tai keuhkoahtaumatautia sairastavat. Ilmanlaadun vaikutukset koskettavat kuitenkin meistä jokaista.

Huhtikuussa päättyvä Yhteinen ilmamme -kampanja ja siihen liittyvä uusi verkkosivusto tarjoaa keinoja ja opastaa valintoihin, joita jokainen meistä voi tehdä paremman ilmanlaadun puolesta. Verkkosivusto aukeaa maanantaina 21.3. osoitteessa: www.yhteinenilmamme.fi.

“Helsingin ilmanlaatua heikentävät liikenne, kotitalouksien pienpoltto ja katupöly. Kaupunkilaiset voivat itse pienillä muutoksilla vaikuttaa yhteiseen hyvinvointiimme. Yhteinen ilmamme on ilmanlaadun Atlas, jonka avulla helsinkiläinen voi löytää itselleen sopivia vaihtoehtoja kaupunkimme ilman suojelemiseksi“, kertoo hankeasiantuntija Jukka Limo Helsingin kaupungilta.

Helsingin kaupungin vetämässä EU:n rakennerahastojen Urban Innovative Action -ohjelman rahoittamassa vuosina 2019-2022 toteutetussa Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE -hankkeessa on kehitetty uudenlaista tapaa mitata paikallisia ilmansaasteita kaupunkilaisten mukanaan kantamilla hankkeessa kehitetyillä mittalaitteilla. Lisäksi hankkeessa on kehitetty mittausanalytiikkaa ja osallistettu asukkaita ilmanlaatua parantaviin toimenpiteisiin sekä kestäviin valintoihin sekä liikkumismuotoihin ja luotu edellytyksiä uusille palveluille ja liiketoiminnalle avaamalla mittausdataa yritysten käyttöön. 

EU:n Urban Innovative Actions -ohjelman rahoittamassa HOPE-hankkeessa ovat mukana Helsingin kaupunkigin kumppaneina Helsingin yliopisto, Vaisala Oyj, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Ilmatieteen laitos, UseLess Company Oy sekä Forum Virium Helsinki.

Kaipaatko lisätietoa?

  • Jussi Kulonpalo

  • Projektipäällikkö
    Urban Innovative Actions HOPE – Healthy Outdoor Premises for Everyone -hanke
    Helsingin kaupunki
    Elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut