Visuaalisten analytiikkatyökalujen ja liikennedatasettien kokeilu tuotti tietoa soveltuvuudesta Helsingin tarpeisiin

Mobility Lab Helsinki testasi xyzt.ai:n ja Geo Mobilityn kanssa visuaalisen liikennedata-analytiikan ratkaisuja. Soveltuvuusselvityksessä havaittiin erilaisten Helsingin alueelle tarjolla olevien data-aineistojen olevan soveltuvaa liikennetutkijoiden ja -suunnittelijoiden monipuolisiin tarpeisiin.

Liikennevirtojen ymmärtäminen on yksi liikenteen suunnittelun perustarpeista. Dataa on jatkuvasti enemmän tarjolla ja olennaista onkin valita oikeat lähteet ja hyödyntää sopivia, moderneja analytiikkatyökaluja, jotta datasta saadaan oikea tieto ja ymmärrys irti. Tähän tarpeeseen vastaamiseksi ja tarjolla olevien mahdollisuuksien paremmin ymmärtämiseksi Mobility Lab Helsinki – kaupungin älyliikenteen kokeilualusta – toteutti syksyn 2022 aikana kokeilun xyzt.ai:n ja Geo Mobilityn kanssa.

Mobility Lab Helsinkiä koordinoi Helsingin kaupunki ja sitä toteutetaan yhteistyössä kaupungin innovaatioyhtiön Forum Virium Helsingin kanssa. Se tukee ja mahdollistaa uusien älyliikenteen palveluiden ja teknologioiden testaamista kaupunkiympäristössä.  

“Yritysten kanssa tehtävät konkreettiset kokeilut auttavat meitä oppimaan uusista innovaatioista ja ratkaisuista, jotka voivat tukea kaupungin omien datakyvykkyyksien kehittämistä samalla kun yritykset saavat arvokasta apua asiakastarpeiden ymmärtämiseen,” kertoo Juho Kostiainen, projektipäällikkö Helsingin kaupungilta.  

Kokeilussa hyödynnettiin xyzt.ai:n visuaalista analytiikka-alustaa. Geo Mobility järjesti kokeilussa testiaineistona käytettäväksi TomTomin, HEREn ja Googlen data-aineistot syyskuun 2022 ajalta. Näiden lisäksi testattiin myös Telian mobiiliverkkodataa sekä kaupungin omien datalähteiden käyttöä alustalla.  

Kokeilu osoitti hyviä mahdollisuuksia Helsingin tarpeisiin vastaamiseen 

Kokeilun aikana tarkasteltuja käyttötapauksia olivat reittianalyysit, matka-ajan viiveet, läpiajoliikenteen lähtö- ja päättöpisteet ja ylinopeudet sekä eri datalähteiden laatu itsessään.  

Kokeilun perusteella tarkastellut datalähteet soveltuvat hyvin vastaamaan useisiin tyypillisiin tarpeisiin, joita kaupungilla on liikenteen analyysiin liittyen. Kokeellisen käytön perusteella data-aineistojen kattavuus ja laatu Helsingin seudulla on riittävää ja yllättävänkin hyvää. Ajoneuvodataan pohjautuva aineisto mahdollistaa hyvinkin tarkan tason analysoinnin, kun taas matkapuhelinverkkodata voi soveltua makrotason käsitykseen.  

Aluksi xyzt.ai:n analytiikka-alustan laaja kirjo eri toiminnallisuuksia ja filtteröintimahdollisuuksia voi vaikuttaa pelottavalta tai hämmentävältä, mutta lopulta se tarjoaa runsaan valikoiman työkaluja analysoida aineistoja ajan ja paikan suhteen. Käyttäjä voi esimerkiksi pureutua yksittäiseen tieosuuteen ja tehdä monipuolista, mutta käyttäjäystävällistä rinnakkaisvertailua analyysiä liikenteen kulusta eri aikoina. Tällaiset toiminnot voivat olla erityisen hyödyllisiä esimerkiksi tietöiden tai muiden liikenneverkkoon tehtävien muutosten ennen-ja-jälkeen vaikutusten arvioimiseksi.  

Vasemmalla: TomTomin liikennetilastodata xyzt.ai:n alustalla mahdollistaa ylinopeuksien, ruuhkan ja liikennemäärien analysoinnin. Keskellä: Aggregoitu mobiiliverkkodata mahdollistaa Helsingin alueella vierailevien ihmisten lähtö- ja päättöpisteiden analysointia. Oikealla: Copernicuksen ilmanlaatutiedot ja xyzt.ai-alusta mahdollistavat liikenteen ja muiden lähteiden ilmanpäästövaikutusten arviointia. 

”Kokeilu xyzt.ai:n ja Geomobilityn kanssa oli innostava ja myös silmiä avaava kokemus meille. Liikennesuunnittelun ja -tutkimuksen kannalta tiedolla on suuri merkitys. Laadukkaan tiedon avulla pystymme ymmärtämään Helsingin liikennettä paremmin, mikä auttaa puolestaan tekemään parempia ratkaisuja liikennesuunnittelussa. Pidin erityisesti siitä, että analytiikkatyökalun avulla loppukäyttäjän on itse mahdollista tutkia eri tietolähteitä ja tehdä analyysejä heti kun tiedolle on tarvetta. Olin myös positiivisesti yllättynyt alustan monipuolisista ominaisuuksista ja siitä, miten hyvin se voi mahdollisesti auttaa hyvin erilaisten tietotarpeiden kanssa, joita meillä usein on liikenteeseen liittyen”, kiteyttää Helsingin kaupungin liikennetutkija Katja Moilanen.

Myös eri datalähteiden soveltuvuutta eri tarpeisiin arvioitiin osana kokeilua. Siinä missä TomTomin datat olivat yleisesti ottaen useampiin käyttötapauksiin soveltuvampaa kuin HEREn ja Googlen aineistot, tarkemmat tarpeet ja käyttötapaukset on syytä määrittää parhaan vaihtoehdon valitsemiseksi.  

“Objektiivisena datan tarjoajana painotamme aineiston tarkkuutta ja objektiivisuutta. Tämä soveltuvuusselvitys antoi meille tilaisuuden vertailla eri tarjoajien ajoneuvodata-aineistoja. Tiedämme nyt, mitkä aineistot ovat edustavimpia Helsingin seudulla eri käyttötapauksille läpiajoliikenteestä ylinopeuksiin ja ruuhkista pysäköintikäyttäytymiseen,” kertoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Michiel Van Hove Geo Mobilitylta.

Yrityksille kokeilu tarjosi mahdollisuuden parantaa käsitystään alueellisista datalähteistä, kattavuudesta, laadusta ja haasteista sekä tilaisuuden kehittää asiakasymmärrystään tekemällä yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa.  

“Yhteistyö Helsingin kanssa, joka on johtaja liikkumisen ja älykaupunkien innovaatioissa, on äärimmäisen hyödyllistä xyzt.ai:n kaltaiselle teknologiayritykselle. Mahdollisuus tarkkailla työkaluamme kaupungin analyytikkojen käyttäessä sitä erinäisten liikennetietohaasteiden taklaamiseen tarjosi oivalluksia ja syötettä tuotekehityksemme tiekartalle. Oli vaikuttavaa nähdä, kuinka kaupunki pystyi saumattomasti integroimaan ja analysoimaan dataa eri lähteistä yhdellä ja samalla alustalla, mukaan lukien niin HEREn, TomTomin, Telian kuin omatkin aineistonsa,” sanoo xyzt.ai-yrityksen teknologiajohtaja Bart Adams

Kuva: Vesa Laitinen, Forum Virium Helsinki

Kaipaatko lisätietoa?

  • Juho Kostiainen

  • Projektipäällikkö
    Mobility Lab Helsinki
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut