Mobility Lab Helsinki etsii uusia tapoja tuottaa liikenneympäristöä kuvaavaa kolmiulotteista koeaineistoa

Kokeilujen avulla pyritään tuottamaan Helsingin nykyisiä kaksiulotteisia aineistoja huomattavasti yksityiskohtaisempi katuympäristön pintojen 3D-mallinnus, jota voidaan hyödyntää eri kulkumuotojen liikenneympäristöjen tarkasteluun. Kokeiluhaku on avoinna 6.3. asti.

Mobility Lab Helsinki tukee ja mahdollistaa uusien älyliikenteen palveluiden ja teknologioiden testaamista kaupunkiympäristössä. Tällä kokeiluhaulla etsitään yhtä tai useampaa toimittajaa tuottamaan liikenneympäristöä kuvaavaa kolmiulotteista koeaineistoa. Kokeilut ovat osa Helsingin kaupungin digitaalisen kaksosen kehitystä.

Kokeiluissa tuotettavaa aineistoa tullaan hyödyntämään CityGML 3.0 -muotoisen koeaineiston toteutuksessa. Tämän työn tavoite on luoda vuorovaikutteisesti ymmärrystä uuden standardin mahdollisuuksista yrityksille, tutkijoille ja kehittäjille ja tuottaa ensimmäinen CityGML 3 -muotoinen avoin koeaineisto Helsingin alueelta.

Katuympäristön mallinnuksessa voidaan hyödyntää olemassa olevaa dataa tai tehdä uutta kartoitusta, mikäli työ sisältyy tehtävään tarjoukseen.

Avoimella tarjouspyynnöllä etsitään enintään kolmea toimittajaa. Tarjouskilpailun kokonaisbudjetti on enintään 21 000 euroa. Yhden kokeilun enimmäiskustannus on 7 000 euroa (alv 0%).

Tutustu tarkemmin haettaviin ratkaisuihin ja tarjouspyyntöön Mobility Lab Helsingin verkkosivustolla.

Tarjoukset jätetään tällä lomakkeella 6.3.2023 klo 16 mennessä.

Kokeiluhausta järjestetään infotilaisuus 15.2.2023. Lue lisää ja ilmoittaudu täällä.

Kuva: Jussi Hellsten, Helsinki Partners

Kaipaatko lisätietoa?

  • Juho Kostiainen

  • Projektipäällikkö
    Mobility Lab Helsinki
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut