Tule toteuttamaan kiertotalouspilotti rakentamisen ammattilaisten kanssa

Helsingin kiertotalouden klusteriohjelma kutsuu yrityksiä innovaatiohaasteeseen, jossa etsitään rakentamisen kiertotaloutta edistäviä pilottihankkeita. Mukaan valitut yritykset saavat sparrausta kokeiluideansa jatkotyöstöön. Haku on avoinna 20.10.2023 saakka.

Helsingin kiertotalousklusterin projektipäällikkö Mira Jarkko ymmärtää, että alan taloudelliset resurssit ovat tällä hetkellä tiukilla, mutta nyt toisaalta voi löytyä aikaa uuden liiketoiminnan kehittämiseen.  

”Nyt on hyvä hetki tarkastella, miten oma liiketoiminta soveltuu kiertotalouden mukaiseen toimintaan ja miten sieltä löytyisi myös taloudellista hyötyä”, Jarkko sanoo. 

Haasteeseen voivat osallistua yritykset, joilta löytyy ratkaisu, idea tai osaamista, jonka avulla rakentamisen kiertotaloutta voisi edistää. Ratkaisu voi liittyä esimerkiksi rakennusosien tai materiaalien purkamiseen, uudelleenkäyttöön tai uudelleenkäytön mahdollistamiseen. 

Esimerkiksi: 

  • Ehjänä purkamiseen liittyvät ratkaisut ja innovaatiot
  • Tasolasin ja ikkunoiden uudelleenkäyttö tai ehjänä purkaminen
  • Pintamateriaalien, kuten alakattojärjestelmien, uudelleenkäyttöön liittyvät ratkaisut
  • Rakenteiden, kuten pilarien ja palkkien, ehjänä purkaminen, ehjänä purkamisen tekniikat
  • Uudelleenkäytön mahdollistavat ratkaisut rakennusvaiheessa

Innovaatiohaasteeseen osallistuvat yritykset saavat asiantuntijoiden sparrausta pilottiehdotustensa kehittämiseksi. Ehdotukset esitellään joulukuun alussa demopäivässä Helsingin kaupungintalolla. Kiertotalousklusteri jatkaa yhteistyötä parhaan kokeiluidean esittäneen yrityksen kanssa ja yritys pääsee pilotoimaan ratkaisuaan käytännössä vuoden 2024 aikana.

Innovaatiohaaste liittyy Vattuniemen kehityshankkeeseen. Haasteen kumppaneina ja sparraajina toimivat IdeaStructura, Kierivä, Veritas, Bonava, Skanska, JMB, Hartela, Sato, Spolia Design, A-Insinöörit ja Motiva Services. 

Motiva Servicesin liiketoimintajohtaja Pirjo Jantunen kannustaa rakennusalan yrityksiä hakemaan rohkeasti mukaan haasteeseen.  

“Rakentamisen kiertotalouden eteneminen edellyttää uusia innovaatioita: uusia ratkaisuja, työtapojen ja prosessien kehittämistä, uusia työkaluja ja uutta ajattelua. Parhaita ratkaisuja ei kehitetä yksin, vaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Innovaatiohaaste tarjoaa tähän hyvän väylän: mahdollisuuden pilotoida ratkaisua käytännössä Helsingin kaupungin kanssa.” 

Haku innovaatiohaasteeseen on päättynyt


Innovaatiohaasteessa jatkoon valittiin 13 yritystä, jotka esittelevät ratkaisunsa demopäivässä Helsingin kaupungintalolla maanantaina 4.12.

Mukana ovat Excess Material Exchange, ZupplySite & Spolia Design, Materialisting, Kiilto Family, Saint Gobain Finland/Ecophon, Uusioaines, Treglas, Betonipörssi, Studio MPRA Arkkitehdit, Make a BIM, Fagerhult, Ark-Byroo ja Tarkett.

Ilmoittautuminen demopäivään on päättynyt.

Lisätietoja innovaatiohaasteesta antaa: Jenni Uusitalo, Motiva Services jenni.uusitalo@motiva.fi

Kuva yritysten logoista

Kuva: Julius Konttinen, Helsingin kaupunki