EdTech-kokeilut tarjoavat innostavia oppimiskokemuksia oppijoille ja arvokasta palautetta yrityksille

”Tää on spesiaalikivaa!” huudahtaa Vallilan ala-asteen koulun toisluokkalainen. Käynnissä on Taskumetsä-kokeilu, jossa kehitteillä olevaa mobiilipeliä testataan loppukäyttäjien kanssa. Taskumetsä ja muut opetukseen ja kasvatukseen kehitettävät tuotteet ja palvelut saavat Helsingin kaupungin tarjoamalla kokeilualustalla – EdTech Testbedillä – tärkeää ja arvokasta palautetta opettajilta ja oppijoilta. Samalla kokeilut tarjoavat vaikuttavia oppimiskokemuksia ja uusimpia teknologioita kouluille.

Taskumetsä-kokeilussa pelin demoversiota testataan luokassa ja lähiluonnossa liikkumalla. Tois- ja neljäsluokkalaiset oppilaat saavat antaa sisältöihin ja toiminnallisuuksiin kehitysideoita suoraan pelin tekijöille. Se antaa vahvan osallisuuden kokemuksen.

Taskumetsä-pelin tavoitteena on lujittaa lasten metsäsuhdetta ja opettaa metsätietoa, lajituntemusta ja biodiversiteettiä. Taskumetsää pelataan sekä virtuaalisesti että liikkumalla oikeassa luonnossa. Kun peli valmistuu, se tulee maksutta kaikkien suomalaisten oppijoiden käyttöön. Peliä ovat rahoittaneet Metsäsäätiö ja Metsämiesten säätiö.

Taskumetsä-mobiilipelin taustalla on luova toimisto KOKO. ”Haluamme saada lapset liikkumaan luonnossa nykyistä enemmän – ei pakottamalla, vaan heille luontevin keinoin. Samalla ymmärrys suomalaisesta metsästä, maamme lajeista ja ylipäänsä arvokkaasta ympäristöstämme kasvaa kohisten. Se on meistä positiivinen tapa vaikuttaa yhteiskuntaan”, kertoo pelituottaja Konsta Klemetti KOKOsta.

Taskumetsä tunnistaa puulajit. Oppilas keksi kokeilla oppikirjan kuvaa puusta, kun keskitalven testipäivänä ei lähdetty lähiluontoon vaan pysyttiin sisätiloissa. Kuva: Mete Ufacik.

Loru Games opettaa pelillisyyden kautta

Kymmenen opettajaa oppilasryhmineen innostui mukaan Loru Games -kokeiluun. Loru Games on pelityökalu, joka perustuu monivalintakysymyksiin ja soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi matematiikan, kielten ja reaaliaineiden opiskeluun.

Loru Games -kokeilussa testattiin työkalua osana jokapäiväistä opetusta, ja lisäksi Loru Gamesin kehittäjät kävivät havainnoimassa sen käyttöä muutamissa oppilasryhmissä. Kokeilusta saatiin käyttäjäpalautetta kehitteillä olevista ominaisuuksista ja ideoita pelityökalun monipuoliseen käyttöön.

Loru Gamesin toimitusjohtaja Miika Anundilla olisi toteutettuun kokeiluun vielä kehitettävää: ”Ensi kerralla haastattelisimme jokaisen opettajan tai jopa luokan erikseen, jotta aktivoisimme osallistujia palautteen antamiseen”. Vinkkinä kokeilualustatoiminnan kehittämiselle Anundilla on toive: “Kaupunki voisi kehittää palautteenantoon yhtenäistä prosessia, joka on opettajille helppo ja kevyt”.

Kuva: LoruGames.com.

Vuonna 2022 EdTech Testbed Helsinki tavoitti yli tuhat oppijaa

Vuoden aikana 1125 eri-ikäistä oppijaa varhaiskasvatuksesta aina aikuisopiskeluun saakka osallistui opetusteknologiakokeiluihin. 88 opettajaa lähes neljästäkymmenestä yksiköstä tarjosi tuotekehityskokemuksia opetettaville ryhmilleen.

Opettajien mukaan kokeilujen yhteiskehittämisprosessit ovat elämyksellisiä ja käytännönläheisiä opetustuokioita, joissa oppijoiden osallisuus on vahvasti mukana. Kokeilut ovat osa arkipäivän opetusta ja ne toteutetaan varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisesti. Kokeiluissa on aina mukana pedagoginen ulottuvuus.

EdTech Testbed Helsinki 2022. Infograafi: Marjo Kenttälä.

Kokeilualustan palvelut ovat haluttuja

EdTech Testbedillä toteutettiin vuonna 2022 kolme innovaatiohaastetta, joista maksettiin yrityksille yhteensä noin 100 000 euroa. EAC-mallin mukaisia yrityslähtöisiä kokeiluja oli vuoden aikana 14.

EdTech Testbedin palvelut ovat haluttuja. Noin joka neljäs (17/70) kokeilutoimintaan mukaan pyrkinyt yritys pääsi kokeiluun. Mukaan hakeneista yrityksistä 44% oli ulkomailta. Jotta yritys pääsee alustalle kokeiluun, on ratkaisun muun muassa tarjottava uutuusarvoa opettamiseen ja oppimiseen ja sen tulee auttaa saavuttamaan oppimisen tavoitteita. Ratkaisun on oltava suunnattu varhaiskasvatuksen, koulujen tai oppilaitosten arkipäiväiseen opetuskäyttöön.

Yritykset arvioivat EdTech Testbedin palvelut kiitettäväksi

Kokeilun päätyttyä yritykset vastaavat Innovaatiopalvelujen loppukyselyyn. Kyselyn vastausten perusteella yritykset arvioivat EdTech-kokeilualustan palvelut kiitettävin arvioin. Vastausten perusteella kokeilut ovat tuottaneet hyvin arvoa tuotteen tai palvelun kehittämiseen (4,1/5). Kaupungin tuki ja resurssit kokeilun onnistumiselle arvioitiin myös erinomaisiksi (4,5/5). “Kuinka todennäköisesti suosittelisit Helsingin kaupungin kokeilutoimintaa verkostossasi?” -kysymys sai vastaajilta huikean hyvän palautteen (4,8/5).

Artikkelin pääkuva: Mete Ufacik.

Kaipaatko lisätietoa?

  • Marjo Kenttälä

  • Projektipäällikkö
    Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt
    Helsingin kaupunki
    Business Helsinki, innovaatiopalvelut